Religion

Jubler over støttestans til HRS, men frykter hardere ordskifte

HUMAN RIGHTS SERVICE: – Jeg tror vi vil se en enda mer polemisk og ytterliggående retorikk fra deres side, sier Linda Noor, daglig leder i Minotenk.

– Det er helt klart positivt at regjeringen endelig fjerner støtten til Human Rights Service (HRS), da de i de siste årene har beveget seg i en stadig mer konspiratorisk og muslimfiendtlig retning.

Det sier Linda Noor, daglig leder i den minoritetspolitiske tenketanken Minotenk.

Onsdag kveld skriver NTB at den avtroppende regjeringen kommer de rødgrønne i forkjøpet: I budsjettet for neste år foreslås statsstøtten til omstridte Human Rights Service (HRS) fjernet.

Det opplyser Høyre til nyhetsbyrået.

– Det har ikke vært noen prioritet for oss å støtte HRS, og vi foreslo også å fjerne støtten i 2019, sier justispolitisk talsperson Peter Frølich.

Støtten til den islam- og innvandrerkritiske organisasjonen ble imidlertid opprettholdt for å sikre Frps støtte til budsjettet.

Budsjettlekkasjen kommer to dager etter at politikere fra både Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV varslet at HRS-støtten vil bli fjernet.

– Dette har HRS forutsett

Noor mener HRS selv nok har innsett for lenge siden at dette før eller siden ville skje, og viser til at de aktivt har tatt til orde for å fjerne støtten til alle organisasjoner i sivilsamfunnet som jobber på integreringsfeltet som HRS før var en del av.

– De har bygget seg opp en økonomisk sikring gjennom alternative inntektskilder med salg av bøker og donasjoner, sier hun.

At de nå mister statsstøtten er ikke utdelt positivt, mener Noor. Hun mener det antageligvis bare vil øke den økonomiske støtten de får fra reaksjonære støttespillere.

– Jeg tror vi vil se en enda mer polemisk og ytterliggående retorikk fra deres side, nå som de ikke må forholde seg til statsstøtten og deres politiske beskyttere i FrP på samme måte lenger, sier hun.

– Det handler om hva slags signal regjeringen sender

Basim Ghozlan, styremedlem i paraplyorganisasjonen Muslimsk dialognettverk og forstander i Det islamske forbundet (Rabitamoskeen), er godt fornøyd med beskjeden fra regjeringen.

– Det er en veldig hyggelig melding, et godt signal og et skritt i riktig retning, sier Basim Ghozlan.

Han ser ikke bort fra at Linda Noor kan få rett i at HRS nå kan klare å mobilisere mer støtte fra flere private givere. Men mener det er av mindre betydning.

– Det kan hende. Men jeg mener likevel dette ikke er et spørsmål om penger, men hvem som sier hva. Så når regjeringen gir tydelig beskjed om at den ikke vil støtte spredning av hat og konspirasjonsteorier, er det et viktig signal. Så kan andre støtte dem med penger, men det spiller mindre rolle.

– En tildeling som ikke samsvarer med regjeringens arbeid

Islamsk Råd Norge skriver til Vårt Land at organisasjonen alltid har stilt spørsmålstegn ved denne tildelingen, og de har tatt til orde for at støtten bør fjernes. Særlig fordi de mener HRS fremmer «rasistiske og islamofobiske formål og tankegods», som står i kontrast med regjeringens arbeid mot diskriminering av muslimer.

– Vi støtter regjeringens beslutning, og anser det som bra at de etterlater seg et bedre ettermæle, skriver organisasjonen.

Storhaug: – Ikke overrasket

At HRS mister statstøtten kommenterer informasjonsansvarlig i HRS, Hege Storhaug, slik:

– Jeg kan ikke si det er veldig overraskende. Vårt Land har jo ønsket denne støtten fjernet i sikkert 15 år, og jeg må få gratulere dere med gjennomslaget.

Storhaug avviser Noors påstand om at HRS har beveget seg i en stadig mer konspiratorisk og muslimfiendtlig retning, og etterlyser konkrete eksempler fra henne.

– HRS har aldri fremmet en eneste konspirasjon. Vi har tvert om vært nøye med vår dokumentasjon. Det er derfor vi har hatt slik politisk gjennomslag gjennom årene.

– Hvilke gjennomslag?

– Har du ikke fått med deg det? spør hun, og viser til at de senest i år skal ha fått til en ny lovendring.

– Den er verdenshistorisk. Nå er foreldre i Norge lovmessig pålagt å avverge at egne barn blir kjønnslemlestet. Dette har vi jobbet for siden 2013, sier hun.

Storhaug avviser videre at HRS driver med ytterliggående retorikk.

– Hva menes med «ytterliggående retorikk»? Er det ytterliggående retorikk å kjempe for ytringsfrihet og et velfungerende, fleretnisk Norge? Det står jo nedfelt i lovens statutter, og det forholder vi oss til. Jeg kan jo føye til: Hva har Minotenk fått til på dette området?

At HRS har reaksjonære støttespillere er heller ikke korrekt, mener Storhaug.

– Våre støttespillere gir 50 til 100 kroner hver, og er vanlige folk som er bekymret for Norges fremtid fordi de ser at den masseinnvandringen vi har skaper mange negative konsekvenser for landet vårt.

Islamsk Råd Norges innvendinger mot HRS, kommenterer hun slik:

– Synes Vårt Land har IRN har vært en verdimessig berikelse for Norge? Og hva er det som er rasistisk ved å kritisere totalitær islam? Det utgjør den største verdiutfordringen Norge og Vest-Europa står overfor. Det er til og med internasjonale eksperter på totalitær islam helt enig med HRS i. Det er også dokumentert gjennom forskeren Ruud Koopmans bok, «Islams forfalne hus». Der kommer det dessverre frem at integreringen generelt av muslimer i Europa har gått meget dårlig.

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

NTB

NTB

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion