Religion

Raaum ut mot koronaavgjørelse: – Et uttrykk for liten respekt for kirken

– At myndighetene går inn for 200 i en kinosal og 50 i en kirke, det henger ikke på greip, sier kirkerådsleder Kristin Gunnleiksrud Raaum. – Ikke vår intensjon å diskriminere, svarer departementet.

De siste dagene har debatten om hvordan de nye koronarestriksjonene påvirker norske kirker rast. Det har særlig hersket forvirring om hvorvidt kirkebenker er regnet som «fastmonterte seter» eller ikke, og om man dermed kan ha 200 eller 50 personer på gudstjeneste i en kirke med benker.

Fredag ettermiddag kom det endelige svaret fra Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet:

«Helsedirektoratet slår fast at fastmonterte seter må forstås som individuelle, fastmonterte seter. Benker anses ikke som fastmonterte seter, da de ikke har individuelle seter. Det vil ikke være mulig å tape, stripse eller på annen måte feste ellers løse stoler for å oppfylle kravet om fastmonterte seter. Helse- og omsorgsdepartementet slutter seg til denne vurderingen».

Dette gjelder benker, uavhengig av om de faktisk er fastmontert i gulvet eller ikke.

– Manglende respekt 

Leder av Kirkerådet, Kristin Gunnleiksrud Raaum, er ikke fornøyd med konklusjonen til myndighetene, hvor kirkebenker ikke regnes som «fastmontert», mens seter for eksempel i en klassisk kinosal regnes som fastmonterte.

– Jeg opplever at dette er et uttrykk for en veldig dårlig forståelse - og liten respekt for - kirken og kirkens ansatte. Vi har i flere måneder, dønn lojalt, holdt kirkene over hele landet åpne, i henhold til de enhver tid gjeldende smittevernreglene. Kirken og kirkens ansatte har gjort en betydelig innsats for å klare å holde smittetallene nede, sier Raaum til Vårt Land.

Hun reagerer spesielt sterkt på en uttalelse fra seniorforsker ved FHI, Tone Bjordal Johansen, som fredag formiddag sa følgende til Vårt Land på spørsmålet om hvorvidt hun trodde kirkebenker kunne bli regnet som «fastmonterte seter»:

– I utgangspunktet tror jeg ikke det vil bli regnet som fastmonterte seter, både fordi man kan flytte seg på benken og fordi gudstjenester er et arrangement hvor folk kjenner hverandre og dermed sosialiserer med hverandre etterpå.

Det får Raaum til å se rødt:

– Jeg opplever de uttalelsene som både respektløse og nesten fordomsfulle. Har de belegg for å tenke at kirkegjengere er mindre opptatt av å overholde metersregelen enn de som går på kulturarrangementer, spør Raaum.

Se svar fra statssekretær Maria J. Bjerke nederst i saken 

Leder i kirkerådet Kristin Gunleiksrud Raaum sier at utmeldingstallene gir grunn til selvransakelse.

Leder av Kirkerådet, Kristin Gunnleiksrud Raaum. Foto: Vårt Land

– Det henger ikke på greip

For mens kirkebenker ikke regnes som «fastmonterte seter», og deltakerne i en gudstjeneste i en kirke med benker dermed begrenses til femti, vil det kunne være 200 personer tilstede i en kino- eller konsertsal med fastmonterte seter.

– Vi opplever også at vi behandles som mindre viktige enn kulturlivet forøvrig. Vi er Norges største medlemsorganisasjon, det er bare staten som er større. At myndighetene går inn for 200 i en kinosal og 50 i en kirke, det henger ikke på greip, sier hun.

Oslo og Bergen er blant stedene som har innført strengere smittevernregler enn de nasjonale, der er gudstjenester avlyst de neste tre ukene.

Hun understreker at de ikke ber om at myndighetene omdefinerer benker generelt til «fastmonterte seter», men at man beholder dagens regelverk om at man kan være inntil 200 deltakere, om de kan holde minst én meters avstand og ellers følge smittevernreglene.

– Vi kommer til å protestere tydelig på forskjellsbehandling av kulturliv og trossamfunn. Vi vet hvor viktig det kan være å komme inn i en kirke i en krevende tid. Nå er det på tide at myndighetene sier det samme, sier hun.

Vårt Land fikk en forklaring på hvorfor nettopp kirkebenker rammes av de nye tolkningene av forskriften:

«Når man sitter på benker, er det mye lettere å flytte seg nærmere hverandre enn når man sitter i fastmonterte seter. Vi gir gjerne plass til andre. Det ville heller ikke vært praktisk å stille krav om montering av seter eller fysiske sperrer for å hindre en fortetting», opplyste departementet til Vårt Land torsdag.

Økonomiske tap

Gjennom november og desember arrangeres det mange advent- og julekonserter i landets kirker. Om begrensningen på 50 personer i kirkelokaler med benk står seg, og julekonsertene henger i en tynn tråd, vil det også kunne påvirke en rekke kirker økonomisk.

– Det er mange som går på store økonomiske tap om julekonsertene må avlyses. Vi strever med å få forståelse hos myndighetene for hvordan disse tiltakene går utover ulike kirkesamfunn og trossamfunn.

Norges Kristne Råd: – Faller mellom to stoler

Generalsekretær i Norges Kristne Råd, Erhard Hermansen reagerer i likhet med Raaum på det han mener er en forskjellsbehandling av kirken. Han mener kirken har jobbet nøye med smittevernregler helt siden pandemien brøt ut. Han trekker frem sitt nylige besøk til Trefoldighetskirken i Oslo som et eksempel på at kirken er opptatt av at alle følger smittevernreglene selv når de sitter på kirkebenken.

– I Trefoldighetskirken var det tydelige nummererte plasser i tillegg til at man ble anvist til en plass. Det er ikke til å misforstå. Det er heller ikke snakk om en meter mellom hver person, men en gode metere. Jeg har også sett eksempler hvor kirkevakter står i midtgangene med meterlange lektere for å tydelige vise meteren, sier Hermansen.

Han mener de siste restriksjonene rettet mot kirken føyer seg inn i et mønster:

– Jeg opplever at man ofte ikke omtaler kirka eller tros- og livssynssaler. Det faller gjerne mellom to stoler.

– Synes du staten undervurderer religion som en dimensjon i samfunnet?

– Nei, ikke akkurat det. Men de har problemer med å plassere og forholde seg til religion. De er kanskje ikke raske nok ute med å snakke med oss for å få en forståelse, sier Hermansen.

Vil ha kontaktgruppe 

Generalsekretær i Samarbeidsorganet for tros- og livssynssamfunn (STL), Ingrid Rosendorf Joys, er opptatt av at man trenger en samarbeidsgruppe med representanter fra tros- og livssynsorganisasjonene, slik at man kan unngå liknende forvirring og usikkerhet i fremtiden.

Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Norge.

– Det blir for mye usikkerhet. Retningslinjene treffer nesten, men ikke helt. Da blir det åpent for tolkninger, som igjen fører til mer usikkerhet rundt reglene, sier hun og legger til:

– Hvis man hadde satt ned en slik gruppe, så kunne man gjort avsjekk på en del av tolkningene med myndighetene. Da får man autorative tolkninger med en gang nye regler offentliggjøres, som man kan gi til alle menigheter eller trossamfunn som ringer. Det gir tydelighet og en samstemthet vi trenger nå, sier hun.

Joys forteller at STL har spilt inn forslaget til myndighetene, både muntlig på et møte torsdag og skriftlig i etterkant av møtet.

– Ikke meningen å diskriminere

Vårt Land har fredag kveld vært i kontakt med Helse - og omsorgsdepartementet. I en epost, via departementets kommunikasjonsavdeling, skriver statssekretær Maria Jahrmann Bjerke følgende:

– Det har ikke vært vår intensjon å diskriminere noen bygg fremfor andre. Disse tiltakene er satt inn fordi smitteutviklingen er svært bekymringsfull, og fordi vi må unngå at smitten sprer seg ytterligere. De kommende ukene må vi i størst mulig grad holde oss hjemme og begrense sosial kontakt med andre mennesker, skriver hun.

– Hvis det ikke er meningen å diskriminere noen bygg foran andre, hvordan har det seg slik at dette rammer kirkene hardere enn feks kinoer?

###

– Kinoer har fastmonterte seter. Det har de fleste kirker ikke. Benker regnes ikke som fastmonterte seter, ettersom det er lettere å flytte seg nærmere hverandre på en benk. Dette gjelder også for faste bønneplasser eller lignende i eksempelvis muslimske trossamfunn. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet understreker at det er grunn til å tolke "fastmonterte seter" strengt på grunn av den alvorlige smittesituasjonen nå. Det er helt nødvendig å begrense antall personer som deltar på arrangementer.

På spørsmål om det ikke er tilstrekkelig å følge dagens smittevernregler, med en eller to meters avstand og munnbind, er statssekretæren klar:

– Nå er det viktigste å begrense kontakt med andre mennesker og å holde seg mest mulig hjemme. Det vil være vanskeligere å holde avstand når man sitter på en benk, og vi må ha begrensninger i hvor mange som kan møtes i en tid fremover nå.

På spørsmål om kontraktgruppen til Joys og de økonomiske konsekvensene for kirkene, viser hun til Barne- og familiedepartementet og Kulturdepartementet for ytterligere svar.

LES MER:

• Departementet: Kirkebenker er ikke fastmonterte seter

• Nye koronaregler: Trossamfunn etterlyser avklaring på hva «fastmonterte seter» betyr

• Filosof: - Avstand er det stikk motsatte av hva vi trenger nå

Eira Lie Jor

Eira Lie Jor

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert er journalist i religionsavdelingen til Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Religion