Religion

Listhaug vil tvangsoversette prekener til norsk

LOVFORSLAG: Et dansk lovforslag vil påby oversettelse av prekener på fremmedspråk til dansk. Sylvi Listhaug (Frp) mener det samme kan være klokt i Norge.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

– Det er et viktig tiltak i kampen mot radikalisering som Danmark nå foreslår. De går foran, skriver Frp-nestleder Sylvi Listhaug i en e-post til Vårt Land.

I februar er det ventet at den danske regjering skal fremsette et lovforslag som skal gi større åpenhet i prekener som avholdes på andre språk enn dansk.

Tanken er at forkynnere som holder taler på andre språk, også må utarbeide en skriftlig oversettelse av prekenen som skal gjøres offentlig tilgjengelig.

På den måten håper man å motvirke at ytterliggående forkynnere gjemmer seg bak et fremmed språk – og da især ekstremistiske islamister, ifølge den danske avisen Kristeligt Dagblad (KD).

---

Nytt lovforslag

  • I februar er det ventet at den danske regjering vil legge fram et nytt lovforslag: Prekener som i Danmark foregår på andre språk enn dansk, skal være offentlig tilgjengelig i en skriftlig oversettelse.
  • Ifølge regjeringens lovkatalog fra oktober 2020, er formålet med lovforslaget «å skape større åpenhet om religiøse forkynneren prekener i Danmark, når de forkynner på andre språk enn dansk».

---

Listhaug: En god idé

Bak ideen står partiet Socialdemokratiet, som lanserte forslaget i 2018.

– Når dette kommer fra en sosialdemokratisk regjering viser det hvor mye lengre debatten er kommet i Danmark enn i Norge, sier Listhaug.

Hun mener at Socialdemokratiet tør å ta tak i faktiske problemer knyttet til innvandring og integrering i Danmark, mens vi i Norge feier de samme problemene under teppet.

– Dette er et forslag for å unngå at det foregår hatprekener som bidrar til radikalisering og parallellsamfunn. Det er en god ide å gjøre tilsvarende i Norge, sier hun.

I strid med menneskerettighetene

Men i Danmark er det flere som har kritisert forslaget. Forbudet vil nemlig ramme også fredelige trossamfunn. Borgerlige partier har tatt til orde for å formulere en lov som kun tvinger kun radikale muslimske trossamfunn til å oversette og offentliggjøre prekener, mens andre kan slippe.

I oktober ble imidlertid denne løsningen avvist av Folketingets Utlendings- og integreringsutvalg, ifølge Kirkeminister Joy Mogensen bryter slik selektering med menneskerettighetene, skriver KD.

Joys

– Trossamfunn må bevise sin uskyld

Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL), mener forslaget til Listhaug er «litt ekstremt».

– Vi har jo ytringsfrihet i dette landet. Det er heldigvis ikke noe offentlig organ som skal «godkjenne» hva som sies, verken i trossamfunn eller andre steder, sier hun.

Hun mener at forslaget er en mistenkeliggjøring av trossamfunn, og at det fører til at man nærmest må bevise sin uskyld ved å oversette prekener.

Det prekes på en rekke språk i Norge

Listhaugs forslag vil ramme fredelige minoritetssamfunn, mener Joys.

– Bare i Den katolske kirke er det messer på engelsk, fransk, tysk, spansk, italiensk, vietnamesisk, tamilsk, filippinsk, kroatisk, polsk litauisk og latvisk, sier Joys.

Hun forteller at kristne migrantmenigheter har prekener på eritreisk og somalisk.

– I muslimske trossamfunn har noen fredagsbønn på norsk, mens andre har den på ulike nasjonale språk, sier Joys.

Ropstad skeptisk til forslaget

Også tros- og livssynsminister Kjell Ingolf Ropstad er skeptisk til å innføre et påbud om oversettelser av prekener i Norge. Han mener at den nye trossamfunnsloven som trer i kraft 1. januar, forutsetter en vilje til åpenhet om indre forhold i tros- og livssynssamfunnene.

Ropstad mener trossamfunn ikke kan skjule læredokumenter, liturgiske tekster, interne praksiser og regelverk «når innholdet kan ha betydning for vurderingen av om de oppfyller vilkårene for tilskudd».

– Dette gjelder også prekener, men jeg mener samtidig det ikke er grunnlag for å lovregulere at prekener skal oversettes til norsk, skriver Ropstad i en e-post til Vårt Land.

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion