Religion

Håpar ikkje fellessong i kyrkjer og bedehus forsvinn

MUSIKK: Allsong i kristne forsamlingar har på nytt fått fokus som kjelde til smitteutbrot. Professor i musikk håpar at fellessong i kristne samanhengar ikkje er ein dimensjon som forsvinn, men at folk etter kvart tør å synge saman att.

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion