Religion

Mangeårig personalkonsulent i NLM sendte bekymringsmelding

– Takken for at vi prøvde å si ifra om noe som opplevdes som kritikkverdig, er taushet, sier Leiv Kåre Aambø. I 2018 sendte han bekymringsmelding om regionledelsens håndtering av Kai Nordhagen.

– Behandlingen av Kai Nordhagen er ikke i tråd med NLMs rutiner, retningslinjer og verdier, mener Leiv Kåre Aambø.

70-åringen har siden 2005 jobbet som personalkonsulent ved hovedkontoret til Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). For to år siden, etter nesten 40 års arbeidsforhold i NLM, valgte han å si opp og pensjonere seg tidligere enn planlagt.

Han sa opp med bakgrunn i alder, men i oppsigelsesbrevet han leverte til hovedledelsen høsten 2018, ga han dem også en annen beskjed: Måneder tidligere hadde Aambø levert en varsling og bekymringsmelding mot regionledelsen sin.

– Prosessen som ledet fram til varslingssaken var så personlig krevende at jeg uansett utfall av saken, kjente på at jeg ikke orket mer.

Varselet ønsker ikke Aambø å utdype, men bekymringsmeldingen mener han det er gode grunner til å belyse i offentligheten. Den omhandler behandlingen av Kai Nordhagen, som Vårt Land omtalte fredag.

– For meg ble måten regionledelsen håndterte både varslingen og bekymringsmeldingen en svært vond avslutning på et langt og meningsfylt arbeidsforhold i NLM. Å varsle om nære og gode medarbeidere som jeg har hatt et godt forhold til gjennom mange år, var krevende, men å bli behandlet på en slik måte var ikke til å holde ut i lengden. Jeg måtte slutte, sier Aambø.

Da Kai Nordhagen (51) brått ble kastet ut av styret til et NLM-eid leirsted, fikk han aldri en skikkelig begrunnelse, heller ingen beklagelse i ettertid. I stedet ble han tilbudt sjelesorg på Misjonssambandets regning.
– Prosessen jeg har vært gjennom i NLM er kanskje det verste jeg har opplevd i mitt liv, sier Kai Nordhagen, tidligere styremedlem på et leirsted eid av Norsk Luthersk Misjonssamband. Foto: Erlend Berge

Sendte bekymringsmelding

Kai Nordhagen er styremedlemmet som i juni 2018 ble bedt om å tre ut av styret til et NLM-eid leirsted på Østlandet. Det skjedde midt i en styreperiode og uten begrunnelse eller forvarsel, har han selv fortalt. Bak avgjørelsen sto regionleder og regionstyreleder som meddelte ham beskjeden på e-post.

Aambø beskriver Nordhagen som en god nabo og bekjent gjennom en del år. «En kar det er lett å bli glad i, men som også har den egenskapen at han klarer å kalle en spade for en spade.» I NLM har de sittet sammen i to byggekomiteer, samt i styrer. Med Aambøs erfaring fra personalavdelingen til NLM, ble det derfor naturlig for Nordhagen å rådføre seg med ham da han brått var uønsket som styremedlem.

E-posten fra regionledelsen syntes Aambø var oppsiktsvekkende. I august samme år valgte han derfor å sende en bekymringsmelding til nestleder i regionstyret.

– Jeg skrev at jeg hadde begrenset kjennskap til saken, men den kjennskapen var likevel nok til å sende en bekymringsmelding ut ifra min forståelse av at håndteringen til da ikke var i tråd med formelle krav. Jeg var naiv og trodde at ved å gjøre styret oppmerksomme på dette, ville det være mulig å få dette inn på et spor som var i tråd med normal saksbehandling. Nordhagen hadde ikke, selv etter gjentatte henvendelser, fått svar på spørsmål omkring bakgrunnen for en slik avgjørelse.

'Besvares med taushet'

Aambø valgte derfor å stille regionen noen spørsmål knyttet til prinsipielle forhold, og la til at hans opplevelse er at regionleder og styreleder har behandlet Nordhagen på en respektløs måte. Han mener regionledelsen i sin videre behandling av saken har fratatt Nordhagen hans legitime rett til å kunne komme med sin versjon.

– Nordhagen har flere ganger spurt om å få vite hva som har skjedd, slik at han kunne få gjøre det eventuelt gale han hadde gjort godt igjen. Men regionledelsen fratar ham også denne muligheten. Slik jeg opplever regionstyrets behandling, er nok dette det groveste overtrampet i denne saken. De sitter med et overordnet ansvar, også åndelig, og så får han ikke anledning til å skvære opp. Henvendelsene fra Nordhagen besvares med taushet. Dette er hersketeknikk og maktmisbruk.

Først i desember 2018 får Aambø svar på bekymringsmeldingen sin. «Regionstyret har tillit til at regionstyreleder og regionleder har opptrådt på en god måte og i tråd med NLM sine verdier», skriver nestleder i regionstyret til ham.

De prinsipielle spørsmålene som Aambø stilte får han ikke svar på. Aambø synes svaret er bekymringsverdig, og han opplever også at han ikke blir tatt på alvor, noe han gir uttrykk for i et svarbrev til dem et par dager senere.

Leiv Kåre Aambø var personalkonsulent i NLM.
– Behandlingen av Kai Nordhagen er ikke i tråd med NLMs rutiner, retningslinjer og verdier, mener Leiv Kåre Aambø. Foto: Erlend Berge

'Oppleves sårende'

Han har vært i tvil om han ønsker å fortelle sin historie, men avgjørende for at han likevel står fram i Vårt Land er NLM-general Øyvind Åslands respons på kritikken fra tidligere NLM-kretsleder Endre Stene. I et leserinnlegg, som først ble trykket i Dagen for et par uker siden, tar Stene et kraftig oppgjør med det han kaller «en ødeleggende kultur i NLM».

Åsland har på sin side svart at det har skjedd en tydelig profesjonalisering av NLM de ti siste årene, nettopp for å unngå tendenser som Stene peker på. Fredag forrige uke skrev Åsland i et leserinnlegg at flere av sakene Stene viser til «ligger så langt tilbake i tid at verken de som nå sitter i NLMs hovedstyre, eller nåværende generalsekretær, var involvert».

Aambø påpeker på sin side at hans egen bekymringsmelding og varsling er fra høsten 2018.

– Det oppleves sårende at generalsekretæren uttaler seg som han gjør i sitt intervju og i sitt innlegg i Vårt Land og Dagen. Jeg opplever at de av oss som har erfart vanskelige, sårende eller krenkende atferd fra NLM-ledere, blir usynliggjort og bagatellisert. Takken for at vi prøvde å si fra om noe som opplevdes som kritikkverdig, er taushet. Håpet om endring blir knust, det skjer ingenting.

Han mener det hjelper lite med verdier i en organisasjon når de som ledere ikke etterlever disse.

– Når jeg nå står fram, er det i håp om at dette aldri må skje igjen. Ingen fortjener å bli behandlet på en slik måte, uansett hva de måtte ha gjort. Jeg lurer på hvor høyt man må rope om kritikkverdige forhold i NLM for at ledelsen skal reagere. Jeg har prøvd med «innestemme», men det fungerte ikke.

'Korrekt håndtert'.

NLMs generalsekretær Øyvind Åsland forsvarer måten Region Øst har håndtert Kai Nordhagens sak.

– Verken jeg eller hovedstyret har behandlet denne saken. Den har fullt og helt vært håndtert av Region Øst. Jeg er blitt orientert om varslingssaken, og så langt jeg kan forstå har denne blitt korrekt håndtert av regionen, skriver han i en e-post til Vårt Land.

Han har samtidig «forståelse for at det var belastende for Nordhagen å bli bedt om å gå ut av styret for et leirsted».

– Og jeg synes også det er svært trist at denne konfliktsaken har fått betydning for Kai Nordhagens forhold til NLM, skriver Åsland.

LES MER:

Øyvind Åsland: Stenes paralleller mellom NLM og Knutby legger ikke til rette for en god samtale

NLM-veteran: – Jeg skjemmes over behandlingen av medarbeidere

Psykolog Kari Halstensen: Knutby minner oss om at mennesker kan reise seg igjen

---

Norsk Luthersk Misjonssamband

  • Norsk Luthersk Misjonssamband ble dannet i 1891.
  • Er en av Europas største misjonsorganisasjoner med ca. 150 aktive misjonærer i utenlandstjeneste.
  • Har omkring 2.500 ­foreninger og lag fordelt på syv regioner over hele landet.
  • Driver også skolevirksomhet på grunn- og høgskole­nivå, bibelskoler, folkehøgskoler, barnehager, forlag og en rekke gjenbruksbutikker.

---

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion