Religion

Preses om Midtøsten: – Dette er ikke en balansert konflikt

KONFLIKTEN I MIDTØSTEN: I etterkant av bispemøtet redegjør preses for Den norske kirkes syn på situasjonen i Israel og Palestina.

– Det er uakseptabelt at en saklig og velbegrunnet kritikk av staten Israels okkupasjons-politikk blir stemplet som et angrep på det jødiske folk og anti-semittisk, skriver Olav Fykse Tveit, preses i Den norske kirke.

Krigshandlingene i Israel og Palestina har blåst liv i debatten om Den norske kirkes standpunkt og stemme i konflikten, særlig etter at to av biskopene sist lørdag kom med hver sine tydelige markeringer:

«Vi oppfordrer kirkene i Norge til å løfte boikott, deinvesteringer og sanksjoner som løsninger for en varig og rettferdig fred», skrev Oslo-biskop Kari Veiteberg på sin Facebook-side lørdag. Samme dag holdt biskop Solveig Fiske appell på en markering i regi av Palestinakommiteen.

Henviser til preses

I kjølvannet av Veiteberg og Fiskes markeringer, har Vårt Land kontaktet alle biskopene i Den norske kirke, og spurt følgende tre spørsmål:

  1. Vil du som biskop oppfordre til boikott av Israel?
  2. Hvordan stiller du deg til konflikten i Midtøsten?
  3. Hvilke signaler mener du Den norske kirke bør sende i denne konflikten?det blitt stilt spørsmål ved hva som nå er Den norske kirkes offentlige holdning til konflikten.

I stedet for å svare hver for seg, har biskopene henvist videre til preses Olav Fykse Tveit, som har sendt ut redegjørelsen du kan lese i sin helhet under.

Boikott: Skiller mellom okkuperte områder og staten

Når det gjelder boikott, forteller Olav Fykse Tveit at Den norske kirke lenge har trukket et tydelig skille mellom varer fra okkuperte områder, og varer fra øvrige deler av Israel.

– Det er for å tydeliggjøre overfor staten Israel at det ikke er staten, men deres okkupasjonspolitikk og undertrykking at det palestinske folk som er helt uakseptabel.

Preses viser til at dette er en linje som både Kirkenes verdensråd og Den norske kirkes søsterkirker i området støtter.

Preses’ uttalelse om konflikten

Dette er uttalelsen:

Bispemøtet har bedt preses gi en uttalelse om Den norske kirkes holdning til boikott og den betente konflikten i Israel og Palestina:

1. Den norske kirke har sammen med bl.a. Kirkenes Verdensråd over lang tid oppfordret til å boikotte varer som er ulovlig produsert på okkupert område, og å ikke ha investeringer i bedrifter om tjener på okkupasjonen. Det har ikke vært oppfordret til en generell og fullstendig boikott av staten Israel. Dette har vært gjort for å markere at konflikten må løses innenfor rammene av internasjonal rett, slik FN har fastslått. Det er for å tydeliggjøre overfor staten Israel at det ikke er staten, men deres okkupasjonspolitikk og undertrykking at det palestinske folk som er helt uakseptabel. Dette må søkes oppnådd ved bruk av ikke-voldelige midler. Lederne i våre søsterkirker i området har oppfordret til å følge denne linjen.

Selv om det er enighet i sak, er det blant palestinske og andre partnere ulike oppfatninger om hva som er riktige virkemidler for å fremme budskapet om en rettferdig fred. Dette gjelder også hva slags økonomiske reaksjoner som bør gjennomføres.

2. Det er viktig å arbeide for en fred som er basert på en rettferdig løsning av forholdet mellom Israel og Palestina, en fred som følger internasjonal lov og prinsipper. Internasjonale aktører, særlig USA, må bidra aktivt til en rettferdig løsning. Og akkurat nå må alle bidra til det internasjonale presset for at det blir en varig slutt på våpenbruk, både rakettene fra Hamas og ikke minst den voldsomme bruken av våpen som rammer befolkningen i Gaza. Det er avgjørende for å stanse den humanitære krise som slike krigshandlinger medfører, særlig på Gaza.

3. Dette er ikke en «balansert» konflikt med to like parter. Den ene parten okkuperer og den andre er okkupert. Det er uakseptabelt at en saklig og velbegrunnet kritikk av staten Israels okkupasjons-politikk blir stemplet som et angrep på det jødiske folk og anti-semittisk.

4. Det er viktig at Den norske kirke i samarbeid med våre søsterkirker, blant annet i Det hellige land, fortsetter å arbeide for en rettferdig fred for både Israel og Palestina. Det må innebære slutt på all bruk av vold og terror, at internasjonal lov og menneskeretter respekteres på begge sider av konflikten. Det må bli slutt på okkupasjonen, at Israel holder seg til internasjonalt anerkjente grenser, at undertrykkelsen og forskjellsbehandlingen av palestinere må opphøre, og at bosetningene på okkupert område oppgis. Alle parter må bidra aktivt til en politisk og varig rettferdig løsning.

Preses Olav Fykse Tveit, 21.05.21


Les mer om mer disse temaene:

Sondre Bjørdal

Sondre Bjørdal

Sondre Bjørdal jobber i religionsavdelingen i Vårt Land.

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Ruth Einervoll Nilsen

Ruth Einervoll Nilsen

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion