Religion

Starter ny folkehøgskole for 16-åringer

NY FOLKEHØGSKOLE: I Ålesund åpner Indremisjonsforbundet folkehøgskolen Sjøholt. Skolen kryper nedover i aldersgruppen i tro om å motivere skoletrøtt ungdom ut i natur.

– Vi vil nå ut til 10.-klassinger med å si at det er lov å ta et friår etter ti år med skolegang. Vi er en av få i landet som tilbyr dette. Derfor er det snakk om en kulturendring, sier Per Gunnar Hamnøy.

Han er rådgiver og lærer på den nye folkehøgskolen i tettstedet Sjøholt utenfor Ålesund. Han mener det å tilby en folkehøgskole ned i 16 års-alderen – og ikke bare for 18-19-åringer som de fleste gjør i dag – er nødvendig.

Nå er det ni folkehøgskoler som tilbyr skoleplass til 16-åringer, samt ytterligere ti som gjør unntak for noen 16 og 17-åringer, ifølge folkehøgskolene.no

– Mange ungdommer er lei og trøtt av skolen etter ti år, og har behov for et pauseår, sier Hamnøy.

---

Sjøholt folkehøgskole

  • Ny folkehøgskole som åpner neste høst 2021 fra august.
  • Skolen har 16-års aldersgrense i motsetning til andre folkehøgskoler med 18 års-grense.
  • Skal romme 100 elever i tillegg til ti stipendiater.

---

Idrett på ungdommens premisser

81 millioner er lagt i potten i utbyggingen. Skolen vil romme hundre elever når internatet er bygget ferdig. Til nå venter femti elever med å starte fra august med ti nyutdannede stipendiater.

Tilbudet er utviklet sammen med folkehøgskolekontoret, og favner derfor bredt av interesser innen sport, musikk og livsstil. Folkehøgskolen har også gått for en mer yrkesrettet profil med bedriftsbesøk. Slik vil skolen forberede ungdommen til en eventuell yrkesrettet vei videre.

?

Hamnøy forteller om god støtte fra lokalsamfunnet.

– Det var unisont fra lokalsamfunnet at dette var et kjærkomment prosjekt. Folk blir ansatt i nye jobber og vi knytter kontakt med næringslivet, sier Hamnøy.

Med et kristent verdisyn

Folkehøgskolen eies av Indremisjonsforbundet og står for et klassisk kristent verdisyn. Det vakte sterke reaksjoner da verdidokumentet for folkehøgskolen fikk offentlig oppmerksomhet i fjor på denne tiden. I dokumentet blir det slått fast at «det livslange, monogame ekteskap mellom mann og kvinne er rammen for det seksuelle samliv».

Styreformann Odd Christian Stenerud forteller at han har lagt kritikken fra i fjor bak seg, og nå vil fokusere på å motivere elever som er skoletrøtte eller som ønsker et pauseår.

– Jeg ser frem til å åpne skolen i august der elevene blir møtt med et motivert personale, sier Stenerud.

Cathrine Northug

Cathrine Northug

VL anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion