Kirke

Kronerulling har midlertidig reddet driften av Hjelpekilden

Hjelpegruppen for religiøse utbrytere sto i fare for å bli lagt ned på nyåret. Privatpersoner har nå samlet inn nok penger til at organisasjonen kan holde det gående i et par måneder til.

– Det er helt fantastisk og rørende at dette har engasjert så mange, også blant dem som ikke er direkte berørt selv, sier daglig leder i Hjelpekilden Norge, Hilde Langvann, til Fri tanke.

Flere har trådt til for den frivillige organisasjonen, som like før jul kunne melde at de står i fare for å bli lagt ned på nyåret.

Hjelpekilden gir støtte til religiøse utbrytere, som sliter med ettervirkninger i overgangen fra trossamfunn til storsamfunn. Men like før jul varslet organisasjonen at de står uten støtte fra nyttår og må legge ned den daglige driften.

Tomt i kassa

– Nå er vi i en akutt, økonomisk krise. Vi har 30.000 kroner i årlige driftsinntekter, gjennom kontingent og gaver. Det dekker ikke engang løpende utgifter til kontor, telefon og regnskap. Vi helt avhengige av tidsavgrensede prosjektmidler for å holde hjulene i gang, uttalte den daglige lederen til Vårt Land.

Nyheten fikk både Human-Etisk forbund og en rekke enkeltpersoner til å engasjere seg i en kronerullingsaksjon, skriver Fri tanke.

Til sammen er det samlet inn i overkant av 45.000 kroner på Spleis og Vipps.

– Vi fikk inn nok til at det blir drift i to og en halv måned til, sier Langevann.

Aksjonen ble satt i gang av Morten Guldberg, redaksjonssekretær i Født Fri og tidligere leder i Hedningsamfunnet.

Fikk avslag på prosjektstøtte

Før jul ble det også kjent at Human-Etisk forbund ønsker å støtte organisasjonen med 105.000 kroner i 2020.

– De oppfordrer alle tros- og livssynssamfunn til å gi oss en promille av sin statsstøtte. Det vil redde oss fra krisen vi sitter i akkurat nå, fortalte Langevann til Vårt Land.

Ifølge Fri Tanke er bakgrunnen for det økonomiske uføret avslag på prosjektstøtte i høst. Etter at organisasjonen deltok i TV 2-programmet «Norge bak fasaden», mottok de dessuten et økt antall henvendelser fra mennesker som trengte hjelp.

LES MER:

Hjelpekilden uten støtte fra nyttår

Ramona er oppvokst i Jehovas vitner: – De må miste statsstøtten

Jehovas vitner risikerer ekskludering hvis de stemmer ved valg

---

Hjelpekilden Norge

  • Hjelpekilden Norge er en frivillig organisasjon som yter hjelp og støtte til mennesker i problematiske religiøse bruddprosesser.
  • De jobber også med informasjon om religiøse miljøer, integreringsspørsmål, psykisk helse, barns rettigheter og temaer som berører religiøse utbrytere.
  • Hjelpekilden er medlem av Frivillighet Norge, og har mottatt prosjektstøtte fra Stiftelsen Dam og IMDi. De samarbeider med Redd Barna og er medlem av Rådet for psykisk helse.

---

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Kirke