Religion

Første transkjønnede biskop i USA

TRANS: – Dette kallet er større enn meg, sier Megan Rohrer, den første transpersonen som har blitt biskop i et stort amerikansk kirkesamfunn.

Megan Rohrer (som bruker kjønnsnøytral pronomen) er den første åpne transkjønnede personen til å bli valgt som biskop i Evangelical Lutheran Church in America (Elca), som er det nettverket av amerikanske kirker som anses å ha nærest slektskap til Den norske kirke. Biskoper velges her for seksårsperioder.

– Jeg er ydmyk og beæret, og klar over at dette kallet er større enn meg, sa Rohrer i en tale etter at stemmesedlene ble talt på lørdag.

Rohrer er kjent for sitt samfunnsengasjement for hjemløse og i LHBT-saker. Rohrer ble ordinert gjennom en «ekstraordinær kandidaturprosess» i 2006, som første åpne transkjønnede person.

Første åpent homofile valgt til biskop

Ved Elcas kirkemøte i 2009 ble det åpnet for at personer i likekjønnet forhold kunne bli ordinert som «Rostered leaders» (prester og diakoner). Frem til da hadde kirkesamfunnet ikke hatt åpning for vigslede ledere med LHBT-legning. I 2013 ble Guy Erwin, som den første åpent homofile personen, valgt til biskop i kirkesamfunnet.

I 2014 ble Megan Rohrer den første transpersonen til å bli prest i en Elca-menighet. Nå er Rohrer den første transpersonen som har blitt valgt til biskop i et stort amerikansk kirkesamfunn.

– Dette er historisk

April Maja Almaas, prest i Den norske kirke i Trondheim, var opprinnelig prest i Elca i samme synode som Rohrer. Almaas sier Sierra Pacific Synod, som dekker Nevada og det nordlige California, har vært spesielt tydelig i sin støtte for full inkludering av LHBT-personer. Hun sier at begge finalekandidatene til bispevalget representerte LHBT.

April Maja Almaas

– Når det er sagt, er dette historisk. Det er veldig få transpersoner som er holder stillinger som menighetsprester i Elca, og dette var et svært tett valg, sier hun.

Almaas sier at de fleste reaksjonene på valget har vært veldig positive.

– De roser Elca for å være inkluderende for alle som er en del av deres kirkesamfunn.

– Inspirerende og frigjørende

Teologistudent Alex Ramstad Døsvik er selv transperson og medlem av Kirkerådet i Den norske kirke. Døsvik sier det er veldig inspirerende at transpersoner kan komme opp og fram i et religiøst samfunn.

– Det er veldig frigjørende å se at noen man kjenner seg igjen i kan ha en ledende rolle. Det er et tydelig tegn på at det er greit, og at man er akseptert i det kirkesamfunnet man går i.

Døsvik sier at kirkesamfunnene i USA organiserer seg annerledes enn i Norge, og at det er større forskjeller på hvor aksepterende de er for LHBT-personer.

– Noen steder kan de være mer aksepterende enn i Norge, og andre steder kan de være mye mer konservative.

– Ser du for deg at en transperson kunne fått en så viktig stilling Norge?

– Ja, jeg tror det. Men per i dag kjenner jeg ikke til noen åpne transpersoner som er prester. De fleste er ciskjønnet (at du identifiserer deg med kjønnet du er født med) og hetero. Den norske kirke snakker generelt sett lite om transpersoner. Men jeg vil tro og håpe at det kan skje en dag.

Trondheim  20160411.
Alex Ramstad Døsvik under kirkemøtet i Trondheim, mandag.
Foto: Ole Martin Wold / OLE MARTIN WOLD

Les mer om mer disse temaene:

Sarah Hervé

Sarah Camille Hervé

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion