Religion

Reagerer på stortingsvalg i kirken: – Stemmelokaler bør være livssynsnøytrale

VALGLOKALE: I Molde har kommunen fått klage på at en kirke brukes som valglokale ved årets stortingsvalg, men formannskapet vil ikke sette ned foten for praksisen.

– Stemmelokaler bør være livssynsnøytrale. Vi støtter klagerens oppfatning av at det kan oppleves problematisk å stemme i ei kirke, sier Inger Slinning, regionleder for Human-Etisk Forbund (HEF) i Møre og Romsdal.
Et av deres medlemmer i regionen har nylig klaget på at Nordbyen kirke i Molde skal brukes som stemmelokale på valgdagen ved årets stortingsvalg.

– Stemmelokaler bør være livssynsnøytrale. Vi støtter klagerens oppfatning av at det kan oppleves problematisk å stemme i ei kirke, sier Inger Slinning, regionleder for Human-Etisk Forbund (HEF) i Møre og Romsdal.

Et av deres medlemmer i regionen har nylig klaget på at Nordbyen kirke i Molde skal brukes som stemmelokale på valgdagen ved årets stortingsvalg.

«Eg høyrer ikkje til i noko kyrkjesamfunn, og eg går ikke i noko kyrkje. Ei kyrkje er ei kyrkje heile dagen og kvar dag, uansett kva kyrkja blir brukt til. Det gjer at eg heller ikkje går i ei kyrkje på valdagen», heter det i klagen som forrige måned ble sendt til Molde kommunes valgkomité.

Selv om det kun er én person som har klaget på bruken av kirken, er saken prinsipielt viktig, mener Slinning.

– Stat og kirke er delt. Dermed er ikke kirken lengre et offentlig bygg og bør ikke brukes som valglokale.

Universelt utformet kirke

Tirsdag forrige uke ble klagen i Molde behandlet av formannsskapet i Molde kommune, noe som ikke endte i klagerens favør.

«Valgstyret beholder Nordbyen kirke som valglokale i Nordbyen krets, med begrunnelse i at kirken er universelt utformet slik at alle velgere kan gjennomføre valghandlingen uten hjelp fra andre», heter det i vedtaket som ble fattet.

Formannskapet ba samtidig valgstyret om at det «blir gjort en vurdering av andre lokaliteter til valglokale for valget i 2023».

Lars-Petter Helgestad

Dårlige erfaringer

---

Kirker som valglokaler

 • Til sammen brukes minst 27 kirker, menighetshus og bedehus som stemmelokaler ved årets stortingsvalg.
 • Aust-Agder: Froland menighetssenter, Frolands Verk bedehus
 • Buskerud: Bragernes menighetshus
 • Hedmark: Strand kirkestue
 • Hordaland: Lunde bedehus, Nesodden bedehus, Tysnes bedehus
 • Møre og Romsdal: Kvalsvik bedehus, Moltu bedehus, Nerlandsøy bedehus, Nordbyen kirke, Remøy og Sævik bedehus
 • Oppland: Aurdal menighetshus
 • Oslo: Uranienborg menighetshus
 • Rogaland: Aktivitetshallen til Eigerøy Arbeidskirker, Bjerkreim bedehus, Fister bedehus, Hillevåg kirke, Tjensvoll kirke
 • Sør-Trøndelag: Menighetshuset Fannrem, Lensvik bedehus, Vassbygdens bedehus
 • Troms/Romsa: Bjorelvnes bedehus, Løvdal Bedehus
 • Vest-Agder: Lund kirke, Vikeland Bedehus
 • Vestfold: Arnadal menighetshus

Kilde: valg.no

---

Til sammen 27 kirker, menighetshus og bedehus brukes som stemmelokaler ved årets stortingsvalg i landets kommuner. (Se oversikt i faktaboks.) Det viser tall som Vårt Land har innhentet fra Valgdirektoratets oversikt over valglokaler på valgdagen 13. september.

Det er det få som reagerer på, er inntrykket til Lars-Petter Helgestad, politisk sjef i HEF. Han kjenner kun til én klage på bruk av kirker som valglokaler ved årets valg, og det er den aktuelle saken i Molde. HEF sentralt har hverken i år eller tidligere år mottatt mange henvendelser med reaksjoner på bruk av kirker som valglokaler. Helgestad har imidlertid forståelse for at noen kan oppleve det problematisk.

– Noen mennesker har opp gjennom livet hatt dårlige personlige erfaringer med kirken eller trosamfunn. Det kan handle om oppvekst, brudd og legning. Av den grunn reagerer de sterkere enn mange andre på at offentlige handlinger legges til kirkene som om de var et vanlig kulturhus som alle har en tilhørighet til. Sånn sett forstår jeg at det kommer reaksjoner, sier han.

Også Helgestad mener at valglokaler prinsipielt sett ikke bør legges til gudshus, men for HEF sentralt har ikke dette vært noen kjepphest.

– Det er fordi det er få som har tatt det opp med oss, sier han.

Skuffet over vedtak

Ifølge valgloven skal stemmegivingen foregå i egnet og tilgjengelig lokale. Det foreligger her ikke et forbud mot å bruke kirke som stemmelokale, ifølge en redegjørelse av lovverket som Valgdirektoratet har sendt til valgkomiteen i Molde.

HEF-regionleder Inger Slinning er skuffet over vedtaket til formannskapet i Molde kommune, og forventer at valgkomiteen tar kritikken til etterretning ved neste valg.

Samtidig synes hun andre aspekter ved saken er minst like provoserende

– Grunnen til valglokalet blir lagt til kirken er at skolen ikke er universelt utformet. At kommunen ikke har tatt på alvor å ha en universelt uformet barneskole, er nesten verre enn å legge valget til kirken.

I 2017 vedtok Stavanger kommunes valgstyre at det i utgangspunktet skal være et mål å bruke livssynsnøytrale bygg i valget. Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget to år senere reagerte lokalpolitikere på at seks kirker og bedehus ble foreslått som stemmelokaler i kommunen, skrev Rogalands Avis. I år er det kun mulig å stemme i to gudshus i Stavanger.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion