Religion

Indremisjonsforbundet kraftig i minus i fjor

UNDERSKUDD: Indremisjonsforbundet regner med driftsunderskudd i 2020 på 3-4 millioner kroner. Det er det tredje året på rad med røde tall, og det budsjetteres med underskudd også for 2021.

– Vi visste at vi ville få et underskudd på driften, men det er blitt større enn vi forventet, sier generalsekretær Erik Furnes til Indremisjonsforbundets hovedorgan, Sambåndet.

Han forklarer at driftsunderskuddet er bygd opp over flere år på grunn av større vekst i utgifter enn i inntekter samt grunnet store investeringer.

I 2018 hadde ImF et underskudd på 2,5 millioner kroner, mens underskuddet for 2019 var på rundt 2,75 millioner av et budsjett på omkring 20 millioner.

Satser på ungdom

Det er to framtidsrettede satsninger som slår sterkest ut på driftsresultatet. Det ene gjelder etableringen av Awana-arbeidet som handler om å utvikle og spre undervisningsmateriell til bruk i ImFs barne- og ungdomsarbeid. Det andre gjelder arbeidet med å gjøre Sjøholt folkehøgskole klar til å ta imot sitt første kull høsten 2021. I september skrev Kristelig Pressekontor om at Sjøholt-prosjektet på Sunnmøre var blitt utvidet fra en ramme på 40 millioner til 65 millioner kroner.

Med henvisning både til den nye folkehøgskolen og Awana kommenterer generalsekretær Furnes slik angående underskuddet:

– Dette har kostet, og det visste vi det ville gjøre. Men begge deler handler om framtiden vår, derfor har vi valgt å bruke penger på å etablere dem.

Furnes opplyser at det er usikkert hvor stort underskuddet blir, på grunn av noen uavklarte poster, men trolig blir det et sted mellom 3 og 4 millioner kroner. Det er blant annet uklart hvor mye ImF får i momskompensasjon. Det er også uklart hvor store abonnementsinntekter Sambåndet får.

Virus-effekt

Generalsekretær Furnes tilskriver noe av driftsunderskuddet koronapandemien som medførte lavere aktivitet i barne- og ungdomsarbeidet, færre startede lag og redusert salg av materiell. Det har også vært nedgang i gaveinntektene til organisasjonen.

Våren 2020, før pandemien rammet for alvor, inngikk ImF et samarbeid med KNIF Fundraising for å kartlegge ImFs økonomiske situasjon og for å se på hvilke tiltak organisasjonen kunne sette inn på innsamlingssiden. Det skapte optimisme, og målet var å øke gaveinntektene med 1 million kroner i 2020. Arrangements- og markedssjef Kenneth Foss uttalte da at målet var at halvparten av beløpet skulle komme fra ImFs 450 faste givere.

– Resten vil komme gjennom ulike «stunt» i løpet av året, sa Foss i februar. Da så han gode muligheter for å unngå røde tall for tredje år på rad. Nå er det i stedet planlagt for et fjerde år med underskudd, og den planlagte ekstrainnsamlingen – Aksjon 1 million – er det ikke blitt noe av.

– Da nedstengingen kom, valgte vi å sette den på pause for ikke å konkurrere med kretsene som også fikk behov for alternative inntekter, forklarer generalsekretær Erik Furnes nær et år senere.

KPK får opplyst at Aksjon 1 million blir hentet fram igjen i løpet av 2021, men at gjennomføringen blir noe annerledes enn opprinnelig tenkt før pandemien rammet.

Uventede inntekter

Midt i en negativ økonomisk situasjon kom det i fjor fire uventede lyspunkter i form av tre arveoppgjør og et bedehussalg som totalt ga inntekter på 3,6 millioner kroner.

Disse inntektene har gitt muligheter til å satse mer på Awana-arbeidet og på den nye folkehøgskolen på Sjøholt enn det som ellers ville vært mulig.

– Støtten til oppstart som er gitt over statsbudsjettet, dekker bare en liten del av utgiftene. Nå har vi kunnet bruke penger vi egentlig ikke hadde, til å styrke arbeidet med etableringen av skolen, sier Furnes.

VL anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion