Religion

Uheldig menighet lokket med narko-dåp

UVANLIG DÅP: Da Ski Nye kirke og Greverud kirke reklamerte for drop-in-dåp, kom de i skade for å lokke med sterkere saker enn vigslet vann.

Stadig flere menigheter i Den norske kirke har prøvd seg med å tilby drop-in-dåp eller drop-in-vielse de siste årene.

Særlig under koronapandemien har kirker eksperimentert med ulike drop-in-tilbud med få gjester, av hensyn til smittervern.

På Valentinsdagen i år ble for eksempel ni par gift da Austmarka kirke på Finnskogen holdt åpent og inviterte folk til å stikke innom og gifte seg.

Her lokket de med dop i dåp

Nå har Ski Nye kirke og Greverud kirke utenfor Oslo tatt eksperimenteringen et stort hakk lenger.

Nylig kunne besøkende på Østlandets Blad sin nettside lese at de to kirkene inviterer til «dop-in-dåp» lørdag denne uka.

Reklamen med den uheldige skrivefeilen ble fanget opp og delt på VG-journalist Ken André Ottesens Instagram-konto, BA-desken, som deler morsomme klipp fra landets lokalaviser.

Dopet i Den hellige ånd?

Noen vil kanskje si at det er en formildende omstendighet at mannen som døpes på bildet i reklamen er godt over myndighetsalder. Men narkotika er nå en gang forbudt.

Vårt Land tok derfor en halvveis alvorlig prat med kirkevergen i Nordre Follo, Øystein Paulsen. Han er jo tross alt øverste administrative leder i soknet.

Hva skjedde her?

– Jeg tror ikke det er tilsiktet. Det er nok bare en skrivefeil, svarer Paulsen.

– Jeg synes nå det er litt morsomt dette med «dop-in-dåp». Enkelte vil kanskje tenke at man blir dopet i Den hellige hånd i dåpen, men jeg vet ikke om jeg vil gå så langt selv, humrer han.

Sjefredaktør: Kirken er offensive i rekrutteringen

Sjefredaktør i Østlandets Blad, Martin Grey, sier til Vårt Land at de har «humret friskt internt» etter glippen. Om skyldspørsmålet har han følgende å si:

– Vi er ikke i en posisjon til å kaste den første steinen. Men under alle normale omstendigheter sendes annonsene til kunden for gjennomlesing og korrektur, så her er det nok flere som ikke har fulgt godt nok med, sier redaktøren.

– Hva tenker du om at dere har bidratt til at et sokn i Den norske kirke har lokket med dop i forbindelse med dåp?

– Ja, altså, jeg skjønner at man er offensive i rekrutteringen, men dette er kanskje å ta litt hardt i. Samtidig så har jo kirken gjennom hundrevis av år servert alkohol til folket, sier Gray.

TAR DET MED ET SMIL: Sjefredaktør Martin Gray i Østlandets blad og kirkeverge Øystein Paulsen i Nordre Follo sokn.

Foreløpig uklart om flere vil bli døpt

Verken sjefredaktør Gray eller kirkeverge Paulsen er kjent med at det har kommet noen reaksjoner på reklamen. Østlandets Blad har rettet teksten.

Hvorvidt det fungerer å lokke med narkotika og flere enn vanlig faktisk blir døpt denne helgen, er foreløpig uklart.

– Men det er fint hvis folk nå blir mer oppmerksomme på at vi har drop-in-dåp for tiden. Vi ønsker at folk skal komme til kirken og bli døpt, sier Øystein Paulsen.

Dette er første gang det inviteres til drop-in-dåp i Nordre Follo kommune. Bakteppet er at mange har måttet vente med å bli døpt på grunn av koronapandemien, forteller kirkevergen

– Vi ønsker å gjøre dåpen tilgjengelig for alle. Både barn, voksne, ungdommer. Rett og slett alle. Kanskje er det noen som ønsker å gjøre det på en litt enkelt måte, for å få dåpen gjennomført, sier han.

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg er politisk reporter i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

VL anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion