Den norske kirke

Krever svar om tilsetting av ny kirkeverge i Oslo

KRITIKK: Flere folkevalgte i Den norske kirke (DNK) i Oslo er skeptiske til prosessen rundt ansettelsen av ny kirkeverge. Nå samles fellesrådet til møte om saken.

Medlemmene av Kirkelig fellesråd i Oslo (KFiO) har blitt innkalt til et ekstramøte torsdag kveld.

Bakgrunnen for møtet er en bekymring for prosessen rundt ansettelsen av hovedstadens nye kirkeverge, som ennå ikke er i havn.

– Vi er flere som er kritiske til prosessen, slik den har vært så langt. Jeg opplever at det har vært lite informasjon og manglende åpenhet, forteller Oddrun Remvik, fellesrådsmedlem og leder for menighetsrådet i Paulus og Sofienberg.

Sammen med elleve andre representanter har Remvik ønsket kveldens ekstramøte. Nå håper hun at de folkevalgte kan bli bedre orientert enn hun opplever de har blitt så langt.

– Liker det dårlig

Som Vårt Land skrev i august, innstilte Hovedkomiteen (fellesrådets arbeidsutvalg) bare én kandidat til stillingen som kirkeverge. Det sto ni navn på søkerlista.

Den innstilte kandidaten var unntatt offentlighet, og endte med å takke nei til stillingen. Dermed ble stillingen utlyst på nytt. Det fikk flere til å reagere, og i et brev til KFiO spør menighetsrådet i Paulus og Sofienberg blant annet om:

«Hvilke holdepunkter har hovedkomiteen for at man i neste utlysningsrunde får mer kompetente søkere enn de som søkte i denne runden?»

Siste gudstjeneste i Sagene kirke før sosial nedstenging av Oslo mandag 9. november. Smittevern, smitte, korona, corona, gudstjeneste, sosial distansering. Menighetsrådsleder Oddrun Remvik i Paulus og Sofienberg

Også Nordberg menighet har sendt et bekymringsbrev til fellesrådet. Representant Harald Bugge var den første til å ta til orde for møtet torsdag.

– Mitt primære mål var å få denne saken bedre belyst. Jeg har inntrykk av at ikke alt har vært åpent så langt, sier han til Vårt Land.

Bugge mener det fremstår underlig når syv tilsynelatende gode kandidater ikke blir innstilt til jobben som kirkeverge.

– Jeg tenker det er en av fellesrådets oppgaver å kikke slike prosesser i kortene. Denne fremstår underlig personalmessig, og vi har behov for mer informasjon.

– I mine øyne fremstår dette bekymringsfullt. Jeg liker det dårlig, for å si det mildt, sier han.

---

Ny kirkeverge i Oslo

  • I mars 2021 ble det kjent at nåværende kirkeverge i Oslo, Robert Wright, går av med pensjon i løpet av året.
  • I juni ble søkerlista klar, og det sto ni navn på lista.
  • Én person ble innstilt til jobben, men vedkommende takket nei.
  • I august kom nyheten om at stillingen lyses ut på nytt.
  • Torsdag samles KFiO til et møte for å bli orientert om situasjonen.

---

– Alle skal få svar

– Det er forståelig og positivt at det er engasjement og interesse rundt en så viktig ansettelse som kirkeverge, både fra pressen og andre, sier fellesrådets leder Jostein Vevatne.

Jostein Vevatne, leder av Kirkelig fellesråd i Oslo i Kulturkirken Jacob.

Fellesrådet, som er arbeidsgiver, har delegert ansettelsen av kirkeverge til Hovedkomiteen (HK), understreker Vevatne.

– Da HK bestemte at de ønsket å utlyse stillingen på nytt, for å få et bredere søkergrunnlag, dukket det naturlig nok opp en del spørsmål. HK har derfor invitert fellesrådet til et orienteringsmøte for å informere nærmere om prosessen, der alle skal få svar på sine spørsmål, sier lederen.

Siden møtet handler om en ansettelsessak, er møtet og lukket, forklarer han.

Uro fra tillitsvalgte

Torsdag meldte også hovedverneombud og åtte tillitsvalgte for de ansatte i Kirkelig fellesråd i Oslo (KFiO) sin bekymring.

– Jeg opplever at dette har vært en lukket prosess. Ansatte og tillitsvalgte har fått lite informasjon om hvorfor stillingen ble lyst ut på nytt, sier Charlotte Randel, daglig leder i Hauketo-Prinsdal sokn og AMU-leder i KFiO.

Torsdag sendte hun og de åtte andre et brev til de folkevalgte i Fellesrådet, hvor de blant annet adresserer prosessen rundt kirkeverge-ansettelsen.

– Vi sender denne bekymringsmeldingen fordi vi bryr oss om kirken i Oslo – arbeidsplassen vår, sier Randel til Vårt Land.

– Må forvaltes med klokskap

Hovedkomiteen (HK), sammensatt av representanter fra prostiene, har fått fullmakt til å ansette den nye kirkevergen på vegne av det fulltallige rådet. Der sitter det til vanlig 39 representanter fra menighetene, i tillegg til en fra bystyret og en fra biskopen.

– Å gi fullmakt til HK tenker jeg er riktig, sånn prinsipielt. Det forutsetter imidlertid at fellesrådet blir løpende orientert i prosessen, og om resultatet, mener Oddrun Remvik i fellesrådet.

– Denne fullmakten må forvaltes med klokskap. Fellesrådet er menighetenes råd. Vi vil ha mulighet til å påvirke det som skjer i kirka vår. Det opplever jeg ikke at vi har fått nå, sier hun.

Oddrun Remvik understreker at fellesrådet ikke er entydig: Syv personer uttrykte at et møte, som torsdagens, ikke var nødvendig.

Verken Remvik eller Bugge får selv vært til stede på møtet torsdag, og sender vararepresentanter i sitt sted.

Les mer om mer disse temaene:

Ruth Einervoll Nilsen

Ruth Einervoll Nilsen

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Den norske kirke