Religion

Klager inn Jehovas vitner til Datatilsynet

PERSONVERN: Pær Jonas Gustavsson er en av flere som har klagd Jehovas vitner inn til Datatilsynet. - At de vil registrere min eventuelle seksuelle aktivitet er et grovt overtramp, sier han.

Datatilsynet har nylig mottatt flere klager og tips på måten Jehovas vitner behandler personopplysninger. Nå behandler de klagene og har sendt et krav om redegjørelse til trossamfunnet.

En av klagerne er Pær Jonas Gustavsson. Han skriver i sin klage at han mener ledelsen i Jehovas vitner «innhenter og bruker personlig informasjon uten samtykke. Dette innbefatter informasjon om politiske meninger, personers seksualitet og etnisk tilhørighet».

– Jeg har vært medlem av Jehovas vitner siden jeg ble født og fram til jeg ble utstøtt i fjor. Jeg har selv vært med på å lage lister over blant annet hvilket språk mennesker snakket, sånn som da vi gikk fra dør til dør. Organisasjonen er ekstremt godt organisert, og av erfaring har de notater og registre over alt de driver med, forteller Gustavsson.

Han sier han ble utstøtt fordi han kritiserte ledelsen, men at han ikke har vært troende siden 2004. De siste 16 årene var han medlem for å ha kontakt med familie og venner. For Gustavsson er det viktig å påpeke at han ikke har noe imot medlemmer i Jehovas vitner, men måten organisasjonen blir styrt på.

Det er en viktig sak å behandle siden det er snakk om ekstra sensitive opplysninger knyttet til både religion og seksualitet

—  Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet.

---

Jehovas vitner

  • Jehovas vitner er et religiøst trossamfunn. De lærer at Bibelen er skrevet av Gud (Jehova), ved hjelp av forfattere som var under Guds ledelse. Derfor forstås Bibelen som Guds ufeilbarlige og pålitelige ord og den eneste nødvendige veilederen i alle livets spørsmål.
  • Jehovas vitner ble etablert i USA i 1870-årene, den første tiden som en bibelstudiegruppe. Etter hvert utviklet det seg til et trossamfunn under ledelse av Charles Taze Russell (1852-1916).
  • Ifølge egen statistikk var Jehovas vitner i 2020 virksomme i 240 land og hadde 8 424 185 medlemmer (aktive forkynnere) fordelt på 120 387 menigheter. Barn og andre som ikke er aktive forkynnere kommer i tillegg.
  • Kilde: Store norske leksikon og jw.org

---

Nybrottsarbeid

Direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon, sier saken er av prinsipiell betydning.

– Vi får generelt lite klager på trossamfunn, så dette blir første gangen vi behandler en slik sak i dybden.

Han sier Datatilsynet har mange saker nå, men at denne vil bli prioritert på grunn av at den går rett til kjernen av personvernet. Han påpeker at det handler om at mennesket uavhengig av religion, seksualitet eller politisk overbevisning, skal ha krav på beskyttelse av personopplysninger.

– Det kan godt hende vi kommer fram til at Jehovas vitner ikke har gjort noe galt, men det er en viktig sak å behandle siden det er snakk om ekstra sensitive opplysninger knyttet til både religion og seksualitet, sier Thon.

Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet

Utspurt om seksuell aktivitet

Spørsmålet rundt Jehovas vitners behandling av sensitive personopplysninger ble aktualisert gjennom NRK Brennpunkt–dokumentaren Guds utvalde: Jehovas vitner som ble sendt i november i fjor. Der stod to unge kvinner fram og fortalte om hvordan de gjennom såkalte domsutvalg ble utspurt om seksuell aktivitet.

Også tidligere Jehovas vitner-medlem Gustavsson er overbevist om at slike opplysninger blir lagret hos ledelsen hos Jehovas vitner.

– Jeg har spurt om innsyn i opplysninger om meg, og fikk tilbake dåpsdato, kontaktinformasjon og lignende. Men selv om jeg ikke kan bevise det, er jeg 100 prosent sikker på at de har flere opplysninger om meg. At de oppbevarer informasjon om meg og vil registrere min eventuelle seksuelle aktivitet er uakseptabelt og et grovt overtramp, sier Gustavsson.

Nå håper han behandlingen av klagen kan bidra til at både han selv og andre kan få bedre kontroll over sensitive personopplysninger om seg selv.

Ikke bekymret

Tom Frisvold, talsmann for Jehovas vitner i Norge, er trygg på at Datatilsynet ikke vil finne noe å utsette på måten de håndterer personopplysninger i Jehovas vitner.

– Flere personer har bekymret seg for om dere oppbevarer sensitive opplysninger om dem, blant annet av seksuell art, uten deres samtykke. Er disse bekymringene berettigede?

– Våre rutiner er helt i samsvar med det gjeldende lovverk, så nå får vi bare avvente og høre hva Datatilsynet sier, varer Frisvold.

Tom Frisvold. Talsperson for Jehovas Vitner.

Les mer om mer disse temaene:

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion