Religion

NLA tilbyr profesjonsutdanning i teologi

TEOLOGISTUDIET: For første gang kan man nå ta profesjonsstudium i teologi i Bergen. Studenter i det historiske kullet setter pris på en ustrakt hånd fra biskopen.

– Jeg skulle jo bare ta et årsstudium før jeg skulle studere noe «skikkelig» etterpå, men så så jeg at fagene på tredjeåret var veldig spennende. Da tenkte jeg det i hvert fall var verdt å undersøke om jeg skulle fortsette.

Det forteller Bjørnar Sæle. Han begynte studiene sine på NLA med et årsstudium i praktisk teologi og ledelse. Etter det søkte han seg videre til bachelorgraden, før han nå har sett seg ut den nye profesjonsutdanninga i teologi som NLA Høgskolen tilbyr fra dette semesteret av. Han forteller også at han gjennom studiet i større grad har blitt bevisst på viktigheten av kirkelig tjeneste og sett at dette er noe han kan bidra med.

– Er det presteyrket du ser for deg nå?

– Det er i hvert fall den utdanninga jeg sikter på, så vil tida vise om det blir i Den norske kirke eller en annen plass.

Bjørnar Sæle studerer teologi på NLA Høgskolen.

Biskop oppfordrer til et yrkesliv i kirken

Mandag møtte Halvor Nordhaug, biskop i Bjørgvin, et utvalg nye og eldre teologistudenter i Nykirken i Bergen. Samlingen var både for studenter som har valgt profesjonsutdanning, bachelor og årsstudium innenfor teologi.

Biskopen fortalte forsamlingen at han satt stor pris på opprettingen av den nye profesjonsutdanninga ved NLA Høgskolen. Samtidig inviterte han studentene til et yrkesliv i Den norske kirke, en arbeidsplass han kalte for en «kjempearena for evangeliet».

Det er en formulering Bjørnar Sæle kjenner seg igjen i. Han forstår godt at biskopen henvender seg direkte til studentene for å oppfordre dem til å søke jobb i kirken.

Biskop i Bjørgvin Halvor Nordhaug og prest på Måløy i Nordfjord Mari Saltkjel.

– De er nødt til å være på, for det er for få prester i Den norske kirke. Sånn sett skulle det bare mangle at de henvender seg til aktuelle jobbkandidater.

Han tror samtidig at en slik etterlysning kan være med på å «trigge» noe i de som hører på. Når det snakkes om at det er et tydelig behov for prester, så utfordrer det studentene til å tenke over eget yrkesvalg.

Jeg er glad jeg ikke trengte å velge mellom utdanningen og studiebyen jeg ønsket meg.

—  Jørgen Magne Furset

En høyskole i hardt vær

NLA Høgskolen har vært omtalt i en rekke nyhetssaker det siste året, blant annet med utgangspunkt i skolens verdidokument, som slår fast at skolen har et tradisjonelt syn på ekteskap og samliv. For noen dager siden ble det også kjent at NLA Høgskolen ikke lenger oppfyller kravene for høyskole-akkreditering og har to år på å rette opp i manglene.

Bjørnar Sæle forteller at slike situasjoner kan være vanskelige for både elever og ansatte.

– Det har vært noen dager med skikkelig medietrykk, hvor det også har vært trykket stemning på skolen. Vi merker det i hvert fall på de ansatte.

Han forklarer imidlertid at man som teologistudent har blitt vant til å forholde seg til både verdidokumentet og ekteskapssynet, uansett om man er på den ene eller andre siden.

Når det gjelder saken om høyskole-akkreditering er også dette noe han ser på som alvorlig.

– Vi får virkelig håpe det går bra. Jeg tror absolutt at NLA har en viktig funksjon som høyskole.

NLA

Valgte Bergen før han valgte NLA

Jørgen Magne Furset er blant de aller første studentene som begynner på NLA Høgskolens profesjonsstudium i teologi. Han har i all hovedsak valgt NLA som studiested på grunn av plasseringen i Bergen.

– Jeg har egentlig ikke vurdert de andre studiestedene, fordi jeg ville være i Bergen. Jeg er glad jeg ikke trengte å velge mellom utdanningen og studiebyen jeg ønsket meg.

Han er innstilt på en karriere som prest, et yrke han tror vil være perfekt for ham.

Kristina Gilje, derimot, har kun tenkt å ta ett år med praktisk teologi og ledelse, før hun flytter til Trondheim for å begynne på førskolelærerutdanning. Hun tror likevel et årsstudium kan være relevant og mulig å ta med seg inn i andre yrker.

– Jeg tror aldri jeg kommer til å slutte å være involvert i en menighet, så det er jo relevant.

Les mer om mer disse temaene:

Liv Mari Lia

Liv Mari Lia

Liv Mari Lia er tilknyttet Vårt Land som journalist i religionsavdelingen.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion