Religion

Deltakere på Oslo Symposium frykter trangere ytringsrom for konservative

OSLO SYMPOSIUM: Deltakere på Oslo Symposium roser konferansen for å gi rom til talere med et konservativt syn på samlivsetikk og kjønn. Flere mener Norge går i retning av forfølgelse av konservative kristne.

– Det er visse ting man ikke har lov til å diskutere lenger, og man havner på utsiden hvis man har slike meninger som kanskje en del av oss her har. Derfor er det viktig at stemmene herfra kommer ut, sier Tore Nygård.

Sammen med ektefellen Astrid Kvåle Nygård har han nettopp kommet ut i foajeen etter en lang økt i møtesalen under konferansen Oslo Symposium. Gjennom helgen har 200 personer deltatt på arrangementet, hvor blant annet politikere på høyresiden, konservative kristne og Israelsvenner har kommet til orde.

Temaet denne lørdag formiddagen har vært «Frihet til å tro, tale og mene», og en rekke personer fra fri- og lavkirkeligheten har stått på talerstolen. Flere av dem med et varsko om at ytringsrommet blir trangere for konservative kristne.

Oslo Symposium

Nygård har tatt turen fra Skjold i Vindafjord kommune for å delta på konferansen, noe han har gjort flere ganger tidligere. Han mener at de moralske og etiske spørsmålene som tas opp på symposiet, er av vesentlig betydning for samfunnsutviklingen fremover.

– Da tenker jeg særlig på spørsmål om samlivsetikk og den nye Pride-ideologien, som blir presset inn i barnehager og skoler, sier Nygård.

Frykter økende press

Nygård er ikke alene om å la seg engasjere av denne tematikken.

Samtlige av deltakerne Vårt Land har snakket med, trekker fram kritikk av det de kaller «Pride-ideologi» som et av de viktigste temaene under konferansen. Flere frykter et økende press mot kristne med et konservativt syn på kjønn og samlivsetikk.

En av dem er Arvid Langeland fra Rælingen, som mener debatten om kjønnsideologi gir grunn til bekymring. Han er glad for at flere av talerne på symposiet adresserer tematikken.

– Det er stort trykk på dette. Det blir innført ideologier som absolutt ikke stemmer overens med hva vi selv mener, sier han.

Oslo Symposium 2021. Odd Einar Gjevre og Arvid Langeland

Det samme trekker Øyvind Hasting fram. Han er styremedlem i det tverrkirkelige nettverket Til Helhet, som blant annet har til formål å formidle en tro på at endring i seksuell orientering er mulig, men på Oslo Symposium er han en ordinær deltaker.

---

Oslo Symposium

  • Konferanse som ble arrangert i Oslo 20.–21. august
  • Bak står et kristenkonservativt miljø knyttet til avisa Norge IDAG og ICEJ (International Christian Embassy Jerusalem)
  • Leder for Oslo Symposium er Bjarte Ystebø, assisterende redaktør i Norge IDAG
  • Blant talerne i år var Kjell Ingolf Ropstad, Sylvi Listhaug, Trond Helleland, Päivi Räsänen, Yair Netanyahu og Israels ambassadør Alon Roth.

---

– Er det ikke helt greit å bruke ytringsfriheten til å kritisere konservative kristnes syn på samlivsetikk?

– Det er en del av vårt frie samfunn som jeg verdsetter, at folk kan gjøre det. Men vi er på vei mot et samfunnet som ikke lenger verdsetter fri tale, der jeg ikke får mene hva jeg vil uten at det får konsekvenser. Derfor handler ikke dette bare om problematikken rundt samlivsetikk, men om demokratiet og friheten vår, sier Hasting.

Oslo Symposium 2021. Aslak Tveita, Fokus Hverdagsmenighet, Kleppe bedehus

– En retning mot forfølgelse

En av talerne lørdag formiddag var Aslak Tveita, pastor i Fokus Hverdagsmenighet, som holder til i Kleppe bedehus på Klepp i Rogaland. Bedehuset fikk oppmerksomhet i vinter, da kommunen foreslo at organisasjoner som mottar kulturstøtte, må gi alle medlemmer mulighet til å innta styre- og lederverv, uavhengig av samlivsform, seksuell orientering og kjønn.

Forslaget ville bety at menighetens ungdomsarbeid, Klepp kristelige ungdomsforening (UF), ville miste muligheten til å motta støtte, ettersom de har et konservativt syn på likekjønnede parforhold.

Saken er et uttrykk for at myndighetene blander seg inn i menigheters teologi, mente Tveita fra talerstolen. Det bekymrer ham.

– Dette er ikke forfølgelse for folk flest. Av respekt for de som lider, så er ikke dette forfølgelse. Men det er retningen som starter mot forfølgelse, sa Tveita.

Bjarte Ystebø, leder for Oslo symposium, er enig i at ordet forfølgelse bør forbeholdes mer ekstreme forhold enn det konservative kristne opplever i Norge.

– Men det er ikke vanskelig å se hvilken retning vårt samfunn går i. Det med pengestøtte er gjerne første sted det begynner. Å true med å ta fra oss statsstøtte eller andre støtteordninger hvis vi ikke er villig til å endre vår teologi. Da er spørsmålet, hva blir det neste?

Oslo Symposium. Bjarte Ystebø

– Ikke vanskelig å se retningen

– Mange av deltakerne på symposiet frykter økt press mot de med en konservativ samlivsetikk. Er man paranoid når man snakker om forfølgelse?

– Jeg kan ikke utelukke at noen er paranoide, men mitt hovedinntrykk er at folk er nøkterne. Konservative kristne er nok tidlig ute og føler dette mer på kroppen enn andre allerede i dag, sier Ystebø, som mener det er gode grunner til å være bekymret for utviklingen.

– Samtidig er vi kristne bare på gjennomreise og knytter ikke framtidshåpet vårt til noe her på jorden. Sånn sett er det ingen grunn til å være bekymret. Men vi er glad i friheten og demokratiet. Det er dyrkjøpt, og vi vil gjerne beskytte og forsvare det, sier han.

Les mer om mer disse temaene:

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen er nyhetsleder på religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion