Religion

Har forsket på LHBT-personers gudsbilder: – Må tas på alvor

HOMOFILI: Emilie Nancy Eiken (23) forlot pinsemenigheten sin da hun skjønte hun ikke kunne være åpen om hvem hun var. Hvordan LHBT+-personer blir møtt i menighetene sine, kan være med på å endre selvbilde og gudsbilde, forteller diakon.

Emilie Eiken. Skeivt Kristent Nettverk.
Annonse
Annonse

Mer fra: Religion