Religion

Varslere ut mot NLM-toppstyre: – For raske med å frikjenne generalsekretæren

VARSLER: – Rapporten tilslører mer enn den forklarer, mener varslere etter at et eksternt varslingsutvalg nærmest har frikjent Misjonssambandets generalsekretær.

– Hovedstyret har stilt seg opp i et fryktelig vanskelig hjørne. Det ser ut som de har uttrykt tillit til generalsekretæren før de har finlest varslingsutvalgets rapport, sier en varsler i Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM).

Vedkommende har fått sin sak behandlet av et eksternt varslingsutvalg, som forrige uke kom med sin konklusjon: Generalsekretær i NLM, Øyvind Åsland, har gjennomgående behandlet varslingssaker på en forsvarlig måte.

Konklusjonen ble offentliggjort i en uttalelse fra hovedstyret på nettsiden til organisasjonen. Der uttrykte styret samtidig tillit til NLM-generalen.

Men hovedkonklusjonen til utvalget har en stor slagside, mener varsleren: Den handler først og fremst om juss, altså hvorvidt generalsekretæren har brutt norsk lov, oppfatter de. Men det er ikke først og fremst dette varslerne har vært opptatt av, ifølge ham.

Deres kritikk handler vel så mye om etikk og moral.

Reagerer på vekting av tema

I likhet med to andre varslere Vårt Land har vært i kontakt med, som også har fått sin sak behandlet av utvalget, er de enige om: Hovedstyret har vært for raske med å frikjenne generalsekretæren.

På grunn av belastningen ved å stå fram med fullt navn, ønsker de å være anonyme, men Vårt Land kjenner deres identitet.

Varslingsutvalget ble i februar opprettet av hovedstyret etter flere måneder med uro i organisasjonen. Snøballen begynte for alvor å rulle da det i august ble offentlig kjent at Kontrollkomiteen, som er NLMs eget kontrollorgan, hadde mottatt en en varsling om tillitskrise i organisasjonen. Samtidig gikk NLMere ut i media og kritiserte ledelsen for usunn ledelseskultur og for ikke å ta varslere på alvor.

I desember i fjor konkluderte Kontrollkomiteen: Noen varslinger mot ledelsen har vært gjenstand for manglende og tilfeldig behandling av hovedstyret. I noen saker har det dessuten ikke vært tilstrekkelig uavhengighet eller avstand mellom hovedstyret og generalsekretæren/administrasjonen.

Siden har det kommet nye varsler mot ledelsen på hovedstyrets bord, og det er blant annet disse som har vært gjenstand for varslingsutvalgets behandling.

Etterlyser refleksjon

Den ferske rapporten fra utvalget vil ikke bli offentliggjort da den inneholder mye taushetsbelagt informasjon. Varslerne har kun fått tilsendt delen av rapporten som omhandler den enkeltes sak. Den inneholder en presentasjon av deres sak, tilsvar fra generalsekretæren og utvalgets vurdering, ifølge de tre varslerne.

Den ene varsleren roser utvalget for presentasjonsdelen, men har lite til overs for måten de har vurdert saken på.

– Utvalget velger seg noen få tema som de kommenterer, mens de lar annet rett og slett ligge. Hadde de derimot løftet andre eller flere av tema fra presentasjonen ville konklusjonen måtte bli tvert motsatt.

Metodikken fører dessuten til at flere av varslernes innvendinger mot generalen ikke blir kommentert, utdyper han.

– Totalen er at rapporten tilslører mer enn at den avklarer, mener varsleren.

Større tiltro til generalen

Framover bør hovedstyret lese presentasjonsdelen av varslingssakene grundig, synes han.

– Der er det mange andre punkter som bør være til debatt når hovedstyret skal vurdere hvorvidt Øyvind Åsland er skikket til å lede Nord-Europas største misjonsorganisasjon, sier han.

Fra utvalget etterlyser varsleren også en refleksjon omkring disse punktene.

– Når ikke utvalget gjør det, så må hovedstyret ta ansvar som arbeidsgiver og mene noe om disse sidene av varslene, sier han.

De to andre varslerne opplever i sine saker at utvalget har større tiltro til Åsland enn til dem.

– Jeg opplever at når utvalget skal vurdere fakta i saken, så legger de uten unntak generalsekretærens uttalelser til grunn, også når uttalelsene står i direkte motsetning til det jeg har sagt. Det gjør de uten å begrunne hvorfor han er mer troverdig enn meg, sier en av dem.

Raymond Bjuland

Komplekse personalsaker

Hovedstyrets formann, Raymond Bjuland, skriver til Vårt Land at han har merket seg synspunktene fra varslerne.

– Misjonssambandet ønsker å være en organisasjon som har god dialog/kommunikasjon på alle nivåer med en åpen lederkultur. Hovedstyret har tatt disse utfordringene på alvor med å opprette et eksternt varslingsutvalg der mandatet og arbeidet ikke skulle begrense seg til det juridiske, men har bestått av personer også med spisskompetanse innen blant annet psykologi, ledelse og menighetsliv, skriver han.

I arbeidet med rapporten har utvalget benyttet sin samlede kompetanse, og de har gjort grundige vurderinger i de enkelte sakene basert på et bredt materiale med intervjuer og ulike former for dokumentasjon som foreligger, basert på de temaene varslerne har fokusert på, påpeker han.

– Rapporten omtaler krevende og komplekse personalsaker, og jeg ønsker derfor ikke å kommentere disse spørsmålene ytterligere i media.

Bjuland viser til at Hovedstyret tidligere har uttalt at de takker de som har meldt fra om opplevelser av kritikkverdige forhold i organisasjonen.

– Rapporten inneholder læringspunkter både for oss og for administrasjonen som vi konkret vil ta tak i slik at Misjonssambandet skal bli enda bedre rustet til å være et trygt og godt felleskap for alle i tiden som kommer, skriver han.

Vårt Land har sendt kritikken fra varslerne til utvalgets leder, Stein Foyn, som henviser til NLMs hovedstyre for kommentar. Heller ikke NLMs generalsekretær Øyvind Åsland ønsker å kommentere saken.

– Jeg ønsker ikke å gi noen kommentar til en kritikk som primært rettes mot varslingsutvalgets arbeid og mot hovedstyrets behandling av rapporten, skriver han.Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion