Religion

FHI: - Kunne gitt tydeligere anbefalinger om kor

MENIGHETSSMITTEN: De aller fleste menighetene som har hatt smitteutbrudd, har fulgt de gjeldende smittevernrådene til punkt og prikke. Nå åpnes det igjen for allsang i menighetene, men FHI ser helst at det synges utendørs.

– Det er fremdeles et generelt godt råd å samles utendørs heller enn innendørs, skriver Tone Bruun, overlege i Folkehelseinstituttet (FHI) i en e-post til Vårt Land.

Allsang, lovsang og lange samlinger i samme rom har bidratt til flere store smitteutbrudd i menigheter i Norge, viser en kartlegging Vårt Land har gjort. Kartleggingen viser også at de aller fleste smitteutbruddene har skjedd til tross for at menighetene har fulgt de gjeldende smittevernrådene til punkt og prikke.

Den nye smittevernveilederen til Den norske kirke åpner nå for samlinger med inntil 200 personer på faste tilviste plasser. I kommuner med forhøyet smittenivå anbefales det å holde to meter avstand i alle retninger ved allsang. Men dette gjelder altså i et fåtall av landets kommuner.

Folkehelseinstituttet (FHI) støtter veilederen, men anbefaler altså menigheter til å legge allsang utendørs om mulig. Tone Bruun i Folkehelseinstituttet forteller at det har vært kjent at dråpene kan nå over lengre avstander ved synging enn ved rolig snakking.

– Kunne FHI gitt tydeligere råd angående allsang og sang på et tidligere tidspunkt?

– Det kan nok hende at råd til kor er blant de anbefalingene som kunne vært enda sterkere og tydeligere på et tidligere tidspunkt, svarer Bruun.

«Samlinger innendørs med høy persontetthet og aktiviteter som gir økt dråpedannelse, som synging, gir økt risiko for smittespredning hvis det er smittsomme personer til stede. Selv om smitterisikoen avtar hvis man holder avstand, kan smitte av og til skje over lengre avstander, spesielt hvis man er lenge samlet og det ikke er tilstrekkelig ventilasjon,» skriver hun i en e-post.

---

Smittevernveileder for Den norske kirke

  • 2 meters avstand ved innendørs allsang. Dette gjelder kun i kommuner med høyt smittetrykk.
  • Tillatt med 50 deltakere uten fast tilviste plasser.
  • 200 deltakere med faste tilviste plasser.
  • Man kan krysse kommunegrensen for å delta i gudstjeneste, men det anbefales ikke hvis man kommer fra en kommune med høyt smittetrykk.

Kilde: Smittevernveileder for Den norske kirke

---

Vil ikke oppfordre til gudstjenester ute

Den norske kirke har ifølge direktør for Kirkerådet, Ingrid Vad Nilsen, hatt få smitteutbrudd og viser til de 35.000 begravelsene og 45.000 gudstjenestene som ble holdt i fjor.

Vårt Land har kun registrert ett smitteutbrudd på samling i regi av Den norske kirke.

I de utbruddene som har vært, har det ifølge Vad Nilsen vært allsang som gikk igjen blant smittefaktorene.

Hun mener folk nå har ventet lenge på å få komme inn i kirken til gudstjenester, og vil derfor ikke oppfordre til å flytte gudstjenestene utendørs.

– Vi er nå på tampen av denne pandemien. Vi følger myndighetenes regler knyttet til arrangementer. I tråd med dette kan vi samle 200 deltakere i et kirkerom der det er plass til å holde meteren og andre smitteverntiltak slik myndighetene anbefaler nasjonalt, sier hun.

Hun sier Den norske kirke forholder seg til rådene fra helsemyndighetene og vil ikke gi anbefalinger ut over deres råd.

– Ved allsang innendørs i områder med økt smittespredning anbefaler FHI to meters avstand mellom dem som ikke bor sammen. Det skal menighetene i Den norske kirke legge til rette for, sier Vad Nilsen.

Ingrid Vad Nilsen, direktør i Kirkerådet.
Inger Lise Hammerstrøm

Inger Lise Hammerstrøm

Inger Lise Hammerstrøm er journalist i Vårt Lands nyhetsavdeling.

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion