Religion

Metodister etter historisk beklagelse: – Viktig for de som ikke har følt seg velkomne

Metodistkirken i Norge vedtok i helgen å gi en beklagelse til LHBTQ+-personer. Internasjonalt er kirken fortsatt splittet i homofilispørsmålet.

– Noen av oss er ganske utålmodige, men vi er i hvert fall glad for avgjørelsen om å vise symbolsk støtte til LGBTQ-personer. Det føles som en liten seier, sier Lasse Gåsland Skage, initiativtaker til nettverket for metodister som identifiserer seg som LGBTQ+ og lekrepresentant fra Moss menighet.

Fredag vedtok årskonferansen til Metodistkirken i Norge at kirken skal komme med en offentlig beklagelse «for den behandling LHBT+-personer har blitt utsatt for i Metodistkirken og den skade enkeltpersoner er påført».

– Denne unnskyldningen er jo en naturlig del av den prosessen som begynte i fjor. Jeg syns det er godt å se at vi har en tydelig retning og et tydelig mål, sier Audun Westad, leder av Metodistkirkens hovedstyre.

fjorårets årskonferanse ble det vedtatt å begynne prosessen med å «fullt ut» inkludere lesbiske og homofile på alle nivå i kirken.

– Drømmen er jo en fullt inkluderende kirke for alle, sier Westad, som understreker at ønsket om å inkludere LHBTQ+-personer på alle nivå har klart flertall.

– Det er godt å se at selv med ny årskonferanse og nye delegater, så er det helt klart dette majoriteten ønsker.

Avviste forslag om å bryte med United Methodist Church

Internasjonalt er spørsmålet om metodistkirkens syn på homofili uavklart. Saken skulle vært behandlet på United Methodist Church sin generalkonferanse i USA, men denne er blitt utsatt på grunn av korona.

Et annet forslag på årskonferansen var at Metodistkirken i Norge midlertidig skulle tilsidesette alle paragrafer i Kirkeordningen som er knyttet til LGBTQ+ inntil United Methodist Church har avklart sitt syn på homofilispørsmålet. Dette forslaget ble imidlertid nedstemt.

– Viktig for de som ikke har følt seg velkomne

– Noen av oss er ganske utålmodige, men vi er i hvert fall glad for avgjørelsen om å vise symbolsk støtte til LGBTQ-personer. Det føles som en liten seier, sier Lasse Gåsland Skage, initiativtaker til nettverket for metodister som identifiserer seg som LGBTQ+ og lekrepresentant fra Moss menighet.

– Hva betyr dette vedtaket for deg?

– For meg personlig betyr det ikke så mye. Jeg tilhører menigheten i Moss, som er åpen og alltid har ønsket meg velkommen som homofil. Men for mange av de som har vært før meg, som ikke har følt seg velkomne i Metodistkirken, eller for folk som har barn eller barnebarn som er homofile, tror jeg dette er veldig viktig. Jeg tror det er mange som vil føle at kirken retter opp en urett de har begått over mange år.

Gåsland Skage understreker at biskop Christian Alsted jobber hardt for å holde kirken samlet.

– Det håper jeg virkelig han klarer, og at vi klarer å leve med to syn i kirka.

Foreslår større regionalt selvstyre

Hvordan United Methodist Church skal løse spørsmålet om homofilisyn, er fortsatt helt uklart.

– Det foreligger flere løsningsforslag, men det er ikke noe det er soleklar enighet om, sier Hilde Marie Movafagh, rektor ved Metodistkirkens teologiske seminar på MF Vitenskapelig høyskole.

Wesleyan Covenant Association (WCA) er en av organisasjonene som er tydelig på at de vil gå ut dersom det åpnes for likekjønnede ekteskap og ordinasjon av homofilt samlevende. Da blir spørsmålet hvor mange som ønsker å gå med dem, forteller hun.

Hun er selv involvert i forslaget som har fått navnet Christmas Covenant. Det går ut på at den globale kirken deles inn i regioner som får større myndighet til å gjøre egne valg, blant annet når det kommer til spørsmål om seksualitet.

- De ulike regionene i verden trenger ulike løsninger for å være kirke på best mulig måte på sitt sted. Slik holder vi sammen som kirke, men vil være mangfoldig på mange områder. Jeg tenker at dette er en god ramme for å utvikle Metodistkirken videre i Europa også, sier Movafagh.

Biskopen ønsker å være samlende

På årskonferansen ga biskop i Norden og Baltikum Christian Alsted uttrykk for at han ønsker å være en samlende representant for alle syn, og at han ikke ønsker å ta stilling i spørsmål om homofili.

– Jeg vil gjøre mitt for å holde folk i samtale med hverandre, sa Alsted til den digitale konferansen.

Foreslår at utbrytere skal få beholde eiendom og formue

Hvis det likevel skulle bli nødvendig for kirken å dele seg, er det viktig at det skjer på en verdig måte, der man likevel har respekt for hverandre, mener biskopen.

– Vi foreslår en løsning hvor det åpnes for at de som ønsker å forlate United Methodist Church, og danne en ny metodistkirke, skal få mulighet til å gjøre det på en gunstig og enklere måte.

– Hvordan da?

– Det innebærer blant annet at både årskonferanser og den enkelte menighet skal få ta stilling til om de vil forlate kirken. Og om man ønsker det, skal man kunne ta både eiendom og formue med seg.

Biskopen minner om at dette bare er et forslag, og at han fortsatt håper at metodistkirken i Norge skal forbli samlet.

– Men det innebærer at vi skaper det nødvendige rom for hverandre, og at vi kanskje finner noen måter å organisere oss på som gjør det mulig for alle å være i den samme kirken.

LES OGSÅ:

---

Fakta:

---

Torgeir Holljen Thon

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion