Religion

Ber Oslo kommune behandle trossamfunn på lik linje med restauranter

SMITTEVERN: I et brev til Oslo kommune krever Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn at trossamfunn prioriteres på lik linje med butikker og restauranter når byen gjenåpnes.

– Uforståelig og kritikkverdig, mener Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) om at restauranter og butikker får åpne på andre vilkår enn kultur- og tros- og livssynssektoren.

I et brev til byråd for kultur, idrett og frivillighet i Oslo kommune, Omar Gamal, viser generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys til at restauranter og butikker kan beregne antall som kan være tilstede prosentvis ut fra lokalets størrelse. «Både konsertlokaler, kirker og andre gudshus, som har store lokaler, er avspist med et maksantall på 20 deltakere,» skriver hun.

Søndag åpnet menigheter over store deler av Oslo kirkene for gudstjenester igjen etter over et halvt år med forbud.

Onsdag ble det åpnet for arrangementer innendørs for inntil 20 personer der det er faste, tilviste plasser. Dermed er gudstjenester, bønnesamlinger, vielser, dåp og andre ritualer igjen tillatt.

– God kontroll

Joys mener at det i tros- og livssynslokaler er «god kontroll med deltakelsen, både i form av registrering, faste tilviste plasser og møteverter som organiserer og regulerer inn- og utgang og bevegelse underveis i arrangementene er liten eller ingen.

Organisasjonen hevder likebehandlingen trues under gjenåpningen etterkoronapandemien.

– Ikke en hobby

– Den forskjellsbehandlingen vi nå opplever vekker stadig større frustrasjon, skriver Joys, som ber Oslo kommune revurdere reglene som begrenser forsamlingsmulighetene «snarest».

Hun peker på at tro og livssyn er grunnleggende for håp og mening i livet for mange, og også en menneskerettighet beskyttet av grunnloven.

Gudstjeneste er arrangement

Kulturbyråd Omar Samy Gamal peker på at gudshusene under pandemien har blitt holdt åpne for individuelle besøk, uten antallsbegrensning så lenge det ellers er godt smittevern.

– Det STL ber om er at gudstjenester og andre religiøse samlinger skal vurderes annerledes enn i dag. Regjeringen har bestemt at gudstjenester er arrangementer etter statens forskrift, og for dem gjelder andre regler enn for handel og servering, skriver Gamal i en e-post til Vårt Land.

Det lave antallet gjester som er lov innendørs på arrangementer i Oslo, 20 personer, gjelder uavhengig av arrangementets innhold.

– Selv om man kan si at gudstjeneste kvalitativt har et annet innhold enn kino, så vil smittesituasjonen være lik, sier han.

Byrådet jobber nå med innholdet i trinn tre av gjenåpningen, og vil vurdere å øke antallet på arrangementer hvis smittesituasjonen tilsier det. Mer informasjon vil være klar 10. juni.

– Byrådet mener det er viktigere at gjenåpningen er varig enn at den er rask, skriver han.Les mer om mer disse temaene:

Sara Jacobsen Høgestøl

Sara Jacobsen Høgestøl

Sara Jacobsen Høgestøl er journalist i Vårt Lands kulturavdeling.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion