Religion

Departementet: Kirkebenker er ikke «fastmonterte seter»

Kirkebenker regnes ikke som fastmonterte seter, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet til Vårt Land. Det betyr at antallet deltakere på gudstjeneste i kirker med benk begrenses til 50 personer.

Torsdag publiserte Vårt Land en lengre sak om at det hersker full forvirring blant trossamfunnene om hva »fastmonterte seter» egentlig betyr. Forvirringen oppstod etter at regjeringen torsdag varslet nye smittevernregler over hele landet.

I Regjeringens nye nasjonale regler for arrangementer står det:

«Grense på inntil 20 personer på private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler og 50 personer på innendørs arrangement uten fastmonterte seter. Innendørs kan det være inntil 200 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.»

Maks 50 personer i kirker med benker

Men regnes en kirkebenk som et fastmontert sete?

– Det er det store spørsmålet. Det er forskjellen på 50 og 200 deltakere. Akkurat nå er dette upresist i forskriften, og vi må få det presisert, sa direktør i Kirkerådet, Ingrid Vad Nilsen, til Vårt Land torsdag ettermiddag.

I Regjeringens «Spørsmål og svar om bransjestandarder og smittevernveiledere på kultur-, idrett- og frivillighetsfeltet» redegjøres det imidlertid for hvordan man skal tolke det nye regelverket.

«Som fastmonterte seter regnes ikke kirkebenker eller sammenkoplete/frittstående stolrekker, selv om de er fastmontert i gulvet. Det betyr at i lokaler hvor det er benker, for eksempel kirker og idrettshaller, vil det kunne være maksimalt 50 personer og det må være minst 1 meter avstand mellom personene i setene i alle retninger»heter det i redegjørelsen.

Vårt Land har vært i kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet. I en e-post utdyper de hvorfor kirkebenker ikke regnes som fastmonterte seter:

«Når man sitter på benker, er det mye lettere å flytte seg nærmere hverandre enn når man sitter i fastmonterte seter. Vi gir gjerne plass til andre. Det ville heller ikke vært praktisk å stille krav om montering av seter eller fysiske sperrer for å hindre en fortetting», skriver de i eposten og fortsetter:

«Det betyr at det er maks 50 personer på gudstenester der det ikke er fastmonterte seter».

Forvirret Nakstad

Helse- og omsorgsdepartementet er klare i sin tale, men i en spørsmål- og svar-runde med VG, har assisterende helsedirektør Espen Nakstad svart noe annet enn departementet på spørsmålet om kirkebenker kan regnes som «fastmonterte seter».

– Ja, de er det hvis de er merket og hvis man har den nødvendige avstanden, så er det det, var beskjeden fra Nakstad til VGs lesere torsdag kveld.

Vårt Land har igjen vært i kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet, som understreker at det er reglene om 50 personer som gjelder, om det er snakk om lokaler med benker.

Helsedirektoratet har torsdag kveld ikke svart på Vårt Lands henvendelse.

Ønsker egne retningslinjer for tros- og livssynssektoren 

Generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Ingrid Rosendorf Joys, skrev i en sms til Vårt Land torsdag kveld at hun ønsker seg en egen veileder, kun for tros- og livsynssektoren, ikke for frivilligheten samlet. Hun mener det vil gjøre det enklere for tros- og livssynssamfunnene å vurdere regelverket.

– Vi ønsker at tros- og livssynssektoren i større grad blir regnet som en sektor. Og dermed får egne retningslinjer. Ofte passer vi inn i kultursektoren, men ikke alltid. Det gir en usikkerhet når retningslinjene må tolkes i flere ledd, skrev hun.

Endringene trer ikke i kraft før søndag 8.november kl 24.00. Det betyr at gudstjenestene på søndag ikke blir berørt av den varslede endringen i antall personer.

Les mer om mer disse temaene:

Eira Lie Jor

Eira Lie Jor

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion