Religion

Flest medlemmer i kristne trossamfunn også utenfor Den norske kirke

Det over dobbelt så mange kristne medlemmer i trossamfunn som står utenfor Den norske kirke, som det er muslimer i Norge.

Trondheim 20201003. 
Biskop Bernt I. Eidsvig av Oslo og Biskop-elekt Erik Varden under bispevigslingen i Nidarosdomen. Abbed Erik Varden vigsles til ny katolsk biskop-prelat av Trondheim med ansvar for Trøndelag samt Møre og Romsdal. Varden er den første katolske biskopen som vigsles i domen siden reformasjonen i 1537.
Foto: Ned Alley / NTB
Annonse
Annonse

Mer fra: Religion