Religion

Jan Hanvold om holocaust: – Når et folk velger bort Gud, så kommer det en forbannelse

KONTROVERS: TV-pastor Jan Hanvolds uttalelser om holocaust provoserer. – En forferdelig holdning, mener Ervin Kohn i Det mosaiske trossamfunn. Hanvold selv mener han blir feiltolket.

– Jan Hanvold er ikke en klassisk holocaust-fornekter, men sier her at holocaust var Guds straff fordi jødene som folk vendte seg bort fra Gud og ikke fulgte Gud. Det er en forferdelig holdning, sier Ervin Kohn, forstander i Det mosaiske trossamfunn og nestleder i Antirasistisk Senter.

Holdningen han refererer til, kom til uttrykk i programmet Studio Direkte på TV Visjon Norge torsdag 15. april. Der pekte pastor og programleder Jan Hanvold på det han mener er en årsakssammenheng i lidelseshistorien til det jødiske folk:

«Som Gud sa: Når dere ikke hører på meg, så velger dere forbannelsen, og da skal dere plages og pines og spres for alle nasjoner. Det er jo det som har skjedd med jødene. Nå minnes de at seks millioner led i holocaust. Hva var det for noe? Jo, det var et resultat av, på en måte, ulydighet. Når et folk velger bort Gud, ja vel, så kommer det en forbannelse», sa Hanvold.

– Utbredt tolkning

Slike meninger er ikke nye for Kohn.

– Vi har mange i ultraortodokse kretser som mener at holocaust var Guds straff. Jeg er motstander av slike holdninger når jøder forfekter dem, ikke mindre motstander er jeg av dem i denne sammenheng. Det er en måte å se Gud på som jeg tar avstand fra.

Å se på holocaust som Guds straff er primært et teologisk anliggende, mener Kohn.

– Det er et uttrykk for et gudssyn hvor en ser på Gud som intervenerer i våre liv, og det tror ikke jeg på. Jeg tror han har gitt oss naturlovene og fri vilje og så er resten opp til oss. Mitt beste bevis på det er nettopp holocaust, som etter mitt syn er menneskeskapt. Her står Guds intervensjon opp mot menneskets frie vilje. Vi kan velge godt og ondt.

Ifølge Kohns jødiske tro sluttet Gud å gripe inn i historien på profetenes tid.

– Han tok oss ut av Egypt og ga oss sin Tora og sine leveregler. På et tidspunkt sluttet han å intervenere, sier Kohn.

– Troen på at Gud intervenerer er utbredt. Det er mange som tror at man ved bønn kan påvirke Gud slik at han intervenerer i våre liv, for eksempel ved å helbrede syke. I tillegg er det en menneskelig tilbøyelighet. Hvis jeg hopper ut i fallskjerm og den ikke åpner seg, så er det ikke uvanlig at man ber. Men jeg tror altså at han ikke åpner fallskjermen min.

Avviser Guds straff

Jan Hanvold mener selv at han er blitt feiltolket og at uttalelsen hans er tatt ut av sin sammenheng.

– Vi er jo pro-Israel og pro-jøder. Holcaust var selvfølgelig djevelens verk og plan, ikke Guds straffedom. Noe annet er å vri og vrenge på uttalelsene mine, sier Hanvold, som mener forkynnelsen hans er en legitim utlegging av blant annet 5. moseboks kapittel 30.

– Der sier Moses: Velg livet eller døden, velg velsignelsen eller forbannelsen. Gud straffer folkene som går imot jødene. Jødene ble bortført til Babylon i 70 år. Da de 70 årene var til endes, så reiste Gud opp kong Kyros. Det samme har vi sett i Esters bok. De som gikk imot jødene fikk sin straff, sier han.

– Hva mener du når du sier at «når et folk velger bort Gud, så kommer en forbannelse»?

– Når jeg ikke følger Gud så kommer det en forbannelse, det er klart, for Gud har satt sine bud og lover der, sier han. Likevel avviser han at det handler om Guds straff. Hanvold trekker fram følgende parallell:

– Når man bryter Norges lover, blir det jo konsekvenser. Holocaust var satans verk for å utrydde jødene.

– Grotesk

– Jeg mener dette er en helt grotesk måte å forstå Guds handlinger i historien på, kort og godt. Det er dessverre både beklagelig og tragisk at så mange gode kristne lar seg forføre av denne talemåten, sier Borg-biskop Atle Sommerfeldt.

Med denne tolkningen fremstår Hanvold som en typisk kristensionist, slik man også kan se i USA, mener Sommerfeldt om Hanvolds uttalelse i Studio Direkte. Men han mener TV-predikanten går ett skritt lenger, og ikke bare fremstiller Holocaust som en del av Guds plan, men også Guds straff.

Slike holdninger er grunnen til at alle landets biskoper i høst kom med en uttalelse om nettopp kristensionisme. «Teologisk og menneskerettslig uholdbart», kalte de denne tradisjonen.

– Jeg er ikke spesielt overrasket over å se dette, men dette viser at kristne ledere som ikke har tatt avstand fra denne tolkningen er nærmere enn mange kanskje tror, sier Borg-biskopen.

– Dette plasserer ham utenfor det vi med all rimelighet kan kalle en kristen forståelse av hvordan Gud opererer i historien og mot det jødiske folk, sier Sommerfeldt.

---

TV Visjon Norge

  • Kristen TV-kanal som ble startet i 2003 av Jan Hanvold, og som sender 24 timer i døgnet i Skandinavia.
  • Ifølge kanalen formidler­ de «evangeliet om Jesus til frelse og helbredelse, (...) samt Jesus Kristus i ord og handling». Det er viktig for kanalen «å stå kompromiss­løst for Israel og Guds eget folk, jødene, og et reformert Skandinavia».
  • Finansieres primært gjennom gaveinntekter fra støtte­partnere. Har ofte blitt kritisert for innsamlingsmetodene sine.
  • I tillegg til å lage egne ­programmer, har flere kristne aktører bidratt med innhold.

---

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Ruth Einervoll Nilsen

Ruth Einervoll Nilsen

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion