Religion

Biskop Øygard advarer mot kirkeforfall

DEN NORSKE KIRKE: Nord-Hålogalands biskop Olav Øygard ropte i sin årlige tale varsko om nordnorske kirkebygg som faller ifra hverandre.

– Vi er og vil være en kirke som er på plass, også i vanskeligere tider, sier Olav Øygard, biskop i Nord-Hålogaland bispedømme.

Søndag holdt Øygard sin årlige bispetale. Der satte han søkelyset på en rekke temaer: Blant annet kirkeasyl, lave dåpstall, samisk og kvensk kultur, forfalne kirker, samt aktivitetstilbud for utviklingshemmede.

Kirker som er i ferd med å forfalle

«Vi har massevis av kirker, særlig langs kysten, som er i ferd med å forfalle. Tak som er ødelagt, korrosjon i armering og vannlekkasjer», sa Øygard i talen.

– Kirkene våre faller ifra hverandre. Det er nesten er reprise av krigen da vi mistet mange av kirkene våre og måtte bygge opp på nytt, sier han.

Ifølge Øygard makter ikke kommunen flere steder å vedlikeholde alle kirkene som trenger det.

– Det begynner å bli dramatisk for flere av kirkene. Derfor utfordrer jeg kirkelige og nasjonale myndigheter til å gjøre noe med dette.

Det er nesten er reprise av krigen da vi mistet mange av kirkene våre og måtte bygge opp på nytt

—  Biskop Olav Øygard

Går ut over de svake

Øygard viser til at koronakrisen gjør det vanskelig å møtes ansikt-til-ansikt. Ifølge biskopen har dette skapt problemer for det diakonale arbeidet, noe som går ut over de svakeste i samfunnet. Han meddelte sin bekymring i årstalen for at det ikke tilstrekkelig tilrettelegges for mennesker med utviklingshemningers religiøse behov.

– Tilbudet til utviklingshemmede har vært redusert under koronakrisen. Jeg skulle ønske det var motsatt, sier Øygard til Vårt Land.

Se talen i sin helhet i videoen under:

Manglende raushet som samfunn

Biskopen tok også opp situasjonen til familien Collin Johnson som befinner seg i kirkeasyl i Finnsnes kirke på syvende året.

«Jeg lever i forsiktig optimisme, og kjenner samtidig på noe av skammen over vår manglende raushet som samfunn.»

Merry Anjala, Anonipillai Johnsen Collin og datteren Dilani Johnson Collin kom til Norge fra Sri Lanka i 2009. De tør ikke reise tilbake i frykt for å bli forfulgt, fengslet og torturert.

– Det vil få store konsekvenser for dem å bli sendt hjem. Så lenge det ikke er mulig å bli her, vil de være i kirken. Jeg øyner håp om at om at dette ordner seg, sier Øygard.

Øygard påpeker at en rekke personer med bakgrunn fra forsvaret gått ut og bekreftet at det ikke vil være trygt for familien å bli sendt tilbake til hjemlandet.

---

Biskop Olav Øygard

  • Olav Øygard er biskop har vært biskop i Nord-Hålogaland bispedømme siden 2014.
  • Han avla teologisk embetseksamen ved Det teologiske Menighetsfakultet i 1980 og ble ordinert i 1981.

---

Mange har utsatt barnedåp

– Hvilke utfordringer blir det i året som kommer?

Det er som min gamle kollega har sagt: «alt skal ikke tilbake til slik det var før, men at det gjelder å finne en god vei videre». Et spørsmål er om folk gidder å komme tilbake til kirken. Det er mange som har utsatt barnedåpen under koronakrisen, sier Øygard.

Han legger til at han både håper og tror at de kommer tilbake.

Mattis C. O. Vaaland

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion