Religion

Trossamfunn jubler for regelendring. Nå kan du ha turban på passbildet

Trossamfunn jubler etter en seks år lang kamp for å kunne dekke til ørene på passbilder. Endringen gjelder ikke bare religiøse hodeplagg, forteller Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

– Å få denne nyheten er som å ha 17. mai, julaften og alle sikh-høytider på gang. Det er veldig vanskelig å beskrive hvor mye det betyr, sier Prableen Kaur (bildet) etter å ha fått bekreftet regelendringen.

Torsdag ble det kjent at at religiøse nå kan dekke til ørene på passfotoet. Sikh, Prableen Kaur, var med på offentliggjøringen på Sikhtempelet på Alnabru.

Siden 2014 har det vært krav om å vise ørene på passfoto, noe som har gitt både muslimer, sikher og kristne nonner religiøse kvaler.

– I praksis har det betydd at man ikke har hatt mulighet til å fornye passene uten å ta av seg turbanen. Dette handler om grunnleggende menneskerettigheter hvor vi har opplevd at religionen vår har vært under press, sier Prableen Kaur.

Fra slutten av oktober er det slutt på kravet om å vise ørene. Det offentliggjorde justisminister Monica Mæland i Sikhtempelet på Alnabru torsdag formiddag.

God nok sikkerhet

I forbindelse med nye pass og ID-kort, endres passforskriften. Politiet er blant dem som har anbefalt å beholde den gamle praksisen – med synlige ører. Men Monica Mæland forteller at sikkerheten blir ivaretatt selv om ørene er skjult bak en turban eller hijab.

– Mange har ment at synlige ører gir tryggere pass. Spørsmålet er om vi får sikre nok pass uten synlige ører. Det mener vi at vi gjør, og der er vi på linje med de aller fleste land i verden, sier hun.

Frem til nå er det kun Norge og Frankrike som har hatt et slikt krav. Mæland mener at standhaftige medlemmer av sikhsamfunnet skal ha av æren for regelendringen.

– Vi vet at dette betyr veldig mye og at de har jobbet iherdig, og det skal de ha æren for, sier hun.

Gjelder også nisseluer og andre plagg

– Gjelder dette bare religiøse hodeplagg?

– Kravet om at vi ikke trenger å ha synlige ører, gjelder alle. Så hvis du vil dekke til ørene dine uten at du er religiøs, så kan du gjøre det

– Så man kan tre en nisselue over ørene?

– Hvis du vil ha et sånt passbilde, så kan du det. Vi er bare opptatt av hvilke krav vi stiller av sikkerhet og nødvendighet, og de kravene blir nedfelt i denne forskriften. Det er ikke sånn at de som ikke er religiøse må vise ørene, sier hun.

Torsdag formiddag offentliggjorde Justis-og beredskapsminister, Monica Mæland nyheten om at religiøse nå kan dekke til ørene på passbildet. Offentliggjøringen ble holdt på Sikhtempelet på Alnabru og det ble delt ut gaver til statsrådene.

Mæland overrekker de gode nyhetene. Foto: Tuva Skare

Raja enig i at det burde tatt kortere tid

Kulturminister Abid Raja og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad er også til stede i sikh-tempelet når nyheten kunngjøres. Raja skulle gjerne sett at endringen kom før.

– Sett fra sikhenes sted er jeg helt enig i at dette burde tatt kortere tid. Men bedre sent enn aldri, og jeg tror at de er veldig fornøyd med at de har vunnet frem nå. Flere av dem fikk tårer i øynene, så det viser hvor viktig saken er for dem, sier Raja.

Ropstad mener det hadde vært underlig av Norge å stille ulike krav enn andre land.

– Dette har vært et særnorsk krav. Det skulle nesten bare mangle at vi også gjorde det, sier Ropstad, som nevner USA og Storbritannia som land der de ikke har krav om synlige ører.

– En religiøs plikt

Sikhsamfunnet er svært lettet over beslutningen, noe Sumeet Singh Patpatia uttrykker under seremonien i tempelet:

– Jeg tror ikke helt dere skjønner hvor stort dette er, sier hun til de fremmøtte statsrådene. Han en av de som har vært veldig engasjert i saken.

Også Prableen Kaur har lagt ned mye arbeid for å endre forskriften.

– Dette er en kjempenyhet for oss. Sikhsamfunnet har jobbet for denne forskriftendringen i over seks år. Det har vært en lang og seig kamp. Vi er takknemlige for at man har funnet en løsning som ivaretar alle hensyn, både sikkerhet og trosfrihet, sier Kaur.

– Hvorfor er denne saken viktig?

– For sikher er det en religiøs plikt å bære turban. Turbanen er ment å bæres som den skal, og for majoriteten av de som bærer turban, så dekker den ørene. Det har vært i strid med forskriften, for der har det vært et krav om å ha synlige ører. Men den norske regjeringen har sagt at det er politisk vilje i denne saken, og i dag har de gjort ord om til handling ved å endre på denne forskriften.

###

LES OGSÅ:

Norske sikhar meiner deria religiøse fridom blir krenka av krav om synlege øyre på passfoto

Ropstad tar avstand fra lokalpolitikers Trump-hyllest på NRK

Gudstro synker fordi folk har det bedre, mener Harald Eia. Professor er uenig

---

Fakta:

---

Håkon Vatnar Olsen

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion