Religion

Oslo kommune foreslår store kutt i kirkebudsjettet

I forslaget til budsjett for 2021 kutter Oslo kommune driftsbudsjettet til kirken med 3,4 millioner. – Vi er skåret ned til beinet, sier Jostein Vevatne i Kirkelig fellesråd

– Vi må redde Jakobkirken nå. Dette kan ikke vente, sier Jostein Vevatne, leder av Kirkelig fellesråd i Oslo.

Han er opprørt etter å ha sett Oslo kommunes budsjett for 2021.

– De har kuttet driftsbudsjettet vårt med 3,4 millioner. Vi har et budsjett som er skåret helt ned til beinet.

Kulturkirken Jakob har alvorlige setningsskader, og det er spent om seglduker i taket for å hindre at murpuss faller ned i hodet på folk.

– Jakobkirken er en kulturskatt. Hvis vi ikke får penger til å utbedre kirka, er det stor risiko for at vi må stenge kirka til neste år. Det er som med Mannen: Vi vet at kirka beveger seg, men vi aner ikke når den ryker, sier Vevatne.

I tillegg har kommunen kuttet tilskuddet til «13-20», et samtaletilbud for ungdom i Groruddalen. Vevatne beklager at byrådet ikke har funnet midler til å videreføre denne satsingen eller andre diakonale tiltak for de svakeste gruppene.

– Dette er veldig overraskende. Hvorfor skal de bevilge tre millioner det ene året, for så å ikke videreføre det? Vi må jo integrere folk og ta vare på disse ungdommene, sier Vevatne.

Små kutt i henhold til størrelse

– Hvorfor kuttes det 3,4 millioner fra driftsbudsjettet til kirkene i Oslo-budsjettet 2021?

– Oslobudsjettet for neste år bærer preg av at vi er inne i en krevende tid, og vi har måttet budsjettere nokså stramt. Vi har måttet gjøre tøffe prioriteringer, og da har vi også sett på støtten til trossamfunn, skriver byråd for kultur, idrett og frivillighet, Omar Samy Gamal (SV), i en e-post til Vårt Land.

– Målt opp mot størrelsen på budsjettet har kirken fått et mindre kutt enn det vi tar på våre egne etater. Vi har ikke funnet plass til ekstra midler til rehabilitering.

Videre skriver byråden at det ligger 20 millioner fast inne i budsjettet til rehabilitering og at kirken må prioritere ut fra det.

 Vevatne er kritisk til at kommunen kutter støtten til samtaletilbudet «13-20» for ungdom i Groruddalen. Hva er hensikten med å kutte et slikt integreringstilbud?

– Samtaletilbudet til ungdom i Groruddalen var det et fint prosjekt, men det var en engangsbevilgning i 2019 og disse pengene ble ikke videreført i 2020. Jeg er opptatt av tilbudet til ungdommer, men det er andre tiltak som er prioritert.

Byråden peker på at Covid-19 medfører strammere økonomi i alle sektorer, og at det derfor er mange hensyn å ta og at de har måttet ta høyde for alle kostnader i forbindelse med det.

---

Fakta:

---

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Kristin Askjer Lien

Kristin Askjer Lien er vaktsjef i Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion