Religion

Geir Lippestad: – Vi trenger et betydelig taktskifte og radikale grep

LANDSMØTE: Paritet Sentrums første landsmøte åpnet lørdag. I sin tale snakket partileder Geir Lippestad om inkludering av mennesker med nedsatt funksjonsevne og om handlekraftig klimapolitikk.

– Kampen mot utenforskap er vår sak nr. én, sier Lippestad i sin tale under dagens møte.

Nyetablert

I sin tale forteller Lippestad at at partiet nå har 850 medlemmer og at dette er et et verdibasert fellesskap med «sprengkraft».

– Vi har etablert en fullverdig politisk organisasjon på åtte måneder, midt i den krevende koronasituasjonen, sier Lippestad.

Partilederen skryter også av deres ungdomsparti, som han mener har vært en viktig del av utforminga av deres program. Unge Sentrums partileder Simen Bondevik vil også holde tale senere i dag.

Mot diskriminering

Et gjennomgående tema og viktig budskap for partilederen er målet om å hindre utenforskap i samfunnet.

– Vi vil stå opp mot all diskriminering. Vi vil ta kampen for like rettigheter og muligheter for alle. For alle mennesker er like mye verdt i kraft av sin eksistens. Det er et politisk mål at dette skal erfares i de livene vi lever. Vi gir alle en mulighet.

Han forteller også at samfunnet må øve opp sin evne til å være oppmerksom på urettferdige strukturer.

– Enten disse er knyttet til kultur, religion, hudfarge, sosial bakgrunn, kjønn, funksjonalitet eller seksualitet.

Blant partiets aktuelle saker nevner Lippestad CRPD, altså FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne, som har blitt nedstemt i Stortinget.

– Jeg savner en regjering som vil gi alle mennesker de samme rettigheter og muligheter, ikke bare snakke om en likeverdsreform, sier han.

Radikal klimapoltikk

Et annet viktig punkt for partiet er klima.

– Vi er inne i en tid der vi må omstille oss. Vi trenger et betydelig taktskifte og radikale grep. Den norske økonomien må redusere avhengigheten av olje og gass. Og vi må starte nå.

Lippestad kritiserer andre partier som han mener ikke har tatt klimapolitikken på alvor, og har selv en plan på hvordan partiet skal løse noen av problemene.

– Partiet Sentrum vil satse på investering og innovasjon for en bærekraftig utvikling. Vi vil sette av 1 prosent av Oljefondet til et grønt innenlands investeringsfond. Det vil gi oss kraften vi trenger, sier partilederen.

Kritiserer dagens regjering

Avslutningsvis i talen kritiserer Lippestad regjeringen.

– Dagens regjering har vist at de ikke kan løse klimakrisen. Under dagens regjering har forskjellene i Norge økt, og flere mennesker mottar den laveste ytelsen, økonomisk sosialhjelp.

Han forteller at Partiet Sentrum er blokkuavhengige og kan samarbeide med begge sider. Likevel er han tydelig på hvem han ønsker å samarbeide med.

– I dagens situasjon, med den politikk dagens regjering fører, og der dagens regjering har tyngdepunktet langt mot høyre, ønsker vi en sentrum-venstre-regjering.

---

Partiet Sentrum

  • Ble stifta 24. september 2020
  • Baserer seg blant annet på menneskerettighetene og bærekraftsmålene

---

Ida Helene Benonisen

Ida Helene Benonisen

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Religion