Religion

Christian Lomsdalen er innstilt som ny leder i Human-Etisk Forbund

NYTT SKIFTE: Human-Etisk Forbund står foran sitt første lederskifte siden 2013. Christian Lomsdalen vil skape et synligere og tydeligere forbund.

Valget avgjøres på Human-Etisk Forbunds landsmøte i september, og vil være det første lederskiftet siden 2013 etter at nåværende leder, Tom Hedalen, har sittet i fire perioder.

Foreløpig har valgkomiteens enstemmig innstilt Christian Lomsdalen (36) til ledervervet. Han er motivert for å gå fra å være nestleder i sentralstyret til å bli leder for Human-Etisk Forbund.

– Jeg ønsker å bidra til å skape et synligere og tydeligere Human-Etisk Forbund, som i større grad kan bidra til å starte toneangivende debatter, heller enn å reagere på andres initiativer, forteller Lomsdalen.

Lomsdalen nevner religion i skolen, gravferdsadministrasjon, forholdet mellom stat og kirke, behandling av ikke-troende asylsøkere til Norge og tilrettelegging av tjenester som særlige områder i HEFs fremtidige arbeid.

Han nevner også tilbudet av sosiale møteplasser, når han forteller om sine visjoner for forbundets arbeid framover.

– Vi ønsker å være tilstede i folks hverdag. Dette gjelder blant annet i tilbudet i lokallagene og som livssynsbetjening i sykehusene, blant studenter, i fengslene og i Forsvaret.

Vil nå unge voksne

Lomsdalen har master både i freds- og konflikttransformasjon fra Universitetet i Tromsø, og religionsvitenskap fra Universitet i Bergen. Han forteller at utdanningen gir et grunnlag for å forstå religion og hvordan samfunnet fungerer, men at det er i kombinasjon med lærerjobben han har fått innsikter som er særlig nyttige å ha med seg inn i lederrollen.

Med en særlig interesse for utdannings- og skolepolitikk, ønsker han å gjøre HEFs arbeid interessant særlig for unge og unge voksne.

– Det er et stadig utviklingsarbeid å vite hva som relevant og hva det er behov for. Vi må ta kampen for de humanistiske verdiene og for den samfunnsutviklingen vi ønsker, og den går ikke i en rett linje. Den kampen er nødt til å tas med jevne mellomrom, sier Lomsdalen.

Enstemmig valgkomite

Valgkomiteen forteller at de har mottatt tydelige signaler fra organisasjonen, som gjenspeiles i innstillingen, og at innstillingen ivaretar alle sentrale forventninger som kompetanse, engasjement, organisasjonskunnskap, ureddhet og nytenkning.

– Vi trenger et sentralstyre som kan se lange linjer, har mye kunnskap og vilje til å ta vanskelige valg, og kanskje også til å gå helt nye veier.

Lomsdalen uttrykker takknemlighet for valgkomiteens ord.

– Jeg er stolt, glad og ydmyk for innstillingen og den sammensetningen som nå er. Det fremstår som at jeg har gjort en god jobb, og satt sammen et nytt sentralstyre med en variert bakgrunn som kan bidra med ulike perspektiver.

---

Human-Etisk Forbunds innstilling

  • Nestleder: Anveig Bjordal Halkjelsvik (Møre & Romsdal) ny nestleder
  • Styremedlem: Hilde Dybwad (Nordland)
  • Styremedlem: Haakon Gunleiksrud (Trøndelag)
  • Styremedlem: Nina Fjeldheim (Akershus)
  • Styremedlem: Martin Lerstang Mikkelsen (Vestfold og Telemark) nytt styremedlem
  • Therese Gedde (Buskerud) nytt varamedlem
  • Kjetil Sørensen (Troms og Finnmark) nytt varamedlem

---

Cathrine Northug

Cathrine Northug

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Religion