Religion

Kirkerådet positive til Vårt Lands TV-initiativ

KIRKERÅDSMØTE: Kirkerådet ser positivt på visjonen om en bred kristen TV-kanal, men må samtale mer med Vårt Land for å bestemme seg for om de vil slutte seg til prosjektet.

– Kirkerådet ser mange positive sider ved TV-prosjektet, og var i utgangspunktet positive til at Den norske kirke skulle være med på dette, men har også flere spørsmål. Derfor ønsker vi å gå en ny runde med Vårt Land, sier kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum i en pressemelding torsdag ettermiddag.

Alf Gjøsund, prosjektleder for Vårt Lands tv-prosjekt, er godt fornøyd med Kirkerådets beslutning.

– Det er veldig gledelig at en så viktig aktør gir så positive signaler. Så dette er fantastisk bra, sier han.

Vil gå en ny runde

«Kirkerådet ser positivt på at DnK er med på initiativet fra Vårt Land på å etablere en bred kristen TV-kanal som både vil benytte nett-tv og lineært tv».

Det er deler av vedtaket Kirkerådet fattet under dagens Kirkerådsmøte. De vil med det fortsette samtaler med Vårt Land om et mulig samarbeid.

I høst ble det kjent at Vårt Land ønsker å starte en TV-kanal med en tydelig kristen profil. Siden den tid har prosjektredaktør Alf Gjøsund og resten av styringsgruppen jobbet for å få med seg samarbeidspartnere.

I sitt vedtak torsdag ettermiddag bemerker Kirkerådet at en del elementer ikke var klarlagt, og at de derfor ikke kunne ta fatte beslutning ennå. Derfor ber sekretariatet om å fortsette samtalene med Vårt Land og TVL.

Alf Gjøsund er prosjektredaktør for Vårt Lands TV-satsing. No har han gitt eventuelle samarbeidspartnarar frist ut januar for om dei vil vere med vidare.

At Kirkerådet skulle slutte seg til prosjektet under dagens møte, var ifølge Gjøsund heller ikke å forvente. Han forteller at de ikke hadde utarbeidet noe utkast til avtale, men først og fremst skissert opp hovedlinjene.

– Så dette var helt i tråd med våre forhåpninger.

Gjøsund er tydelig fornøyd, og kaller dette et viktig skritt videre i arbeidet med kanalen.

– Vedtaket viser at Kirkerådet ikke bare er positive til at Den norske kirke er med på dette prosjektet, men også at de vil fortsette samtalene fram mot et konkret forslag, sier Gjøsund.

Flere har sagt nei

Forrige uke ble det kjent at Pinsebevegelsen har takket nei til å bli med på Vårt Lands tv-satsing. Det samme gjorde har blant annet Det Norske Misjonsselskap og Indremisjonsforbundet også gjort, skriver Dagen.

Alf Gjøsund er derimot ved godt mot.

– De fleste viktige organisasjonene har avventet situasjonen. Kirkerådets vedtak gir dem tid til å vurdere og planlegge en eventuell deltakelse grundigere. Det er en omfattende ting å starte opp et TV-arbeid, og jeg har stor forståelse for at de ikke vil rushe inn i det, sier han.

---

Vårt Lands TV-prosjekt

  • I august ble det kjent at Vårt Land ville undersøke mulighetene for å starte en ny, kristen TV-kanal.
  • Vårt Lands Alf Gjøsund er prosjektredaktør for TV-satsingen. TV-veteranene Bjørn Solvang og Bernhard Steen er involvert i forprosjektet.
  • Like før jul ga Vårt Land og TV-prosjektet de om lag 40 mulige samarbeidspartnerne en frist til slutten av januar for om de ønsker å være med videre.
  • Kirkerådet vedtok torsdag at de ser positivt på at Den norske kirke er med på initiativet, men vil gå en mer detaljert runde med Vårt Land før de slutter seg til et prosjektet.

---

Les mer om mer disse temaene:

Elias Bakken Johansen

Elias Bakken Johansen

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion