Religion

Til Helhet: – Kontrollerende mor kan føre til homofile følelser

TEOLOGI ELLER PSYKOLOGI: Det kristne nettverket Til Helhet får kritikk for hvordan de svarer på spørsmålet om hvorfor noen utvikler homofile følelser. – De velger teori som faller inn under eget verdisyn, sier psykolog.

Det kristne nettverket Til Helhet setter spørsmålstegn ved seksuell identitet og orientering på nettsidene sine. Forklaringene har de hentet fra boken Coming out of homosexuality av Bob Davies og Lori Rentzel, fra 1994.

På spørsmålet «hvorfor utvikler noen menn homofile følelser?», skriver nettverket: «Vi tror altså ikke at dette er medfødt, men noe som er utviklet i et samspill mellom medfødte trekk, for eksempel sårbarhet, temperament, og relasjonen til betydningsfulle personer i oppveksten».

Til Helhet viser til forklaringer som kan ha sammenheng med «en kontrollerende mor», «en likegyldig og fraværende far», «mobbing i barndommen» eller «traumer i form av psykiske eller fysiske overgrep».

Øyvind Hasting, styremedlem i Til Helhet, bekrefter at nettverket bruker disse forklaringene i tilbudene sine.

– Ja, og det har fungert. De jeg har snakket med har det nå fint med egen seksualitet, men jeg erkjenner at det er lite forskning på dette som kan tallfestes. Samtidig er det ikke noen som har motbevist at det fungerer, sier han.

---

Til Helhet

  • Tverrkirkelig kontaktforum for seksualitet og kristen tro.
  • Dagens medlemmer består av Norsk Luthersk Misjonssamband, Normisjon, Indremisjonforbundet og Ungdom i Oppdrag.
  • Tilbyr samtale, terapeuter og sjelesorg.
  • Styreleder for nettverket er Ole Gramstad Jensen.

---

Selektiv og til eget formål

Psykolog Reidar Schei Jessen er enig i at boka Til Helhet bruker kan gi informasjon om seksuell identitet og orientering, men mener at teoriene brukes selektivt og til eget formål av nettverket.

– Vi vet at barndom har en betydning for hvordan man blir. Vi vet at seksuell orientering generelt er noe som utvikles i samspill, og at kjønn og seksuell orientering går inn i flere aspekter av det å være menneske. Men det gjelder så vel for heterofile som for homofile, sier Jessen.

Derfor reagerer han også på hvordan de generelle forklaringene brukes.

– De velger teori som faller inn under eget verdisyn, nemlig det som handler om å endre seksuell orientering. Det jeg synes går igjen, er at de tar utgangspunkt i generell kunnskap om ungdomstid, usikkerhet, identitet i endring og mobbing, og at det kan forme et menneske.

Til Helhet: – Selvfølgelig er vi selektive

De tre siste årene har debatten rast rundt Til Helhet. Det kristne nettverket har fått stor medieoppmerksomhet for sitt tilbud rettet mot personer som selv opplever at de har en uønsket seksuell orientering. Nettverket er blitt beskyldt for å drive med såkalt homoterapi eller konverteringsterapi, noe de selv har avvist.

Øyvind Hasting har selv bakgrunn som psykiater og overlege. Han har ikke lest hele Coming out of homosexuality, kun fått referert psykologenes aktuelle påstander. Han sier han likevel er godt kjent med innholdet på nettverkets nettsider.

Hasting anerkjenner at boken ikke er teoretisk eller forskningsbasert, men heller basert på erfaringer. På spørsmål om boken og årsakene som trekkes inn er selektive og blir brukt til eget ideologisk ståsted, svarer Hasting at det for så vidt stemmer:

– Det som står der trenger selvsagt ikke gjelde for alle, men ved å påstå at det ikke gjelder for noen og at ingen kan endre seksuell orientering er de selv uvitenskapelige og subjektive. Det er nok av eksempler på endring, for så vidt begge veier mellom homo- og heteroseksualitet. Det er vår erfaring, sier han og legger til:

– Selvfølgelig er vi selektive. Vi ønsker å gi tilbud ut fra et ideologisk og kristent verdisyn.

– Argumentasjonen er jeg godt kjent med

Joachim Sørensen er nestleder i Skeivt Kristent Nettverk (SKN). Han er godt kjent med argumentasjonen fra boken, og har liknende erfaringer i møte med menighetsledere.

– På et generelt grunnlag er det en type argumentasjon som vi er godt kjent med og som mange norske menigheter stiller seg bak. Dette er også tanker og holdninger som medlemmer i SKN har møtt i egne sammenhenger, sier Sørensen.

Simon Liljegren og Joachim Sørensen.

Han mener konsekvensene av denne typen forklaringer er alvorlige.

– Det som bekymrer oss er når vi opplever at det er veldig spekulativt, kanskje unyansert fra kilder vi ikke stoler på, og at det skal sette rammen for hvordan medlemmer i en menighet møtes i for eksempel sjelesorg. Vi vet at denne boka brukes aktivt i konverteringsterapi.

Teologi og psykologi

Psykolog Jessen synes det er interessant hvordan Til Helhet bruker psykologi i stedet for teologi til å forklare verdisynet sitt.

– De ser seg nødt til å argumentere vitenskapelig og psykologisk for å legitimere det som egentlig er et trosspørsmål. Historisk er psykologi en disiplin som har vært kritisk til religion, sier Jessen.

Til det svarer Hasting:

– Dette har ikke noe med teologi å gjøre. Mange mener at homoseksualitet er et psykologisk fenomen. Hva man så gjør med det kan ha teologiske implikasjoner, men det er ikke spesielt for dette temaet.

Endre kjønnsidentitet?

Jessen er tydelig på at det ikke finnes evidens for at man kan slutte å være homofil eller til å endre kjønnsidentitet. Han legger til at et robust funn er at barn og unge som opplever åpenhet rundt dem utvikler en tryggere identitet.

– Vi vet at de får det mye bedre enn barn og ungdom som vokser opp i restriktive miljø der det er stigma og sanksjoner, sier Jessen, og legger til:

– Hvis man vil hjelpe folk til å finne ut av det å leve livet sitt, skal man vær åpne for hvorfor folk føler skam. Man skal ikke være styrt av ideer om man hva man synes er et elskverdig liv eller ikke.

Cathrine Northug

Cathrine Northug

VL anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion