Religion

Beskylder katolsk kirkeblad for å spre vranglære

DEN KATOLSKE KIRKE: Både prester og lekfolk reagerer på at St. Olav kirkeblad slipper til synspunkter som ikke er i samsvar med kirkens offisielle lære.

– Et kirkeblad er til for å spre kirkens lære, ikke vranglære. Dette finnes det klare kjøreregler på, sier katolikk og lektor Magnus Wathne.

Han reagerer på at St. Olav kirkeblad slipper til synspunkter som ikke er i samsvar med kirkens offisielle lære.

Problemstillingen er blitt aktualisert med en artikkel i siste nummer av St. Olav, som gis ut av Norsk katolsk bisperåd. I artikkelen får to katolske teologer reflektere over debatten som oppsto i høst da medier verden over annonserte at pave Frans skal ha sagt ja til sivilt partnerskap mellom likekjønnede.

En av teologene som blir intervjuet i saken, og som Wathne mener burde vært utelatt fra artikkelen, er Werner Jeanrond, professor i dogmatikk ved Det teologiske fakultet. Over nesten to sider i bladet gir professoren blant annet uttrykk for at kirkens lære om homoseksualitet er «uholdbar».

Videre mener Jeanrond at kirken ikke kan kreve at homoseksuelle skal leve i sølibat fordi «de tilfeldigvis er født med ‘feil’ seksuell legning (...)». Han slår fast at «intet tenkende og troende menneske kan begripe en slik logikk. Derfor er det på tide at Kirkens lære korrigeres».

Nedstemt og forvirret

For Wathne er det ikke nødvendig å gå inn i en diskusjon om Jeanronds syn på homofili. For ham er hovedsaken at professorens meninger er i strid med Den katolske kirkes offisielle lære, og ikke burde gis så stor spalteplass i kirkebladet.

Han har ikke noe imot at Den katolske kirkes lære utsettes for kritikk, men det finnes det andre forum for.

– Et kirkeblad skal ikke gi en balansert dekning, for det er fra kirkens perspektiv ikke to likeverdige syn i slike saker. Kirkebladet skal fremstille den katolske lære som klar, tydelig og uforanderlig. Bladet skal forklare læren, ikke utfordre den, mener han.

Wathne understreker at det foreligger uttalelser fra Det annet vatikankonsil, der det fremgår at målet med katolsk presse er at den skal forme, støtte og styrke troen til de som leser den.

Slik er også Wathnes forventninger til St. Olav kirkeblad.

– Det er et blad jeg ønsker å lese for å bli styrket i troen, men ofte ender jeg i stedet opp med å bli nedstemt og forvirret av innhold som ikke er forenlig med katolsk tro og lære.

Siste ord i saken

– Men kan det ikke være trosstyrkende å bryne seg på andres meninger?

– Det er greit nok at et kirkeblad tar opp ulike meninger som er på kant med kirkens lære, men da må hele poenget være å forklare hvorfor disse meningene er feil, sier Wathne.

Han sier at det er en fare for at ikke alle som leser bladet klarer «å skille klinten fra hveten», og tror enkelte kan sitte igjen med et feilaktig inntrykk av hvilke meninger som er forenlige med katolsk tro og ikke.

I artikkelen blir kirkens lære om ekteskap og homofili gjengitt. Men det er ikke tilstrekkelig, mener Wathne. Han etterlyser kritiske spørsmål til Jeanrond, og synes det er uheldig at han får siste ordet i saken.

Wathne hevder at det ikke er første gang St. Olav kirkeblad slipper til synspunkter som ikke er i samsvar med kirkens offisielle lære. «Siden jeg begynte å abonnere på St. Olav kirkeblad i 2017, har jeg gang på gang blitt skandalisert av artikler og intervjuer som dukker opp i bladet», skriver han i en e-post han mandag sendte til biskop Bernt Eidsvig og redaksjonen.

Pater Josef Ottersen

Instrument for evangelisering

Pater Josef Ottersen er blant dem som støtter opp under kritikken. Også han mener at kirkens lære skal være åpen for debatt, men ikke i kirkebladet, som han mener er «et instrument for evangelisering».

– Det blir ikke så god julestemning av at norsk katolsk bisperåd vier to sider til et emosjonelt angrep på vår egen katekisme. Mange spør seg om vi egentlig trenger et kirkeblad som sprer heresi, skriver Ottersen til Vårt Land.

Han opplyser at flere har skrevet til redaksjonen, ikke for å klage på håndverket, men visjonen for bladet.

– Det er til å le og gråte av at de tror man i kirkens eget blad trenger journalistiske grep om flere sider i saker om tro og moral.

Ottersen skriver at Werner Jeanrond «åpenbart ikke» er moralteolog. Å spørre ham om seksualmoral blir derfor «som å spørre en tannlege om smittevern», mener han.

– Å si at kirkens realistiske syn på seksualitet er uholdbar, er like giftig som å si at koronavaksinen er farlig, skriver pateren.

KIRKEBLAD: Den omdiskuterte artikkelen er på trykk i julenummeret av St. Olav kirkeblad. Til høyre: Hans Rossiné, en av redaktørene for kirkebladet.

– Vi sprer ikke vranglære, men informerer om hva enkelte mener om et omdiskutert spørsmål.

—  Hans Rossiné, redaktør for St. Olav kirkeblad

Avviser spredning av vranglære

Det er blant andre kirkebladets to redaktører, Nils Heyerdahl og Hans Rossiné som har skrevet den omtalte artikkelen. Sistnevnte uttaler seg på vegne av dem begge når han til Vårt Land avviser at de bidrar til spredning av vranglære i kirkebladet.

– Vi sprer ikke vranglære, men informerer om hva enkelte mener om et omdiskutert spørsmål. St. Olav tar ikke stilling til de intervjuedes oppfatninger, men prøver å speile debatten rundt slike spørsmål og sette dem i kontekst, skriver Rossiné.

Å nekte «kompetente og innsiktsfulle med-katolikker» talerett, såkalt «no platforming», synes han ikke er en god idé. Samtidig understreker han at redaktørene selvfølgelig er åpne for motinnlegg på det de trykker.

– Hvilken funksjon skal kirkebladet skal ha?

– Kirkebladet har en forkynnende og evangeliserende funksjon, men vi er også et kulturåpent tidsskrift der det skal være plass for det meste som rører seg blant katolikker. Vi tilhører alle en enhet, men det betyr ikke enighet i alle spørsmål, svarer Rossiné.

Han opplyser at de har mottatt et titalls positive tilbakemeldinger på julenummeret av St. Olav – og tre klager.

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion