Religion

Normisjon krever at forening bryter med Visjon Norge

NORMISJON: Etter flere kontroversielle utspill på den kristne TV-kanalen Visjon Norge, har Normisjon fått nok: De vil ikke lengre assosieres med kanalen og ber Normisjon-foreningen Jesusnett om å avbryte samarbeidet med dem.

– Det er både saklige og teologiske årsaker til at vi ber Jesusnett om å avslutte samarbeidet med Visjon Norge. Som en evangelisk-luthersk organisasjon står vi langt unna teologien og profilen til Visjon Norge, sier generalsekretær i Normisjon, Kjetil Vestel Haga.

I flere år har Jesusnett, som er en spesialforening i Normisjon, sendt sine programmer på den kristne TV-kanalen Visjon Norge. Samarbeidet må de nå avbryte, har Normisjons landsstyre (LS) bestemt.

«Visjon Norge har en profil og troverdighet som Normisjon ikke identifiserer seg med. Derfor ønsker LS at avtalen med Visjon Norge avbrytes innen 2021», heter det i vedtaket som ble fattet av LS torsdag forrige uke.

Samtidig har de ingenting å utsette arbeidet og profilen til Jesusnett.

Det er «helt i tråd med Normisjon». «Sendingene når ut til mange seere som verdsetter programmene.»

Kjetil Vestel Haga, generalsekretær i Normisjon

Loven om å så og høste

Enkeltstående utslag av forkynnelse på Visjon Norge, er noe av det som gjør det utfordrende å bruke TV-kanalen som plattform for Normisjon-foreningen, ifølge generalsekretæren. Han ramser opp et par eksempler:

– Rent teologisk opplever vi at Normisjon og Visjon Norge står langt fra hverandre. Visjon Norge har en teologisk basis som ligger nær opp til det en kan definere for herlighetsteologi, påpeker Haga.

Han viser til at Visjon Norges styreleder, Jan Hanvold, har uttalt at kanalen står for den teologiske «loven om å så og høste».

– Den som sår – penger – vil høste – både åndelige og materielle velsignelser. Dette gir utfordrende utsagn av Hanvold som: «Gjerrige mennesker går til helvete», og «er du syk, kan det skyldes at du ikke tror sterkt nok». Dette representerer en profil, teologi og et gudsbilde som Normisjon ikke kjenner seg igjen i, sier generalsekretæren.

---

Normisjon

  • Normisjon er en evangelisk luthersk misjonsorganisasjon som samarbeider med Den norske kirke og andre kirker i Norge og internasjonalt.
  • Normisjon i Norge består av cirka 900 foreninger og om lag 40 forsamlinger i 13 regioner.
  • Jesusnett startet opp i 2003 som en spesialforening i Normisjon og har sin forretningsadresse i Drammen. Målet er å spre kunnskap om Jesus og den kristen tro på internett og TV.
  • Jesusnett eier og drifter jesusnett.com

---

Ønsker å beholde Jesusnett

– Klarer ikke Jesusnett sine seere å skjelne mellom hva som er Normisjons teologi og hva som er Visjon Norges teologi?

– Jo, og det er noe som har gjort denne vurderingen vanskelig. Samtidig har landsstyret gjort sin vurdering: Belastningen med å bli assosiert rundt Visjon Norge veier tyngst.

– Hvilke konsekvenser vil det få for Jesusnett, dersom de ikke vil bryte med Visjon Norge?

– Det er for tidlig å si noe om. Vi ønsker å beholde Jesusnett i Normisjon, men hva vi gjør dersom de ikke vil bryte, får vi ta opp når avgjørelsen deres foreligger.

Haga påpeker at Normisjon ønsker å hjelpe Jesusnett med å finne andre plattformer de kan sende sine programmer på.

Torsdag vedtok organisasjonen at Landsstyret ser positivt på Vårt Lands planer om ny TV-kanal med tydelig kristen profil, men at de foreløpig ikke inngår et samarbeid med avisen. Normisjons Landsstyre «ønsker først å utvikle en mediestrategi i organisasjonen».

Godt samarbeid

Styret i Jesusnett skal allerede ved neste styremøte i februar ta stilling til om foreningen skal avbryte samarbeidet med TV Visjon Norge . Det opplyser Helge Skaaheim, åndelig leder i Jesusnett.

– Det er ikke nytt for oss at samarbeidet med Visjon Norge har bydd på utfordringer, og vi forstår at Normisjon synes at kanalens teologi er vanskelig.

Samtidig beskriver han samarbeidet med Visjon Norge som godt.

– Vi har sett på kanalen som en felleskirkelig plattform der alle aktører har ulikt ståsted. Vi har hver vår profil, både teologisk og uttrykksmessig. Det har vi også fått lov til å ha av Visjon Norge, sier han.

Skaaheim opplever at seerne som følger deres programmer vet hva Jesusnett er og står for.

– Vi opplever at folk er glade for at vi er på den eneste kristne kanalen som når hele landet. Det er en stor mengde Normisjons-folk som ser på Visjon Norge og som vet hvem vi er og representerer. Dersom Jesusnett blir borte fra Visjon Norge, mister de mulighet til å se programmene våre.

I 16 år har Jesusnett hatt et samarbeid med Visjon Norge. Til sammen har de sendt om lag 1200 episoder på kanalen. For tiden har de et halvtimes sangprogram på tirsdager, og et halvtimes undervisningsprogram på søndager.

Jan Hanvold har fått tilsendt Normisjon-generalens beskrivelse av Visjon Norges teologi. Han har følgende kommentar:

– Det er noe vrøvl til tusen, sier han.

Hanvold påpeker at Dionny Baez «forklarte tydelig i tre programmer hva han mente» med uttalelsen sin.

– Og jeg har tatt avstand fra hvordan media har oppfattet dette. Vi har sagt tydelig fra om at du ikke kan kjøpe deg fri fra corona, men det er riktig at vi har undervist om loven om å så og høste, sier han.

David Aukes uttalelser sier Hanvold at han har beklaget på det sterkeste.

Samtidig er styrelederen i Visjon Norge tydelig på at det er teologiske forskjeller mellom Normisjon og kanalen hans.

– Men vi har aldri sagt at «er du syk, kan det skyldes at du ikke tror sterkt nok.» Tvert imot anbefaler vi folk å gå til lege og bli behandlet. Selv har jeg skiftet to hofter og har blitt operert for kreft. Vi tror på kombinasjonen allmennmedisin og forbønn, og ser ingen motsetninger mellom det.

«Lønner» Jesusnett

Hanvold påstår også at han heller aldri har sagt at «gjerrige går til helvete».

I likhet med Jesusnett er også Hanvold fornøyd med samarbeidet.

– Vi har hele tiden hatt et godt forhold til Jesusnett og vært enige om at vi er teologisk uenig, sier han.

Hanvold forteller at kanalen hver måned lønner foreningen med 25.000 kroner, for at de skal lage programmer for TV Visjon Norge.


Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion