Religion

Hjelpekilden snart tomme for penger – håper på mer enn skryt fra politikerne

PENGER: Organisasjonen Hjelpekilden er glad for at politikerne ser betydningen av arbeidet deres – men håper de også vil gi dem penger til å overleve.

Hjelpekilden har lenge slitt med økonomien. For ett år siden stod de i fare for å bli lagt ned. I år har organisasjonen, som gir hjelp og støtte til mennesker i religiøse bruddprosesser, overlevd med støtte fra Human-Etisk forbund.

– Det er en «risky» jobb. Vi jobber fra prosjekt til prosjekt, sier daglig leder Hilde Langvann.

Hun sier de kan klare seg fram til mars, med midlene de har nå.

Langvann er den eneste som er ansatt i organisasjonen, resten er frivillige. Den utrygge økonomien og det manglende organisasjonsapparatet gjør fremtiden utrygg. Nå har hun dessuten fått et annet jobbtilbud, som regnskapsfører.

– Hvis jeg tar den jobben så forsvinner Hjelpekilden.

---

Hjelpekilden

  • Hjelpekilden Norge er en frivillig organisasjon som yter hjelp og støtte til mennesker i problematiske religiøse bruddprosesser.
  • De jobber også med informasjon om religiøse miljøer, integreringsspørsmål, psykisk helse, barns rettigheter og temaer som berører religiøse utbrytere.
  • Hjelpekilden er medlem av Frivillighet Norge, og har mottatt prosjektstøtte fra Stiftelsen Dam og IMDi. De samarbeider med Redd Barna og er medlem av Rådet for psykisk helse.

---

I høst har Hjelpekilden opplevd økt pågang etter NRK Brennpunkts dokumentarserie om lukkede trossamfunn. Likevel er det høyst usikkert om Hjelpekildens tjenester vil være der i fremtiden.

Arbeidet deres innebærer også viktig kompetanseheving, mener Langvann. Organisasjonen gir stadig råd til fagpersoner fra helsestasjoner, lærere, barnevernet, psykologer og politi.

Arbeiderpartiet: – Hva vil dere ha?

Nylig møtte Hilde Langvann og Brith Dybing fra Hjelpekilden Arbeiderpartiets Kari Henriksen, for å snakke om tiltak mot negativ sosial kontroll.

Regjeringen har en altfor tilbakelent holdning i disse spørsmålene, mener Henriksen.

– Man må gå inn og virkelig bruke muskler for å hjelpe de som blir undertrykt i religiøs sammenheng, sa Henriksen.

Hun mener det er på tide å få på plass en forutsigbar finansiering av Hjelpekilden.

– Hva vil dere ha? spurte Henriksen rett ut.

– I hvert fall nok penger til én og en halv ansatt, slik at driften blir forutsigbar, svarte Langvann.

Frp vil gi Hjelpekilden penger over statsbudsjettet

I Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett var det satt av 1 million kroner i støtte til Hjelpekilden. Dette ble imidlertid nedstemt av regjeringen.

Silje Hjemdal (Frp), som sitter i Stortingets familie og kulturkomité, håper Hjelpekildens arbeid og behov for støtte får økt oppmerksomhet i kjølvannet av NRK Brennpunkts dokumentarserie om lukkede trossamfunn.,

– Det har vært for lite oppmerksomhet om slike hjelpetilbud, som er ekstremt viktig for å ivareta de som bryter ut, sier Hjemdal.

Høyre: – Kan ikke øremerke støtte til alle organisasjoner

I et leserinnlegg publisert i en rekke aviser i forrige uke, strakk Mari Holm Lønseth (H) ut en hånd til mennesker som lever i lukkede trossamfunn, og påpekte at blant andre Hjelpekilden er der for å hjelpe.

Hjelpekilden gjør et viktig arbeid for å hjelpe mennesker som vil bryte med lukkede miljøer, skriver Holm Lønseth (H), som sitter i Helse- og omsorgskomiteen, i en e-post til Vårt Land.

Men partiet hennes vil ikke gi organisasjonen driftsstøtte. Hun påpeker at Hjelpekilden blant annet mottar offentlig støtte fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

– Stortinget øremerker ikke støtte til alle organisasjoner, mener Holm Lønseth.

Dette legger til rette for et mangfold av frivillige organisasjoner som kan søke og få støtte, mener hun.

– Jeg håper Hjelpekilden søker og får støtte gjennom de ordningene som er etablert for å støtte frivilligheten.

Pengene Hjelpekilden får fra IMDi er prosjektmidler, ikke driftsstøtte, understreker Langvann i Hjelpekilden.

Les mer om mer disse temaene:

Torgeir Holljen Thon

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion