Religion

Helsedirektoratet slår fast: Kirkebenker er ikke fastmonterte seter

«Helsedirektoratet slår fast at fastmonterte seter må forstås som individuelle, fastmonterte seter. Benker anses ikke som fastmonterte seter», skriver de i en epost til Vårt Land.

Vårt Land oppdaterer saken 

De siste dagene har det vært full forvirring knyttet til begrepet «fastmonterte seter», og hva slags konsekvenser det får for norske kirkesamfunn og gudstjenester.

Fra mandag trår nye smittevernregler i kraft over hele landet, og på innendørs arrangementer med fastmonterte seter er det tillatt med 200 deltakere. På arrangementer uten fastmonterte seter er grensen 50 personer.

Helsedirektoratet er klare: Benker er ikke «fastmonterte seter»

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har fått flere spørsmål om hvordan regelverket rundt «fastmonterte seter» skal tolkes. Fredag ettermiddag leverte de en oppdatert tolkning til Helse- og omsorgsdepartementet. Der heter det:

«Helsedirektoratet slår fast at fastmonterte seter må forstås som individuelle, fastmonterte seter. Benker anses ikke som fastmonterte seter, da de ikke har individuelle seter. Det vil ikke være mulig å tape, stripse eller på annen måte feste ellers løse stoler for å oppfylle kravet om fastmonterte seter. Helse- og omsorgsdepartementet slutter seg til denne vurderingen», skriver Helse- og omsorgsdepartementet i en epost til Vårt Land.

Når det gjelder spørsmål om vinterens julekonserter i kirkene er beskjeden klar:

«De som arrangerer julekonserter må forholde seg til de reglene som gjelder for antall deltakere på arrangementer i de ulike kommunene», skriver de.

Lave sjanser

Fredag formiddag sa Folkehelseinstituttet til Vårt Land at de i utgangspunktet ser på mulighetene for å regne kirkebenker som fastmonterte seter som små.

– I utgangspunktet tror jeg ikke det vil bli regnet som fastmonterte seter, både fordi man kan flytte seg på benken og fordi gudstjenester er et arrangement hvor folk kjenner hverandre og dermed sosialiserer med hverandre etterpå, sa seniorforsker i FHI, Tone Kristin Bjordal Johansen til Vårt Land.

Departementet sa nei

Hvorvidt man kan ha 50 eller 200 deltakere på en gudstjeneste i en kirke med benker er et viktig spørsmål å få avklart.

Men er en kirkebenk et fastmontert sete? Nei, mener Helse- og omsorgsdepartementet, som har laget de nye smittevernreglene. Torsdag kveld var redegjørelsen om hvorfor slik:

«Når man sitter på benker, er det mye lettere å flytte seg nærmere hverandre enn når man sitter i fastmonterte seter. Vi gir gjerne plass til andre. Det ville heller ikke vært praktisk å stille krav om montering av seter eller fysiske sperrer for å hindre en fortetting», skriver de i eposten og fortsetter:

«Det betyr at det er maks 50 personer på gudstenester der det ikke er fastmonterte seter».

Full forvirring

I et intervju med VG torsdag, sa imidlertid assisterende helsedirektør Espen Nakstad noe annet. Han sa at kirkebenker kan regnes som fastmonterte seter, hvis man kan holde en meters avstand og plassene er godt nok merket opp.

At FHI og departementet har sagt ulike ting om tolkningen av «fastmonterte seter», skapte ytterligere forvirring i kirkenorge.

Fredag formiddag ble det klart at Kirkerådet oppdaterte sin smittevernveileder, og anbefaler kun 50 personer på gudstjenester.

– Vi kunne ikke vente lenger, men vi forholder oss til de reglene som gjelder til enhver tid. Slik det forholder seg nå, er ikke kirkebenker fastmonterte seter, sa kirkerådsdirektør Ingrid Vad Nilsen da de kunngjorde ny veileder.

Les mer om mer disse temaene:

Eira Lie Jor

Eira Lie Jor

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion