Religion

Her er brevet fra Krogedal

I et brev til Hillsong Norway forteller Jostein og Brit Krogedal at de har bedt om å fratre som hovedpastorer.

Onsdag ble det klart at Jostein og Brit Krogedal trekker seg som hovedpastorer i Hillsong. Bakgrunnen er en stor kartlegging som viser at paret ikke har støtte i Hillsong Norway.

Dette brevet er sendt til Hillsongs medlemmer i Norge fra Krogedal-paret:

«Hei Hillsong Norway,

Vår globale hovedpastor Brian Houston skrev følgende i sin bok Lev, Elsk, Led: "Livet er en reise, en svingete vei full av ukjente faktorer. Det er kun Guds makt og nåde som gjør det mulig for oss å ferdes på denne veien.

Det kan vi si amen til. Når vi ser tilbake på vår 17 år lange reise med kirken - og alt den er blitt som vi ikke kunne forutse - fylles vi først og fremst med takknemlighet til Gud. Vår personlige reise er i ferd med å ta en annen retning, og vi skriver dette for å kunngjøre at vihar bedt om å få fratre fra våre stillinger som Leadpastorer i Hillsong Norway.

Vi erkjenner at kirken har vært gjennomnoen stormer. Kartleggingen gjennomført av styret i Hillsong Norway har gjort det tydelig for oss at vi ikke har den nødvendige støtten i teamet til å lede videre. Dette har vi kommet fram til i samråd med styret og våre globale hovedledere i Hillsong Church.

Vi velger å fokusere på at Guds hensikt alltid er større enn det den enkelte av oss klarer å se. Vår bønn og vårt hjerte er at Hillsong Norway vokser videre inn i Guds hensikt.

Vi oppfordrer alle til å bli med videre. Styrk enheten med Den Hellige Ånds hjelp. Omfavn den nye sesongen kirken går inn i ved å støtte visjonen og de somskallede kirken videre.

Det melder seg mange følelser når vi nå både tar tid til ettertanke og samtidig tenker på hva som ligger foran. Vi er beæret over å ha vært en del av det Gud har gjort her, med så mange mennesker som har tatt imot Jesus, som har fått livene forvandlet, blitt helbredet og funnet styrke i troen på Gud.

Tusen takk for vennskap, bønner og støtte! Takk til alle frivillige som helhjertet har bidratt med tid, krefter og ressurser. Takk til staben vår som har jobbet utrettelig for å bygge kirken som vi alle er så glade i og takknemlige for. Takk til det globale Hillsong-teamet, og til pastorene våre, Brian og Bobbie, for å være to så inspirerende ledere. Det har vært stort å være en del av det globale Hillsong-teamet og tjene under deres ledelse.

Vi har noen fantastiske barn, svigerbarn og barnebarn som har vært vår største inspirasjonskilde, og som vi har fått gjøre dette sammen med. Uten de og detsom spesielt våre barnhar vært villige til ofre, ville ikke denne kirken ha eksistert. Det åkjenne varmen og støtten fra dem, gir dyp mening i en krevende tid.

Vi velger å gå inn i en ny sesong med dette skriftstedet på hjertet - Jeg mener ikke at jeg alt har nådd dette, eller alt er fullkommen, men jeg jager fram mot det for å gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus. (Filipperne 3:12)

Vi oppfordrer alle i Hillsong Norway til å følge Kristus og Hans vei, og vet at det beste ligger foran.»

LES MER:

• Hillsong har ikke tillit til Jostein og Brit Krogedal. Nå trekker de seg som hovedpastorer

Hillsong-ledelsen lot seg grille av sine egne: – Viktig med brutal ærlighet internt

Ungdomsleder: – Folk i Hillsong ønsker åpenhet og ærlighet

---

Fakta:

---

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen er nyhetsleder på religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Religion