Religion

Kirkerådet foreslår å fjerne tilskudd til KIFO

Forskningsinstituttet føler seg overkjørt av Kirkerådet. – De foreslåtte kuttene vil bety at KIFO legges ned, sier forsker Tore Witsø Rafoss.

Kirkerådsdirektøren foreslår å kutte bevilgningene til Institutt for kirke-, religions og livssynsforskning (KIFO) med 50 prosent fra 2021, og med 100 prosent fra 2022.

– Det vil i praksis bety nedleggelse av det uavhengige forskningsinstituttet, sier Tore Witsø Rafoss, forsker ved KIFO.

Han forteller at de ansatte ved KIFO føler seg overkjørt.

– Vi fikk vite dette på ekstremt kort tid. Vi føler oss verken hørt eller inkludert.

Forslaget skal behandles på Kirkerådsmøte 17. og 18. september, og ble presentert for de ansatte i KIFO fredag 4. september.

Spørsmålet om bevilgning skulle opprinnelig behandles på Kirkemøtet i 2021.

Vil ha diskusjon om organisering

I fjor ble det utført en evaluering som vurderte den videre utviklingen av grunntilskudd til instituttet.

Evalueringen fastslo at KIFO i stor grad oppfyller sitt mandat.

– Vi har hele tiden sagt oss villige til å ta en diskusjon om organiseringen og ressursbruken, men det blir det ikke tid til nå. Vi vil at Kirkemøtet skal få høre ulike argumenter og ta en godt informert beslutning, sier Rafoss.

I en e-post til Vårt Land medgir direktør i Kirkerådet Ingrid Vad Nilsen at evalueringen sa at KIFO har levert mye godt, faglig arbeid gjennom mange år.

«Rapporten svarte derimot ikke på spørsmålet om hva som er Den norske kirkes ansvar for å opprettholde et religionssosiologisk forskningsmiljø som forsker på hele bredden av tro og livssyn i samfunnet,» skriver hun videre.

Kirkerådet ønsker å gå mest mulig bort fra rene tilskudd og heller kjøpe de tjenester de ser de har behov for.

«Det er forståelig at et fritt forskningsmiljø med et stort grunntilskudd, som få andre forskningsinstitutter har maken til, har et ønske om å fortsette på samme måte», skriver Vad Nilsen videre.

Vil legge forskning ut på anbud

KIFO har eksistert i 25 år.

– Vi syns det er veldig rart at man har brukt så mye ressurser på å bygge opp et troverdig fagmiljø, for så å bare legge det ned, sier Rafoss.

I forslaget skriver Kirkerådet at de heller vil legge forskningsoppdrag ut på anbud, hvor KIFO, som en av flere aktører, vil være en aktuell leverandør.

– Det er en opplagt selvmotsigelse, da det har vært utredet at slike kutt som de foreslår vil føre til nedleggelse av hele instituttet, mener KIFO-forskeren.

Vad Nilsen mener på sin side at det ikke er kirkens ansvar å holde KIFO i live:

«Vi yter et tilskudd til en fri forskningsinstitusjon. KIFO må selv ta stilling til hvilke handlingsalternativer som finnes dersom vårt tilskudd trappes ned».

Rafoss understreker at KIFO har et godt faglig rykte, og tiltrekker seg unge forskertalenter, særlig med kvantitativ kompetanse.

– Hva tror du er grunnen til at de vil bli kvitt dere så fort?

– Det kan jeg ikke spekulere i.

Han mener det ikke er opplagt at anbud er den beste måten å gjøre ting på.

– Kirken har selv sagt at de mangler kompetanse på bestilling av forskning.

– Kan skade kirkens troverdighet

KIFO bidrar mye til det offentlige ordskiftet, og gjør det mulig å snakke om kirka i en bredere nasjonal kontekst, mener Rafoss.

– At vi er uavhengige gjør også at vi kan evaluere kirken utenfra. Å legge ned KIFO vil kunne skade kirkens troverdighet.

At Den norske kirke er presset og må bruke ressursene på kjernevirksomheten, har Rafoss forståelse for.

– Men nettopp da trenger man et solid faglig blikk som forstår kirkas rolle i en nasjonal kontekst, mener Rafoss.

LES OGSÅ:

---

Fakta:

---

Torgeir Holljen Thon

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion