Religion

Brunstad Christian Church tatt opp som medlem av Norges Kristne Råd

RÅDSMØTE: På rådsmøtet til Norges Kristne Råd (NKR) onsdag ble det bestemt at Brunstad Christian Church (BCC) tas opp som et fullverdig medlem av den økumeniske paraplyorganisasjonen.

– Det er gledelig å oppleve at vi ønskes velkommen i det kristne fellesskapet. Vi ser fram til videre dialog og samarbeid med NKR. Det har vært en spennende prosess så langt. Vi ser det som viktig å kunne være del av dette nettverket, sier Berit Hustad Nilsen, styreleder og informasjonsansvarlig i Brunstad Christian Church.

På Rådsmøtet til Norges Kristne Råd (NKR) ble det onsdag 15. september klart at Brunstad Christian Church (BCC), blir tatt opp som fullverdig medlem i NKR. Det ble vedtatt med 21 stemmer for, 19 mot og to blanke stemmer.

Ønsker velkommen

– Det eneste riktige var å ønske dem velkommen, mener Jarle Skullerud, synodeformann i Den Evangelisk Lutherske Frikirke (Frikirken).

Han ønsker med glede BCC velkommen inn i fellesskapet. Det eneste skåret i gleden var det knappe flertallet.

– Det er leit at vi ikke greier å komme til større enighet i vedtaket. Men slik jeg kjenner Norges Kristne Råd tåler vi det, og jeg tror ikke det blir vanskelig for BCC å bli med i fellesskapet.

Han presiserer at alle ønsket BCC med videre, selv om noen stemte for å inn til videre beholde dem som observatører, heller enn fullverdig medlem.

STYRELEDER: Berit Hagen Agøy er styreleder i Norges Kristne Råd. Under onsdagens rådsmøte holdt hun tale som leder.

Ville utsette

Berit Hagen Agøy er generalsekretær i Mellomkirkelig råd i Den norske kirke (DNK), og representerer DNK i Norges Kristne Råd. Deres innstilling var at de ville vente til neste rådsmøte med å avgjøre hvorvidt BCC skulle bli medlemmer eller ikke.

– Vi respekterer avgjørelsen fullt og helt. Når flertallet av rådsmøtet ønsket å behandle saken nå, og ville ønske BCC velkommen som medlemmer, vil vi selvsagt støtte fullt og helt opp om det, sier hun.

– Dere sa at dere ville vente for å avklare flere spørsmål. Har dere fremdeles spørsmål dere ikke har fått svar på?

– Nå som de har blitt fulle medlemmer, gir det en anledning til bli godt kjent med dem. Den norske kirke sitter ikke med veldig spesifikke spørsmål, men høringssvaret vårt bygde på at vi trengte tid for å bli bedre kjent. Nå som de er medlemmer, er vi inne i en god prosess på det, sier hun.

Mangler tillit

Også ledende tilsynsprest i Metodistkirka i Norge, Knut Refsdal, stemte imot at BCC skulle bli fullverdig medlem, men sier de ikke har problem med å akseptere flertallets beslutning.

– Vår viktigste grunn for å stemme nei, var vår manglende tillit til BCC, men vi skal gjøre vår del for at den nå kan bygges.

Noe av den manglende tilliten, sier tilsynspresten, handler om spørsmål som har kommet frem i media om sammenblanding av privat økonomi og kirkeliv.

– Den medieoppmerksomheten har de ikke håndtert på en god nok måte til at vi har fått tilstrekkelig tillit til dem, så det blir det spennende å høre mer om, sier Refsdal, som forteller at Metodistkirken har avtalt et møte med BCC i oktober, der de skal bli bedre kjent.

VEDTAK: Saken ble vedtatt med 21 stemmer for, 19 mot og to blanke stemmer.

Snudde i saken

Siden 2019 har BCC hatt observatørstatus i NKR, og den gang ble det sagt at dette var for at rådet skulle bli bedre kjent med kirkesamfunnet, og at det var et første steg mot ordinært medlemskap.

I mai ble det klart at et samlet styre i NKR anbefalte rådsmøtet å videreføre BCC sin øbservatør-status i rådet, heller enn å ta dem inn som fullverdige medlemmer, blant annet basert på høringssvar frå 11 av de 22 medlemsorganisasjonene. Fire av svarene var negative til medlemskap, mens flere andre uttrykte usikkerhet. De som svarte nei var Den norske kirke, Østfoldkirken, Metodistkirken og Pinsebevegelsen.

Noen av grunnene som ble oppgitt var at man hadde uavklarte spørsmål og trengte mer tid til å bli kjent med kirkesamfunnet.

AVGJØRELSE: Ingunn E. Ulfsten er daglig leder i Pinsebevegelsen. Onsdag avgjør Norges Kristne Råd om Brunstad Christian Church får bli fullverdig medlem av rådet.

Under onsdagens rådsmøte, fortalte Ingunn E. Ulfsten, daglig leder i Pinsebevegelsen i Norge, fra talerstolen at Pinsebevegelsen hadde snudd i saken. De tok til orde for at BCC skulle få bli medlem.

– Hva var avgjørende for at dere snudde?

– Det avgjørende var de samtalene vi har hatt med representanter fra BCC. Her har vi vært veldig direkte på ting vi har lurt på. Vi opplever at vi har fått gode svar, og at de viser en vilje til å lære. Etter disse samtalene fikk vi viktige avklaringer, og vi opplever at deres holdning er veldig god, sier Ulfsten.

En stund så det også ut som om BCCs søknaden ikke skulle bli behandlet i det hele, da flere tok til orde for at man ikke hadde nok informasjon til å ta en beslutning. Et knepent flertall med 23 mot 20 stemmer avgjorde at saken skulle bli realitetsbehandles.

Stått for seg selv

Det har vært spenning knyttet til avgjørelsen, kanskje spesielt siden BCC opp gjennom historien har vært kjent for å holde seg mer for seg selv enn de fleste andre kirkesamfunn i Norge.

Vårt Lands Alf Gjøsund omtalte i forkant av avgjørelsen søknaden som et «mirakel» og kirkens «viktigste økumeniske skrittet på 110 år» i en kommentar.

VILLE UTSETTE: Delegater fra Den norske kirke stemte for å utsette realitetsbehandlingen av medlemskapet til Brunstad Christian Church i Norges Kristne Råd.

Flere medlemmer har også ytret håp om at et medlemskap skal føre til mindre følelse av utenforskap, og at det også kan bidra til å fri dem fram «sekt-stempelet».

– Vi har stått mye for oss selv opp gjennom, og når vi nå vil nærme oss andre kristne er det et stort skifte for BCC, sa Knut Holm Andersen til Vårt Land.

---

Brunstad Christian Church (BCC)

  • Brunstad Christian Church, tidligere kalt Den kristelige menighet, oppstod i Vestfold på begynnelsen av 1900-tallet.
  • Trossamfunnet fikk sitt uoffisielle navn, Smiths Venner, etter grunnleggeren Johan Oscar Smith.
  • I dag har BCC rundt 8.400 medlemmer i Norge.
  • BCC har vært observatører i Norges Kristne Råd siden 2019, men har søkt om fullt medlemskap.

---

---

Norges Kristne Råd

  • NKR er en økumenisk paraplyorganisasjon for kristne kirker og trossamfunn i Norge.
  • Medlemskap er for trossamfunn som «med bibelen som kilde tilber og bekjenner én Gud – inspirert av Jesu bønn: “Må de alle være ett”. »
  • Rådet har i dag 22 medlemssamfunn og ni observatører.
  • Alle medlemmer og observatører har møte- og talerett. Styremedlemmene oppnevnes av medlemssamfunnene for en periode på 2 år.
  • Alle medlemssamfunn med over 5000 medlemmer har én representant i rådets styre med unntak av Den norske kirke som har 3 representanter. Grupper av kirker og trossamfunn med over 3000 medlemmer samlet, representeres i styret ved én felles representant pr. gruppe.

---


Les mer om mer disse temaene:

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen er nyhetsleder på religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion