Misjonsliv

Ungdomsfestival får kritikk for å invitere Hillsong-tilknyttet taler: – Vi er opptatt av kristen enhet

UNGDOMSFESTIVAL: Misjonsveteran Øystein Ruud reagerer på at pinsekarismatikeren Christine Caine er invitert til den lutherske ungdomsfestivalen UL. Han mener både hun og Hillsong representerer herlighetsteologi. – Oppleves fjernt for oss, svarer Hillsong.

I går gikk startskuddet for Ung landsmøte (UL), en kristen ungdomsfestival i regi av Misjonssambandet og Indremisjonsforbundet. Festivalens første taler var Christine Caine fra Australia. Hun er kjent som grunnleggeren av A21, en organisasjon som arbeider mot moderne slaveri i verden. Hun har også vært tilknyttet den pinsekarismatiske megakirken Hillsong, blant annet som global ambassadør, ifølge Outreach Magazine.

Øystein Ruud, som selv har bakgrunn som misjonær for Misjonssambandet, publiserte en kommentar på Facebook der han stilte spørsmål ved hvorfor Caine var invitert til ungdomsfestivalen.

«Hun har vel en helt annen kristendomsforståelse enn den NLM står for...?», spør Ruud i kommentaren.

– Jeg lurer oppriktig lurer på om de ikke har gjort research om hvem hun er og hva hun representer, sier Ruud, som til daglig er rektor ved Kristen Videregående skole i Vennesla.

Øystein Ruud

– Burde markere avstand fra herlighetsteologi

Ruud er positiv til at UL inviterer forfriskende og internasjonale talere. Men han synes det er underkommunisert at Caine har bånd til karismatiske bevegelser som han mener Misjonssambandet tradisjonelt tar avstand fra – særlig med tanke på herlighetsteologi.

Herlighetsteologi er en betegnelse som ofte brukes om overbevisningen om at troen på Gud gir helse, økonomisk velstand og fremgang i livet.

Ruud poengterer at han synes det er positivt å invitere folk man er uenige med.

– Men da må man være tydelige på hvorfor man er uenige, utdyper han.


---

Hillsong

  • Kirke som ble startet i 1983 av Bobbie og Brian Houston i Sydney, Australia.
  • Har etablert kirker i 28 land over hele verden.
  • Er særlig kjent for ­produksjon av lovsangsmusikk gjennom gruppene Hillsong Worship, Hillsong United og Hillsong Young & Free.
  • I dag har Hillsong Norway åtte ulike forsamlinger i Norge og er tilknyttet Pinsebevegelsen i Norge

---

Ruud synes festivalen kunne vært et bra sted for å belyse hvordan Misjonssambandet forholder seg til karismatiske bevegelser som Hillsong. Ruud kan ikke se at UL har gjort det klart hvorfor Caine er invitert.

– Hva er det med Hillsongs kristendomsforståelse som er ulik sambandets?

– Misjonssambandet står i en tradisjon der omvendelse og etterfølgelse er sentralt i den kristne tro. Det kristne livet innebærer forsakelse og ofte forfølgelse og fremmedgjøring overfor verden. Hillsong vektlegger det stikk motsatte. De synes å vektlegge hvordan man med riktig innstilling kan lykkes både materielt og sosialt.

Begrepet herlighetsteologi oppleves fjernt

Pastor i Hillsong Oslo, Andreas Hasseløy, er ikke enig i påstanden om at Hillsong formidler herlighetsteologi.

Det vil alltid være de som vil plassere etiketter på oss som sjelden stemmer med virkeligheten. Vi har en teologi der vi forkynner trosfylt og frimodig om Guds løfter og velsignelse, men vi er samtidig ærlige om livets smerte, vanskeligheter og utfordringer. Begrepet herlighetsteologi oppleves derfor fjernt for oss, skriver han i en e-post til Vårt Land.

Han mener Hillsong forkynner «et klassisk evangelium med fokus på Jesu frelsesverk som vårt fundament i et liv her på jorden som har med seg både sorg og glede, nedturer og oppturer».

– UL skal treffe bredt

– Hvem Christine Caine assosieres med er ikke noe vi velger å legge vekt på. Det er viktigere hva hun står for og hva hun selv har sagt.

Det sier festivalsjef for UL, Martin Augestad når han blir konfrontert med påstandene til Ruud. Han forteller at det har vært en grundig prosess å velge ut talere til årets festival.

– Vi ønsket å ha noen som kunne komme med et utenforstående blikk og tilby noe litt utenfor den lutherske konteksten UL plasserer seg i.

Martin Augestad, festivalsjef i UL

Han understreker at de er klare over Caines bakgrunn, men at de likevel har tro på at hun har et godt budskap å komme med.

På kveldsmøtet onsdag talte Christine Caine over en tekst i Lukasevangeliet, kapittel 7. I følge Augestad handlet talen om å tro at Gud kan gjøre store ting og at han er en global Gud som oppfordrer til misjon.

Hun er nok ikke en kandidat til å bli generalsekretær i Misjonssambandet, men som gjestetaler på en konferanse er et annet spørsmål

—  Karl Inge Tangen

På spørsmål om UL ønsker å ta avstand fra herlighetsteologi, svarer festivalsjefen at de ikke ønsker å drive med herlighetsforkynnelse på UL. Likevel vurderer de det ikke som nødvendig å markere avstand.

– Jeg har forståelse for at det kommer kommentarer, men vi er opptatt av kristen enhet og at UL skal treffe et bredt spekter med kristne.

«Velsign andre og bli velsignet»

Forskningsleder ved Høyskolen for ledelse og teologi, Karl Erik Tangen, mener det er teologiske forskjeller mellom Christine Caine og Misjonssambandet på flere punkter, men at det må være opp til organisasjonen hvem de kaller til hvilket bruk.

Karl Inge Tangen, forskningsleder ved Høyskolen for ledelse og teologi.

– Hun er nok ikke en kandidat til å bli generalsekretær i Misjonssambandet, men som gjestetaler på en konferanse er et annet spørsmål, sier han.

– Kan Christine Caine betraktes som en herlighetsforkynner?

– Det er mange utgaver av herlighetsteologi, men hvis vi inkluderer det som kalles «velsignelsesteologi», kan hun nok plasseres under en moderat utgave av dette.

Han utdyper at han med «velsignelsesteologi» mener en kollektiv utgave av «velsign andre og bli velsignet»-tankegangen.

Men Caine tilhører jo den kristne familien, avslutter han.


Les mer om mer disse temaene:

Håkon Vatnar Olsen

Liv Mari Lia

Liv Mari Lia

Liv Mari Lia er tilknyttet Vårt Land som journalist i religionsavdelingen.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Misjonsliv