Religion

– Kampen i Repparfjord er ikke bare politisk, men en moralsk kamp og et åndelig spørsmål

GRUVE-PREST: Onsdag holdt domprost Stig Lægdene en gudstjeneste for demonstranter i Repparfjord. Og hvis nødvendig vil domprosten lenke seg fast for å forhindre gruveselskapet.

– Det står ikke noe i Bibelen om Repparfjorden, men det står mye om ansvar for naturen, mennesker og skaperverket. Vi eier ikke naturen. Vi mennesker er ikke guder, vi låner og leverer tilbake.

Det forteller domprost i Tromsø Stig Lægdene at han sa under gudstjenesten han holdt ved Repparfjorden onsdag.

– Jeg er her sammen med demonstrantene og er villig til å lenke meg fast hvis Nussir starter arbeidet, sa domprosten kvelden før gudstjenesten.

Nussir ASA har fått tillatelse til å dumpe 40 millioner tonn gruveavfall i Repparfjord, deriblant avfallsmasser som inneholder kobber, krom, nikkel og andre tungmetaller.

I hele sommer har aktivister demonstrert mot deponering av gruveavfall i fjorden.

Jeg kjenner at jeg må være her med hele meg. Som Stig, som pappa, men også som prest, sier han.

—  Stig Lægdene
Gudstjeneste for Repparfjord onsdag 08.09.Sunniva Stenvaag Lægdene, Stig Lægdene

Savnet kirken i Alta-konflikten

Lægdene forteller at han som ung prestestudent var til stede under demonstrasjonene og den sivile ulydigheten mot vannkraftutbygging i Altaelven.

– Den gang lurte jeg på hvor de kirkelige stemmene var. Det slo tilbake på meg som en boomerang når jeg nå har en ledende stilling i kirka. Jeg kjenner at jeg må være her med hele meg. Som Stig, som pappa, men også som prest, sier han.

Det er Sunniva, hans 15 år gamle barn, som har vært en av pådriverne på å få han med til demonstrantene. Når han sa ja til å være med, ville han også gjerne bidra.

– Jeg tenkte at jeg tar med prestekjolen og trykker opp noen sanger i tilfelle noen av ungdommene er interessert i en gudstjeneste, sier Lægdene.

Samisk takkesang og arbeidervise

Gudstjenesten ble holdt på både norsk og samisk helt nede ved fjorden, ute i den frie naturen.

Sokneprest i Hammerfest Jon Arne Tandberg holdt både velsignelse og Fader Vår på samisk.

Domprosten var kledd i prestekjole og omkring 30 demonstranter deltok. De sang en samisk takkesang, Petter Dass-salmen Herre Gud, ditt dyre navn og ære og Ellinors vise. Sistnevnte er en gammel fagforeningsslager.

– Poenget i prekenen var at kampen mot ødeleggelsene i Repparfjord og reindrifta ikke bare er en politisk kamp, men like mye en moralsk kamp og et åndelig spørsmål, sier Lægdene like etter gudstjenesten.

Lægdene pekte særlig på at mennesker skal forvalte jorda og gi den tilbake til neste generasjon like bra, eller bedre enn den forrige generasjonen.

– Vi må kjempe mot ødeleggelsene. Vi kan ikke trampe på skaperverket, for vi er ikke guder, men forvaltere.

Ifølge Lægdende har han mottatt støtte fra en rekke kirkelige kolleger.

---

Demonstrant-gudstjeneste

  • Torsdag. 8 august holdt domprost Stig Lægdene, domprost i Tromsø, en gudstjeneste på det planlagte gruveindustriområdet på Markoppneset ved Repparfjorden.
  • Aktivister har gjennom hele sommeren har hatt protestleir mot etablering av gruve i et reindriftsområde med dumping av avfall i Repparfjorden.
  • Repparfjord ligger i Kvalsund i Hammerfest kommune.

---

Lokalpresten liker det ikke

En som ikke støtter ham er Vegard Loke Rønning, den lokale presten i Kvalsund. Menigheten er like ved fjordmunningen til Repparfjorden.

– Kirken skal være der for begge sider. Jeg hadde forventet mer klokskap fra en domprost i Tromsø, sa Rønning i forkant av gudstjenesten.

Han liker ikke at domprosten sier han vil begå sivil ulydighet om nødvendig.

– Det er veldig trist at domprosten fra Tromsø velger å gjøre det og at han ifører seg kirkens klær mens han er der, sa Rønning.

Han mener domprostens handlinger kan bidra til å splitte menigheten i Kvalsund.

– Jeg frykter noen kan oppleve at kirken tar et standpunkt som går på tvers av deres egne overbevisninger. Kvalsund menighet og Den norske kirke må ha som mål å romme de som er for og mot Nussir, mener han.

– Hva synes du om at domprosten fra storbyen Tromsø drar til Repparfjord og truer med å drive med sivil ulydighet?

– Vi i Hammerfest og Kvalsund er vant til at folk fra sentrale strøk sørfra kommer hit og forteller oss hvordan vi bør leve livene våre, sa han.

Biskop Olav Øygard, elbil, Polestar

Biskopen liker det

En av de som støtter Lægdene er Olav Øygard, biskop i Nord-Hålogaland.

– Jeg synes det er fint at han gjør det. Han har ferie og det er helt i orden at han er med på den markeringen, sa biskopen tirsdag kveld.

– Din lokale prest i Kvalsund frykter dette vil splitte menigheten. Hva synes du om det?

– Domprosten er der som privatperson, ikke som en utsending for biskopen. I vår kirke er det mange syn på denne saken og jeg tror ikke dette er kirkesplittende, mener Øygard.

Luthers to regimenter

Vegard Loke Rønning i Kvalsund synes ikke noe om Øygards støtte til Lægdene, men han er ikke overrasket.

– Den norske kirkes biskoper har en lang tradisjon for å blande sammen Luthers to regimenter, mener Rønning.

Martin Luthers to regimenter er det verdslige og det åndelige. Øvrighetslojalitet, lojalitet til myndighetene, er en viktig del av skjelningen mellom det verdslige og det åndelige hos Luther.

Rønning er selv lokalpolitiker for KrF og sitter i kommunestyret i Hammerfest kommune. Der har han vært positiv til gruvedrift.

– Hvordan balanserer du selv Luthers regimenter? Bidrar du til splittelse?

– Jeg har aldri holdt noen gudstjenester i kommunestyret. Og heller aldri holdt noen appell i kirkerommet. Når jeg er politiker er jeg politiker og når jeg er prest er jeg prest, sa han.

– Framtida har ingen stemmerett

– Hvordan reagerer du på Rønning sin kritikk, Lægdene? 

– Jeg anerkjenner hans rett til å mene det han vil, og så bør han anerkjenne meg og mine syn. Han er dessuten langt mer politisk enn meg, ettersom han er aktiv i lokalpolitikken og har vært positiv til gruvedrift der. 

Lægdene mener at Rønning sin fortolkning av to-regimentslæren er for firkanta.

– Dette er både politisk og åndelig. Som prest skal jeg ikke mene noe om detaljer i politikken, men jeg mener dette godt innenfor.

 – Hvordan kan du legitimere sivil ulydighet? 

– Jeg mener at sivil ulydighet bare kan brukes i veldig sjeldne tilfeller i det velfungerende demokratiet i Norge, sier Lægdene.

– Framtida har ingen stemmerett, så derfor mener jeg at en kan forsvare ikke-voldelig sivil ulydighet i dette tilfellet. Myndighetene kan jo bare flytte oss om det er det de vil.Les mer om mer disse temaene:

Hans Christian Paulsen

Hans Christian Paulsen

Kristin Askjer Lien

Kristin Askjer Lien

Kristin Askjer Lien er vaktsjef i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion