Religion

Frykter lik skal utsettes for eksplosjon i kremasjonsovner

KREMASJON: Myndighetene vurderer å endre forskriften som i dag påbyr å fjerne implantater før kremasjon. Krematorienettverket advarer. –En følelsesmessig påkjenning dersom den avdødes kropp blir utsatt for en eksplosjon.

På Alfaset blir overskuddsvarmen fra krematoriet brukt til å varme opp kapellet. Fotodato:	24-03-2015

– Det kan komme ganske høye smell fra kremasjonsovnen når batteriet i et implantat eksploderer, sier Jørgen Forøy. Han er styremedlem i Krematorienetterverket, som er en del av Norsk forening for gravplasskultur. De stiller seg dypt skeptisk til en mulig lovendring som åpner for å kremere avdøde uten å fjerne implantater fra kroppen. Det går fram av et brev som nettverket nylig sendte til Barne- og familiedepartementet.

I gravferdsforskriften § 33 heter det i dag: «Før kremasjon finner sted, skal hjertestimulator («pacemaker») og tilsvarende implantat være operert ut av kroppen.»

Siden 2019 har Barne- og familiedepartementet vært i dialog med Helsedirektoratet, som forvalter obduksjonsloven, for å få et faktagrunnlag til å vurdere om forskriften eventuelt kan endres.

De valgte å se nærmere på spørsmålet etter en henvendelse fra en kommunelege. Hans anliggende er å unngå – om mulig – at helsepersonell må bruke tid og ressurser på å operere på lik.

Men Krematorienettverket advarer mot kremasjon med implantat. Begrunnelsen har både en etisk og teknisk side, og den etiske er viktigst, påpeker Forøy.

– Det kan være en følelsesmessig påkjenning både for pårørende og ansatte dersom den avdødes kropp bli utsatt for en eksplosjon, sier han, som til vanlig jobber som krematoriums- og gravlundssjef i Tromsø.

Jørgen Forøy, styremedlem i Krematorienetterverket og krematoriums- og gravlundssjef i Tromsø

Utstyr kan bli skadet

«De pårørende skal være trygg på at ved å overlate den avdøde til et krematorium så er verdigheten ivaretatt så langt det lar seg gjøre. En visshet om at avdøde vil bli utsatt for en eksplosjon i denne prosessen bør ikke aksepteres», heter det i brevet til nettverket.

Men også den tekniske biten av problemstillingen veier tungt.

Krematorienettverket har utarbeidet en spørreundersøkelse som er sendt til alle 26 krematorier i landet. 12 av 15 som har svart er negative til å tillate kremasjon med elektroniske implantater. Frykten for skade på utstyr var vektlagt sterkt. Brevet til departementet viser til at Moholt krematorium i Trondheim allerede har opplevd en eksplosjon stor nok til at utrakningsluken slo ut. Dette var ved et annet implantat enn pacemaker.

– I dag er det uvisst om det enkelte krematorium faktisk har ovner som tåler slike eksplosjoner, sier Forøy.

Han forventer at departementet vektlegger nettverkets mening tungt i denne saken.

– Det vil overraske meg stort dersom departementet lander på en annen konklusjon enn oss. Vi representerer tross alt fagmiljøet.

---

Rapport

  • 2019 ble Vestfold krematorium tildelt midler fra Barne- og familiedepartementet via KA (Arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter), for å gjennomføre prosjektet «Kremasjon av hjertestimulatorer – implantat med elektroniske komponenter»
  • De har foretatt prøvebrenninger av implantater.
  • Konklusjonen etter at alle forsøkene er gjennomført, er at det ikke er noen umiddelbar fare for at kremering av pacemakere gjør skade på det krematorietekniske utstyret.
  • Det medfører noe støy i form av smell i varierende styrke ved kremasjon av avdøde med pacemaker.

---

Bortkastet tid

Det var kommuneoverlege Cato Innerdal i Molde som satte seg fore å undersøke hvorfor norske myndigheter egentlig krever at implantater skal fjernes, skrev Dagens Medisin i 2019.

Det antas at bakgrunnen for gravferdsforskriftens § 33 er å hindre eventuelle skader på murverk og elektroniske følere som følge av kremasjon av implantater. Men mye tyder på at forskriften ikke er oppdatert, uttalte han, og viste til en svensk undersøkelse hvor det er blitt gjennomført «prøvebrenning» av ulike hjertestimulatorer, altså pacemakere. Den viser at moderne pacemakere ikke eksploderer.

Innerdal mente derfor at det er bortkastet tid at helsepersonell skal fjerne implantater fra døde før kremering.

– Det er avgjørende at helsevesenets begrensede ressurser brukes på en fornuftig måte. Det er sløsing med ressurser å bruke helsepersonell til å fjerne implantat som tilsynelatende ikke er nødvendig å fjerne, uttalte Innerdal til fagbladet.

Ifølge obduksjonsloven skal «nødvendig uttak av implantat før kremasjon (...) utførast av helsepersonell».

Karakteristiske smell

I 2019 ble Vestfold krematorium tildelt midler fra Barne- og familiedepartementet via KA (Arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter), for å gjennomføre prøvebrenninger i Norge. I desember 2020 munnet det ut i rapporten «Kremasjon av hjertestimulatorer – implantat med elektroniske komponenter».

Rapporten gir et faktagrunnlag for å vurdere om dagens krav om fjerning av implantater før kremasjon fortsatt er nødvendig.

«Konklusjonen etter at alle forsøkene er gjennomført, er at vi ikke ser noen umiddelbar fare for at kremering av pacemakere kan gjøre skade på det krematorietekniske utstyret. Imidlertid medfører det noe støy i form av karakteristisk smell som kan være emosjonelt utfordrende», heter det i et sammendrag av rapporten.

Barne- og familiedepartementet opplyser at de fortsatt arbeider med å innhente informasjon og skape et beslutningsgrunnlag.

«Det er for tidlig å veie hensynene som gjør seg gjeldede, mot hverandre. Hvis kremasjonsandelen fortsetter å øke og implantater med batterier blir brukt oftere, kan det være grunn til å vurdere nærmere om gjeldende rett gjør en riktig avveiing av hensynene som seg gjeldende», skriver departementet til Vårt Land.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion