Religion

Talet på koronasmitta knytt til Visjon Norge veks: – Fleire uvaksinerte

UTBROT: Talet på smitta etter Visjon Norge-arrangement, held fram med å auke. – Ei gruppe med lågare vaksineringsgrad, seier smittevernoverlege.

smittevernoverlege i Drammen, Einar Sagberg, til venstre, Jan Hanvold til høgre.
Annonse
Annonse

Mer fra: Religion