Religion

Finnmark Indremisjon møter mye motvind

INDREMISJON: Landets nordligste indremisjonskrets har hatt synkende aktivitet og sliter med å få fylt en av sine forkynnerstillinger. Nå innledes et samarbeid med Samemisjonen.

Finnmark Indremisjon er en krets i Indremisjonsforbundet (ImF). Organisasjonens hovedorgan, Sambåndet, melder om færre møter, mindre reisevirksomhet og at ett av kretsens to misjonssentre er stengt. I tillegg har det vist seg vanskelig å finne noen som ønsker å ha en forkynnerstilling man lenge har forsøkt å fylle.

I disse dager skulle dessuten kretsens landssommerstevne vært arrangert, men dette er i år avlyst, står det på kretsens nettside.

Søker forkynner

Selv om man har funnet en midlertidig ordning for forkynnerstillingen, er ikke kretslederen helt fornøyd.

– Vi søker fremdeles etter forkynner, sier kretsleder Paul Tore Garvo til Sambåndet.

Han leder en krets med fem ansatte, og blant dem er for tiden Jorunn og Olav Eikemo som siden nyttår har delt den fulle stillingen som er lagt til Hammerfest. Ordningen varer imidlertid bare ut juni.

Svakere økonomi

Koronapandemien har ifølge Sambåndet påvirket kretsens økonomi nokså negativt. Siden det har vært færre møter, har også kollektinntektene gått ned.

– Vi har hatt litt aktivitet hele veien og har ikke vært nedstengt på samme måte som resten av ImF, men det har vært mindre reisevirksomhet, sier kretsleder Garvo.

Koronapandemien har også medført at Vestre Jakobselv Camping og Misjonssenter, like vest for Vadsø, ikke har vært åpent for turister eller arrangementer siden oktober i fjor.

– Men der har vi søkt om kompensasjon, og i fjor fikk vi cirka 250.000 kroner. Det betyr mye for oss. Vi vil også søke kompensasjon for i år, sier Garvo.

Samarbeid

Men ett lyspunkt kan de se. I Tana, øst i Finnmark, har Indremisjonen inngått et samarbeid med en annen kristen virksomhet som har slitt de senere årene, Samemisjonen. De to organisasjonene har delt ansvaret for fast møtevirksomhet på tettstedet Tana bru. Der har de avholdt møter annenhver uke siden april, noe de etter planen skal fortsette med til 1. juli og så ta opp igjen til høsten.

– Vi har glede av å forkynne Guds ord og vil gjerne hjelpe til med å få til regelmessige møter. Et slikt samarbeid med Finnmark Indremisjon vil være gunstig for både Norges Samemisjon og Finnmark Indremisjon, sier daglig leder Leif Halsos i Samemisjonen.

Han understreker overfor Sambåndet at samarbeidet ikke er noe ledd i en prosess for at Samemisjonen skal slås sammen med annen kristen virksomhet. Dette vil imidlertid være et tema på Samemisjonens landsmøte i oktober.


VL anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion