Religion

Ble ekskludert fra Jehovas vitner – nå skal saken opp i lagmannsretten

EKSKLUSJON: Gry Helen Nygård kan ikke lenger ha kontakt med barna sine, etter at hun ble ekskludert fra Jehovas vitner. Nå skal lagmannsretten vurdere grunnlaget for utestengelsen.

Gry Helen Nygård

– Jeg har verken nettverk eller nær familie utenfor Jehovas vitner. Det er vanskelig å leve når jeg er satt på siden av det som er hele livet mitt, sier Gry Helen Nygård.

I 2018 ble hun ekskludert fra Jehovas vitner, som hun har tilhørt siden hun var 16 år gammel. Fra det øyeblikket utstøtelsen var et faktum, opphørte all kontakt med venner og familie i trossamfunnet.

Domsutvalget til Jehovas vitner, som tar avgjørelser om eksklusjon, hevder hun har begått «Porneia», altså seksuell umoral. Selv hevder Nygård at hun ble utsatt for overgrep.

Fra 2. til 4. juni skal ankesaken opp i lagmannsretten, som skal vurdere om eksklusjonsvedtaket var gyldig.

Isolert fra familien

Mye står på spill for Nygård. Hun har to barn på 21 og 26, som fremdeles er medlem av trossamfunnet. Ettersom hun er ekskludert, kan de ikke ha kontakt med henne.

– De som har vært i karantene under koronaen vet hvor tøft det er. Jeg har vært isolert fra venner og familie i tre år, sier Nygård.

Hverdagen hennes går til å se på TV og gjennomføre behandlinger på sykehuset. I tillegg til at hun lenge har hatt diagnosen ME, forteller Nygård at hun også har fått posttraumatiske stresslidelser etter eksklusjonen.

– Det er fort gjort å møte veggen og bli deprimert. Jeg prøver å tenke at barna mine er på ferie et sted uten telefon. Så prøver jeg å koble ut følelsene mine, men det er slitsomt når man er et menneske med følelser.

Gry Helen Nygård

Avgjørelse på religiøst grunnlag

Da hun ble ekskludert, søkte Nygård om å bli tatt opp igjen i Jehovas vitner – uten hell. Hun tok saken til Forliksrådet, som støttet henne i at eksklusjonen ikke var gyldig. Deretter gikk Jehovas vitner til søksmål mot Nygård, for å kunne opprettholde vedtaket sitt.

I NRK Brennpunkts dokumentar Guds utvalde fulgte de rettssaken, som gikk i Follo tingrett i februar 2020. Her tapte Nygård.

Med henvisning til religionsfriheten, la tingretten vekt på at staten må være tilbakeholden med å overprøve avgjørelser et trossamfunn har fattet basert på religiøs overbevisning. Dersom eksklusjonen bygger på et uriktig faktum, må likevel beslutningen kunne settes til side, mente tingretten.

Jehovas vitners eldstebok sier at en som har blitt voldtatt ikke har gjort seg skyldig i «Porneia». Den seksuelle handlingen må ha skjedd frivillig. I dommen skriver tingretten at «etter rettens syn har ikke Nygård sannsynliggjort at det var et overgrep som ledet til eksklusjonen eller at Domsutvalget har lagt til grunn et åpenbart uriktig faktum».

Jeg prøver å tenke at barna mine er på ferie et sted uten telefon.

—  Gry Helen Nygård

Mener hun endret forklaring

Utgangspunktet for eksklusjonen var en episode som skjedde i 2018. På denne tiden var hun separert fra ektemannen sin. Etter å ha spist middag med en bekjent, ble Nygård med opp på hotellrommet hans. Hun hevder det var for å hvile, ettersom hun har diagnosen ME. Ifølge Nygård utførte mannen oralsex på henne mens hun sov.

Da hun våknet skal mannen ha fortalt henne om hendelsen. Hun kontaktet en av de eldste i Jehovas Vitners menighet i Ski og fortalte hva som hadde skjedd. Det var etter dette at menigheten nedfelte et domsutvalg, som besluttet at hun skulle ekskluderes.

Domsutvalget i Jehovas vitner hevder at Nygård gjentatte ganger fikk spørsmål om hun ble voldtatt, men at hun bestred dette. De mener påstanden om overgrep ble fremmet på et senere tidspunkt.

– Endret du forklaring underveis?

– Nei. Da domsutvalget spurte om jeg var blitt voldtatt, ble jeg paff. Jeg hadde ikke tenkt tanken. Hva er en voldtekt? Det hadde jeg aldri satt meg inn i. Dessuten ville jeg ikke inkriminere han som hadde gjort det, fordi han var en venn av meg. Men da de senere spurte om han hadde det fulle ansvaret for det som skjedde, svarte jeg ja.

– Feil i saksbehandlingen

Nygårds advokat, Håkon Mathias Sterling Danielsen, mener at Jehovas vitner har gjort feil i saksbehandlingen.

– Eldsteboken i Jehovas vitner har helt klare regler for hvordan eksklusjon skal foregå. Du skal blant annet ha to vitner hvis den som er ekskludert nekter for at det er grunnlag for eksklusjon. Det hadde de ikke, sier han.

Etter rettens syn kan ikke bestemmelsene i Eldsteboken anses som rettsregler, men som intern veiledning for de eldste i Jehovas vitner, skrev de i dommen. Dermed avviste de påstanden om at det var begått saksbehandlingsfeil.

Sterling Danielsen mener imidlertid at Eldsteboken bærer preg av å være et grundig regelverk.

– Den er forfattet av advokater i USA og er helt lik over hele verden. Den har detaljerte vilkår for hvordan en eksklusjon skal skje, sier han.

Nå som saken er anket til lagmanssretten, er det flere viktige spørsmål som står på spill.

– Hvor langt kan en menighet gå i religionens navn? Og kan man få satt til side et vedtak gjort av en menighet? Dette har mye å si for hvordan samfunnet forholder seg til religion, sier Sterling Danielsen.

Han håper dommen blir mer prinsipiell enn i tingretten.

– Tingretten turte ikke å gå skikkelig inn på det som hadde skjedd, siden det handler om religion. Jeg håper lagmannsretten kan si noe prinsipielt om hvor langt myndighetene kan gå i å overprøve et trossamfunns bestemmelser.

Gry Helen Nygård

Støtter eksklusjonsordningen

Nygård lot seg døpe i Jehovas vitner som 16-åring, etter å ha studert trosgrunnlaget på egenhånd. Selv om Nygård står utenfor trosfellesskapet, praktiserer hun fremdeles troen for seg selv.

– Jeg sitter ikke med følelsen av at noen har fortalt meg hva jeg skal tro. Troen er min egen, som jeg har undersøkt og stadfestet selv.

Selv om hun har blitt ekskludert, støtter hun eksklusjonsordningen.

– Den gir mening når man forstår grunnlaget for den. Formålet er å beskytte menigheten når det blir for ille. Men det er mye som skal til for å bli ekskludert. Derfor ble jeg overrasket over at lista for eksklusjon lå så lavt i min sak.

– Hvordan har du tidligere forholdt deg til andre som har blitt ekskludert?

– Jeg har forholdt meg til reglene slik de er. Man skal ikke ha kontakt med de som blir ekskludert. Det er ikke alltid like lett, for det er mennesker man er glad i. Men det handler om lydighet til det som står i Bibelen.

Er velkommen tilbake

Jehovas vitner ønsker ikke å uttale seg om den pågående rettssaken. De forteller at eksklusjonsordningen deres er basert på Bibelen, og viser til at flere domstoler har bekreftet retten deres til å opprettholde ordningen.

– Når noen blir ekskludert, vil hver enkelt i menigheten bruke sin kristne samvittighet når de skal beslutte hvordan de skal følge Bibelens formaning om å begrense eller å unngå samvær med ekskluderte. Ekskluderte personer som viser at de har et oppriktig ønske om å leve etter Bibelens normer, er alltid velkommen til å bli Jehovas vitner igjen, sier Dag-Erik Kristoffersen, talsmann for Jehovas vitner i Skandinavia.

På spørsmål om hvorfor Nygård ikke kan ønskes velkommen til å bli Jehovas vitne igjen, svarer Kristoffersen at de ikke ønsker å kommentere det, siden det er relatert til den pågående saken.

Vil fortsette

– Hva gjør du hvis du taper saken igjen, Gry Helen Nygård?

– Da må jeg bare fortsette. Jeg kan ikke slå meg til ro og tenke at jeg bare får klare meg uten barna mine.

– Uansett hvem som vinner, kommer det trolig til å ankes til Høyesterett. Og denne saken er prinsipiell nok til at Høyesterett burde se på den, sier advokat Sterling Danielsen.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion