Religion

Slik øver de på det gode liv

UT PÅ DYPET: På Filosofiuka diskuteres svimlende store spørsmål over en lav sko. Deltakere tror det er en forutsetning for å leve gode liv.

– Har vi en iboende lengsel etter Gud?

Spørsmålet kommer fra en av deltakerne på Filosofiuka. Fire unge voksne har nettopp slått seg ned for å sette lunsjen til livs. Bidrag til samtalen lar ikke vente på seg.

Det snakkes om utfordringer ved definisjoner, om Platon kan gi bredde til forståelsen og om lengsel kan forstås som en «fenomenologisk komponent».

Samtalen glir lett i to timer, og matpakkene blir knapt rørt. Hendene har det travelt nok med å gestikulere.

Omtrent 30 deltakerne er samlet på Sole Gjestegård i Krødsherad kommune for å drøvtygge på svimlende store spørsmål. Gjennom en uke med undervisning og samtaler, utrustes deltakerne med kraftig eksistensielt skyts.

– Her lærer man mye nytt. Eller – gammelt, for man lærer om det folk har sagt for lenge siden, sier Lars Kristian Reinertsen med glimt i øyet.

Filosofiuka på Sole Gjestegård i Krødsherad kommune

Han er én av dem som sitter rundt bordet og funderer over gudslengsel denne formiddagen i fellesferien. Dette er hans tredje utgave av Filosofiuka, som han kommer tilbake til på grunn av det gode fellesskapet.

Reinertsen poengterer at dette er et sted for både leke og lærde. Å være interessert i filosofiske spørsmål holder i bøtter og spann for å komme.

Jeg tror de fleste samtalene er genuine lengsler etter å finne svar

—  Lars Kristian Reinertsen

– Fellesnevneren er kanskje at folk ikke bare er interessert i å snakke om overfladiske ting, sier han.

Utenfor møtesalen har arrangørene plassert ut litteratur om filosofi, idéhistorie og teologi. Men selv om samtalene raskt beveger seg ut på dypet, opplever ikke Reinertsen Filosofiuka som intellektuelt snobberi.

– Jeg tror de fleste samtalene er genuine lengsler etter å finne svar, sier han.

Liv laga

Temaet for årets utgave av Filosofiuka er «det gode liv».

– Tenker du at man bør ha en bevissthet om store spørsmål for å leve et godt liv?

– At man kan leve et godt liv uten bevissthet rundt store spørsmål – kanskje for noen. Barn gjør jo kanskje det. Det kommer selvfølgelig an på hvordan du definerer et godt liv. Men jeg tror de færreste kan det.

Filosofiuka på Sole Gjestegård i Krødsherad kommune

Selv om den kristne organisasjonen Laget NKSS er medarrangør, står ikke dette i veien for å invitere undervisere som ikke er uttalte kristne. Blant andre har filosofiprofessor Einar Duenger Bøhn ved Universitetet i Agder vært en sentral bidragsyter på programmet.

– Er det en sterk kristen betoning over det som blir diskutert?

– Tja. De fleste av dem som er her er kristne, men ikke alle, og cirka fifty-fifty av foredragsholdere, sier Reinertsen.

Det synes han er bra. Reinertsen tror det er en god ting å utfordre troen.

– Enten så tåler troen det, eller så gjør den det ikke. Hvis den tåler det er det fint, og hvis den ikke tåler det er det fint at man utfordret den, sier han.

---

Filosofiuka 2021

  • Arrangeres fra 25. – 30. juli på Sole Gjestegård i Noresund
  • En uke bestående av undervisning og samtaler om filosofi, teologi og vitenskap.
  • Årets utgave har tema «Det gode liv»
  • Arrangeres i samarbeid med Laget NKSS

---

«Filosofiuka – Tanke, tro og gode samtaler» består av en uke hvor unge voksne samles nær fri natur i vakre omgivelser, til spennende, god undervisning om filosofi, teologi og vitenskap, gode samtaler, lavere tempo, tid for stillhet, tanke og frivillig tidebønn. engasjerende diskusjoner til langt på kveld, nye venner og god mat.

Svekket kunnskap om moral

Oppfatningen av det gode liv er kanskje ikke hva det én gang var. Ifølge lederen for Filosofiuka, David Wikstøl, er dette noe av grunnen for at de spikret «det gode liv» som tema for arrangementet.

– Kunnskap om moral har forsvunnet fra samfunnet. Det er ikke noe stor enighet i samfunnet og kulturen om hva det gode liv er. Og det er jo problematisk. Det gode liv har blitt en privat greie som alle må finne ut av selv – en idé om at det er noe en selv må definere, sier Wikstøl.

Filosofiuka på Sole Gjestegård i Krødsherad kommune

En nyvinning på årets program er en trosøvelse kalt «Operatio divina». Dette går ut på å lese en bibeltekst for så å la seg inspirere og gjennomføre praktiske handlinger. Wikstøl sier at øvelsen skal være til hjelp til å gjøre liv av den teoretiske filosofien.

– Man trenger noen metoder og framgangsmåter som er konkrete og praktiske, sier han.

Med hode og hender

På vei inn i møtesalen etter formiddagsmaten sier én av deltakerne lavt at han er litt skeptisk til praktiske øvelser. Men etter en kort samling bærer det ut i hagen for å grunne og meditere over et utdrag fra Matteusevangeliet.

Filosofiuka på Sole Gjestegård i Krødsherad kommune

Fredrik Krunenes leder Operatio divina-øvelsen. Han er med i et nettverk som jevnlig praktiserer troen etter prinsippene fra denne trosøvelsen, som er en 1000 år gammel tradisjon.

– Enkelte vil kanskje hevde at Operatio divina er å leve live som kristen, bare at dere har satt et navn på det. Hva tenker du om det?

– Det er helt riktig. Dette er ikke noe vi har funnet på selv, og er kanskje en miniatyrversjon av sånn det kristne livet skal være. Vi har vært en gruppe som har gjort dette igjen og igjen og igjen. Da begynner det å bli en måte du lever livet på.

Fra praksis til lengsel

I tillegg til å lede denne øvelsen, sto Krunenes for undervisningen på morgenen. Undervisningen handlet om at forpliktelse kan være en vei til et godt liv, og at lengselen kan være en del av det. Han tror at denne lengselen er nedfelt i menneskene.

– Jeg har vært usikker opp igjennom livet på om vi har en iboende lengsel etter Gud. Jeg har venner som ikke er kristne og som aldri ville sagt at de har en lengsel etter Gud. Men jeg tror at det er en sannhet at mennesket lengter etter Gud på ett eller annet plan, og at det også kan komme til uttrykk i en lengsel til naturen eller det skapte.

Filosofiuka på Sole Gjestegård i Krødsherad kommune

Krunenes tror at praktiske trosøvelser i tur kan påvirke vår åndelige lengsel.

– Kanskje man bør begynne med praksis. Det finnes mange eksempler på folk som begynner å ta del i disse åndelige disiplinene, som får en lengsel etter hvert.Les mer om mer disse temaene:

Håkon Vatnar Olsen

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion