Religion

Ikke tommel opp til biskoper over 70

BISKOP: Aldersgrensen for landets biskoper står foreløpig uforandret. Kirkerådet vil ikke gi preses muligheten til å la biskoper jobbe lenger.

Hva skjer med landets biskoper etter fylte 70? Aldersgrensen var oppe til vurdering under dagens møte i Kirkerådet, og blir foreløpig ikke endret.

Det sentrale spørsmålet er hvem som skal ha myndighet til å gi en biskop mulighet til å fortsette i to nye år. Forslaget om at preses skal få anledning til å utvide biskopers arbeidsforholdet ble nedstemt.

– Vi må heie frem at man kan stå lenger i arbeid, men jeg har noen betenkeligheter knyttet til en slik delegasjon til preses. Kirkerådet, som ansetter biskoper, bør fatte denne beslutningen, og ikke en enkeltperson. Biskopen er en topplederstilling som skiller seg ut fra andre stillinger, bemerket kirkerådsmedlem Lill-Tone Grahl Jacobsen.

Mener det blir kinkig for preses

Det var mange av Kirkerådets medlemmer som bemerket at det er en generell samfunnsutvikling at man kan stå lenger i jobb, og at Den norske kirke ikke bør være noe dårligere. Likevel var flere tvilende til at preses bør gis ansvaret for å utvide aldrende biskopers arbeidsforhold.

– Det er et maktperspektiv vi må ta hensyn til, bemerket Theres Utgård Aas fra Møre, og fortsatte:

– Jeg synes ikke vi skal ha som regel at man kan jobbe til 72, men at vi viderefører dagens regel. Skal det være en forlengelse, bør Kirkerådet ta avgjørelsen.

Tove Karoline Knutsen bemerket at hun selv har fylt 70, og at hun har langt mer energi enn hennes foreldregenerasjon.

– Jeg tipper at min generasjon er friskere og har mer arbeidsenergi enn tidligere. Så isolert sett er det riktig å åpne for dette.

Samtidig bemerket Knutsen at det er en vesensforskjell på om en biskop forlenger arbeidsforholdet til en prest eller en biskop.

– En biskop har et annet oppdrag og det er et annet maktperspektiv. Samtidig er de en mer sårbar gruppe fordi de er langt færre enn prestene, og det må være krevende for preses å skifte sol og vind hos en biskop som vil fortsette, men som kanskje ikke bør. Det er ikke fordi jeg ikke stoler på preses, men fordi det kan bli en kinkig situasjon.

Uenig preses

Preses Olav Fykse Tveit mente på sin side at det var gode grunner til at nettopp preses bør gis en slik myndighet. Han minnet om at det i HMS-saker er preses som har det overordnede ansvaret for biskopene.

– Jeg har ikke noe spesielt ønske om å ha den oppgaven, men jeg har vanskelig for å se at biskoper ønsker å fortsette i jobben hvis beslutningen skal behandles politisk i Kirkerådet.

Dette ba Lill-Tone Grahl Jacobsen om en forklaring på, og påpekte at dersom man sitter i en toppstilling, må man tåle en slik vurdering. Hun minnet samtidig på at den vil gå for lukkede dører.

– Det er mitt forsøk på å leve meg inn i situasjonen. Jeg ville ikke utsatt meg selv for det, sa Fykse Tveit.

Tove Karoline Knutsen skjøt inn at det er en trygghet for en arbeidstaker som vil stå lenge i jobb at forespørselen får et kompetent blikk. Hun mente samtidig at biskopene også må tåle å bli kikket i kortene.

Les mer om mer disse temaene:

Elias Bakken Johansen

Elias Bakken Johansen

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion