Religion

Nytt millionunderskudd for kongressenteret i Filadelfia-eide Q42

ØKONOMI: Kristiansand kongressenter, som eies av Filadelfia Kristiansand AS, gikk i fjor med et underskudd på 8 millioner kroner. Nå jobbes det for å lande en avtale med finanskreditorene, for å sikre videre drift i 2022.

Etter at Filadelfia Kristiansands storstue Q42 stod klar i 2016, har Filadelfia-konsernet slitt kraftig økonomisk.

Selskapet Kristiansand Kongressenter AS, som blant annet driver utleie av lokalene i konferansesenteret, gikk med 11 millioner kroner i underskudd i 2018 og nesten 14 millioner i 2019.

---

Kristiansand Kongressenter

  • Selskap eid av Filadelfia Kristiansand AS
  • Tilrettelegger for arrangementer i konferansearealene i bygget Q42, som er eid av pinsemenigheten Filadelfia Kristiansand.
  • Q42 rommer blant annet konferanselokaler med 1000-1315 sitteplasser, samt restaurant, kafé og hotell. I tillegg er det privateide leiligheter og kontorlokaler i bygget.
  • I 2019 endte Filadelfia Kristiansand AS med et negativt årsresultat på 139,8 millioner kroner.
  • Bygget Q42 stod klart i 2016.
  • Kilde: Kristiansand Kongressenter / Vårt Land arkiv

---

Nå er resultatet for pandemi-året 2020 klart. Det viser et underskudd på 8,6 millioner kroner. I årsregnskapet, som er levert til Brønnøysund, skriver styret at selskapets virksomhet har vært hardt rammet av Covid-19-utbruddet.

– Da vi så i glasskula for ett år siden, var det vanskelig å forutse at vi fortsatt ville føle pandemiens effekter i dag. Men alle parter har vært klare over at pandemien er noe vi ikke har kontroll på, og det har vært et premiss som har ligget til grunn hele veien, sier Billy Robert Øksendal til Vårt Land.

Han er styreleder for konsernet Filadelfia Kristiansand AS, som eier kongressenteret. Kongressenterets årsresultat vil inngå i det totale resultatet for konsernet i 2020, som ennå ikke offentliggjort i Brønnøysundregisteret.

Fellesmøtet 2019. Q42 Filadelfia kirken sine lokaler. Ungdom.

Blodrøde tall

I 2019 endte Filadelfia Kristiansand AS med et negativt årsresultat på 139,8 millioner kroner, ifølge Fædrelandsvennen. 121 millioner av underskuddet skyldtes imidlertid nedskrivinger av eiendomsverdiene.

Den gang forklarte Øksendal til Vårt Land at eksterne aktører hadde foretatt vurderinger av eiendomsverdiene og kommet fram til at de måtte nedskrives drastisk. Nedskrivingen skyldtes at kongressenteret ikke hadde klart å oppfylle de økonomiske forpliktelsene sine, men også at koronasituasjonen gjorde konferansevirksomhet krevende å gjennomføre. Dermed falt den bokførte verdien på eiendommen.

Ønsker å fornye avtale

I årsregnskapet for 2020 skriver styret til Kristiansand Kongressenter at selskapet har tapt hele aksjekapitalen sin og at likviditeten er under press. Sammen med de øvrige konsernselskapene har de inngått en avtale med de største kreditorene om rente- og avdragsfrihet ut 2021.

Denne avtalen ble inngått i fjor høst, og har sikret videre drift ut 2021. Nå forteller Øksendal at de jobber med å utvide avtalen.

– Vi har ikke en ny avtale avklart for neste år, men vi har en veldig god felles intensjon om å ha løsninger også etter 31. desember i år, sier Øksendal.

Han legger til at de har hatt god styring på likviditeten gjennom året og at alle driftskreditorer er betjent.

– På veien videre er det viktig å ikke være for sent ute med løsninger for tiden etter nyttår, men vi er i en god prosess med banken på dette, slik at vi har forutsigbarhet for alle involverte.

Les mer om mer disse temaene:

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert er journalist i religionsavdelingen til Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion