Religion

BCC: NRK bidrar til å forsterke fordommer

LUKKEDE TROSSAMFUNN: Verken BCC eller Guds menighet kjenner seg igjen i måten de blir omtalt av NRK Brennpunkt.

Lukkede trossamfunn er preget av skam rundt seksualitet, og at tilhørigheten til trossamfunnet er viktigere enn til samfunnet forøvrig, mener Cecilie Ellingsen i NRK Brennpunkt, som i høst har satt søkelys på lukkede trossamfunn i en mye omtalt serie.

Brunstad Christian Church (BCC) og Guds menighet, to av trossamfunnene som dokumentarserien omhandler, kjenner seg ikke igjen beskrivelsen.

– Skal man diskutere om Brunstad Christian Church (BCC) er et lukket trossamfunn eller en sekt, må man først forstå at det ikke finnes noen omforent definisjon på hva som er lukket eller hva som er en sekt, skriver Berit Hustad Nilsen, styreleder i BCC, i en e-post til Vårt Land.

Hun mener NRKs journalistikk bidrar til en polariserende debatt som forsterker fordommer og setter merkelapper på trossamfunn.

– 80 prosent av medlemmer er uenige

– BCC har de siste årene hatt en veldig positiv utvikling når det gjelder åpenhet og ytringskultur, noe som er utelatt i NRKs fremstilling skriver hun videre.

Menigheten har gjort en intern undersøkelse av hva medlemmene deres mener om ytringsfriheten i trossamfunnet.

– 80 prosent av våre medlemmer er uenig i at BCC har «hele sannheten alene», vi leser i den samme Bibel som andre kristne, og vi bruker i stor grad de samme ord og uttrykk, skriver hun videre.

Hustad Nilsen mener det er krevende forholde seg til karakteristikker når det henvises til anonyme personer hvor det er umulig å verifisere hva som er sagt.

– At Cecilie Ellingsen på denne bakgrunn påstår at Kåre J. Smith er en person som utøver makt over mennesker, er svært drøyt, skriver hun.

Guds menighets friskole i Ørsnes i Lofoten.

Guds menighet: – Vi har ikke gjemt oss bort

Heller ikke Guds menighet kjenner seg igjen i karakteristikkene fra NRK.

– De kaller det en dokumentar, men vi opplever at det eneste som er dokumentert er at det verken er vilje eller evne til å lage en presentasjon som er balansert eller objektiv, sier Rainer Stokvik, forstander i Guds menighet om NRK-dokumentaren.

Han mener det er feil å omtale Guds menighet som et lukket trossamfunn.

– Selv opplever vi det ikke sånn selv. Vi er åpne for alle som har en seriøs interesse for hvem vi er. Vi har ikke gjemt oss bort, vi lever i samfunnet sammen med alle andre, og har vanlige jobber.

– Sjelen er viktigere enn kroppen

At Guds menighet er preget av skam rundt seksualitet, kjenner ikke Stokvik seg igjen i.

– Vi forholder oss til seksualitet som en helt naturlig ting. Vi tuller ikke med det, for å si det sånn, men vi skjems heller ikke av det.

I lukkede trossamfunn er tilhørigheten til trossamfunnet viktigere enn tilhørigheten i samfunnet forøvrig, hevder Ellingsen.

Stokvik mener det er viktig å ha tilhørighet til begge deler.

– Det er ikke sånn at vi setter det ene opp mot det andre. Men vi prioriterer sjelen framfor kroppen, siden sjelen skal leve videre. Det åndelige livet er derfor viktigere enn det naturlige, sier han.

Ellingsen svarer på kritikken

– Brennpunkt har jobbet etter vanlige journalistiske og presseetiske prinsipper i arbeidet med denne dokumentaren, skriver Cecilie Ellingsen, prosjektleder i Brennpunkt, i en e-post.

Framstillingen av forholdene som omtales i dokumentaren - og journalistikken rundt den - bygger i all hovedsak på åpne kilder i og utenfor menighetene og skriftlig, etterprøvbar dokumentasjon, skriver hun videre.

– Forholdene som lederne i BCC og Guds menighet mener er fremstilt feil er altså troverdige beskrivelser vi har fått av både nåværende og tidligere medlemmer, skriver Ellingsen.

Jehovas Vitner er også omtalt i Brennpunkt-serien, men har ikke besvart Vårt Lands henvendelser.

Les mer om mer disse temaene:

Torgeir Holljen Thon

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion