Religion

Slik er antisemittismen viklet inn i kirkens røtter

RASISME: – Den tidlige kristendommen hadde et behov for å distansere seg fra sitt jødiske opphav, sier Kjetil Braut Simonsen, forsker ved Jødisk museum i Oslo.

Antisemittismen har en lang historie. Allerede i antikken startet kristne å skildre jøder som kristendomshatere og ansvarlige for Jesu død.

– Den tidlige kristendommen hadde et behov for å distansere seg fra sitt jødiske opphav, sier Kjetil Braut Simonsen, forsker ved Jødisk museum i Oslo.

Slike forestillinger ble forsterket i middelalderen, der antisemittismen ofte var begrunnet i religiøse forestillinger om kristendommen som den nye pakt, og jødedommen som den gamle pakt. Fra og med 1100-tallet oppstod det nye anklager, hvor jødene ble framstilt som en trussel mot samtidens kristne samfunn.

– En av dem er anklagen om at jøder tar livet av kristne barn, som et ledd i religiøse ritualer. Det førte til voldelige forfølgelser flere steder i Europa.

Simonsen viser til at det ikke nødvendigvis alltid er religiøse motiver bak anklagene: Det kunne for eksempel være økonomiske eller politiske motiver.

---

Antisemittisme

  • Ordet «antisemittisme» benyttes vanligvis som betegnelse for fiendtlige holdninger og handlinger rettet mot jøder fordi de er jøder.
  • Begrepet ble popularisert i 1879 av den tyske journalisten og agitatoren Wilhelm Marr (1819–1904).

Kilde: Store norske leksikon

---

Martin Luthers vending

Martin Luther videreførte mange av de antijødiske forestillingene, forklarer Simonsen. I 1520-årene uttrykte Luther seg forsonlig om jøder og gikk i rette med mange av Den katolske kirkes anklager. Men på slutten av livet ble Luther sterkt jødefiendtlig.

– Den eldre Luther utgir noen ekstremt antijødiske skrifter. Blant annet «Om jødene og deres løgner», som senere ble utgitt i nazistisk propaganda og i Nasjonal samling-pressen under okkupasjonstiden.

Moderne antisemittisme

I siste del av 1800-tallet vokser den moderne antisemittismen fram. Den kristne antisemittismen blir koblet til et antimoderne, kritisk rammeverk hvor jødene blir framstilt som drivkraften bak de sekulære sidene ved det moderne prosjektet.

– Antisemittismen blir brukt som en forklaringsmodell på det negative med det moderne. Jødene blir beskyldt for å stå bak ateismen, sosialismen, kommunismen, moderne pengeøkonomi og finansmarkedet.

I tillegg ble antisemittismen raseideologisk, samtidig som den gamle religiøse argumentasjonen levde videre.

– Jødenes såkalte negative egenskaper ble i den raseideologiske antisemittismen hevdet å ligge i blodet. Her ble en jøde ansett som en jøde, selv om han eller hun konverterte til kristendommen, sier Simonsen.

Les mer om mer disse temaene:

Mattis C. O. Vaaland

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion