Religion

Vil ha slutt på tilpasninger for menn som ikke vil samarbeide med kvinner

Leder i Presteforeningen mener den siste tidens debatt viser at flere fortsatt praktiserer de såkalte «kjørereglene» i Den norske kirke. Det vil han ha en slutt på.

Preses Olav Fykse Tveit er klokkeklar: Mannlige prester har ikke reservasjonsrett mot å samarbeide med kvinner. I et innlegg i Vårt Land mandag innrømmer han imidlertid at noen biskoper har gitt tilpasninger i enkelttilfeller, og at dette kan ha blitt feilaktig oppfattet som at det finnes en reservasjonsrett i Den norske kirke.

Nå mener Fykse Tveit det er grunn til å drøfte arbeidsgiveransvaret i lys av det som er kommet frem de siste ukene.

Martin Enstad, leder i Presteforeningen (PF), vil ha en slutt på praksisen med enkelttilpasninger, fordi han mener det strider med arbeidsmiljøloven, og fordi kvinner risikerer å havne i et arbeidsmiljø med kolleger som ikke anerkjenner dem som prester.

LES INNLEGGET TIL PRESES: «Mannlige prester i DNK har ikke reservasjonsrett mot å samarbeide med kvinner»

Olav Fykse Tveit vigsles til biskop 10. mai.

Preses Olav Fykse Tveit. Foto: Erlend Berge

Gamle kjøreregler praktiseres fortsatt

Enstad er glad debatten om kvinneprestene er kommet nå, fordi han mener den belyser det faktum at flere fortsatt praktiserer de såkalte «kjørereglene» fra 1978.

– Hva er egentlig kjørereglene?

– Kjørereglene var et dokument som ble anbefalt av Presteforeningen i 1978, og hadde som formål å bevare et godt kollegaforhold innad i kirken. Disse ble aldri vedtatt av Den norske kirke, men biskopene la dem til grunn i sin håndtering av konfliktsituasjoner. I 2004 ble disse fjernet som en del av vår fagpolitiske profil. Det ble umulig å kombinere det å være en fagforening som jobbet for like muligheter for kvinner og menn, og samtidig ha en slik veiledning, svarer Enstad.

Vil at biskopene avklarer unisont

Han forklarer at synet på kvinnelige prester har gått fra at det ble sett på som radikalt i 1961, da Ingrid Bjerkås ble ordinert som første kvinnelige prest i Norge, til at de fleste prester og andre i dag ser på det som helt naturlig. PF-lederen understreker at kvinner og menn er likeverdige som prester, og håper at det blir slutt på at kvinners prestetjeneste igjen og igjen skal bli en sak.

– Det vi ønsker å se nå er at biskopene avklarer unisont at det ikke lenger skal finnes noen grunn til å reservere seg mot kvinnelige prester, sier Enstad.

– Finnes ikke reservasjonsrett i Bjørgvin

Halvor Nordhaug er biskopen i Bjørgvin som ansatte den mye omtalte soknepresten, Mikael Bruun, som av teologisk overbevisning mener prestetjenesten er forbeholdt menn. Nordhaug skriver i en e-post til Vårt Land at «reservasjonsrett» ikke finnes i hans bispedømme, men at det likevel har hendt at noen få prester ikke har deltatt i gudstjenester og stiftmøte der kvinner er liturger.

Til tross for at dette ikke er tematisert i de gjeldende situasjonene, forteller han at flere prester av begge kjønn opplever at det er en uheldig praksis.

Bruun skrev i et innlegg i Vårt Land at han ikke vil ha gudstjeneste eller nattverd med kvinnelige prester, men understreket at det egentlig ikke handler om hvorvidt kvinner kan være prester eller ikke.

Må diskuteres

Biskop Nordhaug mener saken i Sogndal er med på å aktualisere hvordan handlinger og aksjonsformer bidrar til å ødelegge arbeidsmiljøet, noe han selv mener at ingen skal måtte leve med. Nordhaug forteller at han har samtalt med prestene i Sogn prosti om hvordan man kan leve sammen med ulike syn i kvinneprestdebatten, og andre spørsmål.

– Hva kommer til å være ditt hovedanliggende når dette skal diskuteres på Bispemøtet i oktober?

– Det må bli tydelig at Bispemøtet forventer at ingen kan unndra seg oppdrag som man blir pålagt av arbeidsgiver. Samtidig må det diskuteres om hensynet til arbeidsmiljøet må tilsi at alle oppdrag behøver å pålegges alle, svarer Nordhaug.

LES OGSÅ:

Biskoper frykter dårligere arbeidsmiljø

• 45 prester: – Vi slår ring om Mikael Bruun

Amalie Vadla

Amalie Vadla

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion